Rybołówstwo

Najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazuje, że zapotrzebowanie na ryby i owoce morza jest obecnie większe niż kiedykolwiek i stanowi kluczowy element w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Jeśli jednak chcemy sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu także w przyszłości, musimy przyspieszyć wdrażanie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem na całym świecie.

Według opublikowanego 8 czerwca br. raportu FAO „The State of World Fisheries and Aquaculture 2020” mieszkaniec Ziemi zjada przeciętnie 20,5 kg ryb i owoców morza rocznie, a przewiduje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 21,5 kg per capita. To ponad 3 razy więcej niż jeszcze na początku lat 60-tych XX wieku.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tempo wzrostu światowej konsumpcji ryb dwukrotnie przewyższało tempo wzrostu liczby ludzi na świecie. Konsumpcja ryb i owoców morza rosła także szybciej niż innych produktów, będących źródłem białka zwierzęcego, takich jak mięso, jajka czy mleko.

Trend ten wyraźnie pokazuje jak ważne jest odpowiedzialne rybołówstwo w osiągnięciu wyznaczonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności wyeliminowania głodu i zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do żywności.

Z powodu niedożywienia cierpi obecnie 815 milionów ludzi, a więc co dziewiąta osoba na świecie. Tymczasem ryby i owoce morza stanowią ważne źródło białka dla ponad 3 miliardów ludzi oraz zapewniają dochody dla blisko 60 mln osób zatrudnionych w rybołówstwie i akwakulturze.

Jak zmieniają się światowe połowy?

Według raportu FAO w 2018 r. światowe połowy osiągnęły rekordowy poziom 96,4 mln ton. Dla zobrazowania: Ilość ta wystarczyłaby, żeby 160 razy wypełnić Stadion Narodowy w Warszawie po sam sufit. Połowy morskie odpowiadały za 84,4 mln ton, a śródlądowe za 12 mln ton. Wśród krajów, które poławiają najwięcej zdecydowanym liderem są Chiny (15% światowych połowów), następnie Indonezja, Peru (w tym zdecydowana większość to połowy sardeli), Indie, Rosja, USA, Wietnam, Japonia, Norwegia, Chile. Ogółem 20 państw poławiających najwięcej odpowiada za aż 74% światowych połowów.

Do najczęściej poławianych gatunków w 2018 r. należały: sardela – 7,04 mln ton, mintaj – 3,39 mln ton, tuńczyk bonito – 3,16 mln ton, śledź – 1,8 mln ton, błękitek – 1,71 mln ton.

Niestety najnowsze dane FAO wskazują, że z roku na rok coraz więcej światowych zasobów ryb jest przełowionych. Nadmierne połowy dotyczą już ponad 1/3 stad ryb (34,2% w 2017 r.), a odsetek ten jest ponad 3 razy wyższy niż w połowie lat 70-tych XX wieku. Problem przełowienia jest szczególnie alarmujący na obszarach: Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (62,5%), południowo-wschodniego Pacyfiku (55%) czy południowo-zachodniego Atlantyku (53,3%).

Raport pokazuje jednak także optymistyczny fakt: gatunki, przy połowach których wdrożono skuteczne zarządzanie, takie jak tuńczyk bonito, mintaj czy dorsz atlantycki, wykazują poprawę, jeśli chodzi o odbudowę stad.

Na szczególną uwagę zasługują połowy tuńczyka, które w 2018 r. osiągnęły najwyższy dotąd poziom ok. 7,9 mln ton (dotyczy to stad wszystkich gatunków tuńczyka). Dwie trzecie tych stad są obecnie poławiane na biologicznie zrównoważonym poziomie, co oznacza duży wzrost – aż o 10 pkt. procentowych – w ciągu zaledwie 2 lat. Świadczy to o rosnącym zaangażowaniu rybołówstwa w zrównoważone korzystanie z zasobów tuńczyka. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę wartość ekonomiczną oraz ogromne znaczenie tej ryby w handlu międzynarodowym, jak również wyzwania w zarządzaniu połowami, związane z migracjami tuńczyków. Więcej na ten temat można przeczytać w raporcie MSC „Tuńczyk – kompendium wiedzy o zrównoważonych połowach”.

Przyszłość oceanów w rękach konsumentów

Jak pokazują najnowsze badania konsumenckie przeprowadzone przez agencję GlobeScan co trzeci konsument na świecie obawia się, że do 2040 r. jego ulubiona ryba na zawsze zniknie z naszego menu.

Wzrastający popyt na produkty rybne wywiera trwały wpływ na kondycję ekosystemów morskich – powiedziała Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Przez stulecia ludziom wydawało się, że morza i oceany stanową niewyczerpane źródło ryb i owoców morza, tymczasem nadmierne połowy mogą prowadzić do zachwiania równowagi ekosystemów morskich i wymierania gatunków. Nie jest to tylko problem ekologiczny, ale również ekonomiczno-społeczny. Jego konsekwencje odczuwają miliony ludzi, których byt zależy od gospodarki rybnej.

Zrównoważone połowy są kluczowe, by zagwarantować dostawy ryb i owoców morza niezbędne dla wyżywienia ludzi także w przyszłości. Dlatego od ponad 20 lat organizacja pozarządowa MSC walczy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne, jednocześnie doceniając wysiłki tych, którzy starają się chronić zasoby mórz i oceanów. Rybacy, którzy spełnią rygorystyczne wymogi określone w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, mogą posługiwać się niebieskim certyfikatem MSC. Certyfikat MSC na produktach rybnych daje konsumentom gwarancję, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk, a połowy nie szkodzą także innym organizmom morskim i ich siedliskom.

Dzięki certyfikatowi MSC możemy z łatwością dokonywać odpowiedzialnych decyzji przy zakupie dzikich ryb i owoców morza. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet bardzo niewielkie działania, mogą przyczynić się do ważnych pozytywnych zmian. W ten sposób wspieramy rybaków, którzy poławiają w odpowiedzialny sposób oraz całą branże rybną, która wykonała pracę w celu uzyskania certyfikacji. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy sektor rybołówstwa stawia czoła trudnym wyzwaniom będącym bezpośrednimi skutkami pandemii COVID-19 – dodała Dębicka.

Światowy przemysł w ostatnim czasie musiał szybko dostosować się do zmieniających się warunków wywołanych pandemią COVID-19. Kluczowym jest, by plan odbudowy po kryzysie uwzględniał zrównoważony rozwój, także w kontekście połowów i przemysłu rybnego.

Raport FAO SOFIA 2020 dostępny jest online: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9231en

rel (MSC Polska)

Komentarze   

+16 Tak tak
Tylko pod tym logo tylko pod tym znakiem morze będzie morzem, a rybak rybakiem.
19 czerwiec 2020 : 12:41 wwf bis Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
"Pewnego zimowego wieczoru w tym roku jeden z największych szwedzkich trawlerów rybackich płynie w kierunku portu Skagen w Danii. Ładunek zawiera ponad 1400 ton śledzia i ostrego śledzia z Morza Bałtyckiego. Ryba, która zamieni się w mączkę rybną w fabryce w porcie.

Szyper stwierdził, że w połowie znajduje się około jednej trzeciej śledzia i dwóch trzecich śledzia. Ale kiedy inspektorzy przystępują do pierwszego testu, mają wrażenie, że coś jest nie tak. Dzisiejszy kaliber na temat niedokładnych raportów profesjonalnych wędkarzy - które mogą mieć konsekwencje dla życia we wrażliwym Morzu Bałtyckim.

W połowie października tego roku podejmowane są ważne decyzje dotyczące przyszłości rybołówstwa na Morzu Bałtyckim. Następnie państwa członkowskie UE decydują, ile ryb można złowić.
19 czerwiec 2020 : 13:21 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Następnie zostaną ustalone kwoty na następny rok dla różnych gatunków.
Ale skąd naprawdę wiesz, ile ryb zawiera morze i ile ryb można zebrać, zanim zakłóci się równowaga ekologiczna i wpłynie to na zasoby rybne?
Cóż, bardzo ważnym źródłem wiedzy są sami rybacy i ich informacje o tym, ile łowią i jakie ryby są łowione. Ale - co jeśli rybacy zostawiają błędne informacje?

W Skagen
Jedziemy do Skagen i spotykamy Kaspera Schou, szefa Duńskiej Agencji Rybołówstwa.

- Teraz stoimy w porcie Skagen i patrzymy na fabrykę mączki rybnej FF Skagen. Tu nie ma turystów. Są w innej części portu. Ale tutaj zarabia się pieniądze. Nazywam się Kasper Schou. Jestem zastępcą inspektora rybołówstwa w departamencie Fredrikshamn.
19 czerwiec 2020 : 13:22 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Tutaj w Skagen w północnej Jutlandii w Danii, w połączeniu Skagerack i Kattegatt, co dawno temu ten port rybacki składał się z małych łodzi rybackich. Duże, najnowocześniejsze trawlery znajdują się na nabrzeżu poza szlakami turystycznymi.
- Tak, są to bardzo duże łodzie, są w tym wspaniałe wartości. Jest to największa łódź duńska.

To duńska łódź?

- Tak, to duńska łódź. Jest to jak dotąd największa łódź duńska.


Najdłuższy dzień jest tak długi jak boisko piłkarskie; duński trawler o długości 90 metrów. Łodzie, które mogą przewozić do 2000 ton ryb - równowartość około 1500 małych samochodów. W jednym obciążeniu.
Jest tu transportowany jako duża część śledzia i ostrego śledzia złowionego w Morzu Bałtyckim w miesiącach jesiennych i zimowych. To tutaj znajdujemy szwedzkie łodzie, które wzbudzają nasze zainteresowanie.
19 czerwiec 2020 : 13:24 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Łódź, którą widzimy teraz przed nami, łódź szwedzka, to jedna z łodzi, które sprawdziłeś?
- Tak, to jedna z tych, które sprawdziliśmy zimą i wiosną.

Rybołówstwo szwedzkie i duńskie jest ściśle powiązane. Szwedzi są właścicielami części przemysłu rybnego w Jutlandii, i tu budowane są największe trawlery, które następnie są sprzedawane między innymi szwedzkim firmom rybackim. Niektóre łodzie są tak duże, że daleko im do wejścia do wszystkich portów. Ale tutaj, w Skagen, łodzie mają miejsce na dodawanie i rozładowywanie ładunku. Ryby sprzedawane klientom żywności lub mielone na mąkę.

Skagen jest jednym z największych na świecie producentów mączki rybnej i oleju z ryb. Mąka, która zamienia się w paszę dla zwierząt futerkowych i łososia hodowlanego.
19 czerwiec 2020 : 13:25 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
W przypadku tłustych ryb z Morza Bałtyckiego jako śledź może zawierać toksyny środowiskowe, takie jak dioksyny i PCB. Dlatego właśnie duża ilość śledzia i ostrego śledzia jest mielona. W tym procesie możliwe jest usunięcie trucizny dioksyn.

W tym miejscu statki rybackie mogą podawać nieprawidłowe informacje o tym, co znajduje się w ładunku, ponieważ ryby są nadal sproszkowane.


Między innymi dlatego kontrole przeprowadzane są przez łodzie ze Szwecji, Danii i innych krajów.
kontrole

Przez prawie tydzień duża łódź rybacka trawlerowała Bałtyk i wypełniała ją śledziem i ostrym śledziem.


Inspektorzy z Duńskiego Urzędu ds. Rybołówstwa decydują o sprawdzeniu, czy ładunek jest zgodny z tym, co kapitan łodzi stwierdził w swoim dzienniku pokładowym.
- jeśli nie wygląda poprawnie, w oparciu o to, co opisano w dzienniku, umieszczamy je w celu kontroli.
19 czerwiec 2020 : 13:26 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Dźwięk jest mocny, gdy ryba jest pompowana z łodzi wewnątrz przez grubą rurę do fabryki w porcie.
Teraz inspektorzy pobierają próbki ryb. W określonych odstępach czasu czarne wiadra są wypełnione śledziem i ostrym śledziem, które wpływają do fabryki. Co najmniej 100 kilogramów lub 0,5 na mililitr, jeżeli ładunek przekracza 200 ton. Próbki muszą odpowiadać zawartości ładunku, a metoda jest taka sama, jak stosowana w UE.

- Są oczywiście zmęczeni kontrolowaniem. Wiele razy wiedzą, co mają w ładunku.

Mówisz, że bardzo dobrze wiedzą, co mają w ładunku.

- Myślę, że bardzo dobrze wiedzą, co mają w ładunku. Wielu z nich łowiło dłużej, niż ja kontrolowałem.
19 czerwiec 2020 : 13:27 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Drzwi są otwarte na niebieskiej furgonetce należącej do Urzędu ds. Rybołówstwa, a pełne wiadra ryb są wywożone do innego budynku w porcie.
Tutaj ryby są wylewane, sortowane i liczone. Niektóre ryby złamały się po transporcie z Morza Bałtyckiego i czasami trudno jest odróżnić śledzie od względnie chrupkiego śledzia.
Po policzeniu ostatniego segmentu inspektorzy w protokole podsumowują, co wymyślili.
I wkrótce szyper będzie wiedział, czy to, co powiedział, jest zgodne z tym, co pokazała kontrola. Jeśli nie, może to mieć dla niego konsekwencje w postaci np. Grzywien w Danii. A także dla Morza Bałtyckiego, ponieważ równowaga w morzu może zostać zakłócona, gdy gatunek ryzykuje połów.

Łapiesz brogującego, chrupiącego śledzia i umieszczasz je jako śledzie. Dlaczego to robisz
19 czerwiec 2020 : 13:28 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Kasper Schou z Urzędu ds. Rybołówstwa, który jest odpowiedzialny za kontrolę łodzi w północnej Jutlandii, mówi, że łodzie często mają równe kwoty - to znaczy, że łowią tyle samo śledzia i ostrego śledzia. A kiedy jedna kwota zostanie wypełniona, nie wolno im już poławiać tej konkretnej ryby. Ale ponieważ łatwiej jest złapać ostre śledzie, ostre śledzie są rejestrowane jako zwykłe śledzie, mówi.
Kasper Schou zauważa, że zgłaszanie błędów nie jest nowym zjawiskiem:

- To problem, który trwa od wielu lat.

Oto dzisiejsze echo za piętnaście piąta. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu połowów dorsza w morzu poza Skanii, Blekinge, Polską i Litwą.
19 czerwiec 2020 : 13:31 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Gatunek, który intensywnie żywi się śledziem, to dorsz. Pod koniec lipca Komisja Europejska postanowiła pilnie zatrzymać wszystkie komercyjne połowy dorsza w południowym Bałtyku, aby chronić stado. Dorsz staje się szczuplejszy z powodu, między innymi, inwazji pasożytów, dna pozbawionego tlenu i braku pożywienia. A w przypadku dorosłego dorsza śledź i ostry śledź znajdują się na górze menu.
Śledzie i ostre śledzie zostały również zmniejszone w obszarach, w których występuje dorsz. Nawet te ryby są chude, co prawdopodobnie jest skutkiem gorszego dostępu do zwierząt żyjących na dnie, które je śledź.

- W ostatnich latach łowili na nie zbyt ciężko.

Joakim Hjelm jest Kierownikiem Zakładu i Badaczem Wydziału Zasobów Wodnych w Marine Fish Laboratory w Lysekil, prowadzonym przez Szwedzki Uniwersytet Rolniczy.
19 czerwiec 2020 : 13:33 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Jest jednym ze szwedzkich badaczy wchodzących w skład Międzynarodowej Rady Badań Morza, ICES, która doradza władzom i politykom, ile połowów, ich zdaniem, mogą wytrzymać morza. W celu zapewnienia bezpiecznej porady ICES gromadzi informacje, na przykład o tym, ile jest poławianych. Na Morzu Bałtyckim odbywa się to na przykład poprzez własne połowy testowe i poprzez analizę własnych danych rybaków o połowach.

Ale co, jeśli zadania profesjonalnych rybaków są nieprawidłowe?

- Po pierwsze udzielamy porad na podstawie ich informacji, a jeśli otrzymamy błędne informacje, udzielamy również niewłaściwych porad. Staje się więc krok 22 w tym zakresie.

Co może to oznaczać rozszerzenie?

- Że łowimy o wiele za dużo, dajemy zbyt wiele porad dla jednego stada, a zbyt mało porad dla drugiego, aby je wyeliminować ”.

Aby dowiedzieć się, jak często się
19 czerwiec 2020 : 13:33 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Aby dowiedzieć się, jak często się myli, Kaliber zaczyna żądać dokumentów z ostatniego sezonu śledzia na Morzu Bałtyckim. Chodzi o sprawozdania z inspekcji szwedzkiego rybołówstwa komercyjnego na dużą skalę lub pelagiczne, które wyładowują swoje połowy w Danii. Sezon trwa od ostatniej jesieni do ostatniej wiosny, w sumie 29 czeków. A oto kilka przykładów:

Pewnego zimowego wieczoru szwedzki trawler zbliża się do Skagen z 1000 ton ryb. Szyper stwierdza, że ma na pokładzie nieco mniej niż 60 procent śledzia i 40 procent ostrego śledzia. Kontrola wykazała później, że ładunek zawiera nieco ponad 10 procent śledzia. Szyper jest informowany o ryzyku nałożenia kary.

Pewnego ranka na początku tego roku jeden z dużych włoków rybackich dodaje do portu Skagen nieco ponad 1400 ton ryb. Szyper stwierdza, że na pokładzie jest tylko 85 procent śledzia. Ale łódź zawiera prawie połowę tego.
19 czerwiec 2020 : 13:37 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
W ponad połowie badanych połowów na łódkach - w 15 z 29 przypadków - inspektorzy stwierdzają różnice, czasem duże różnice, w porównaniu z tym, co sami rybacy mówią, że łowili.

Zgłaszanie złych gatunków w połowach podczas połowów na Morzu Bałtyckim nie jest przestępstwem. Ale nie może różnić się więcej niż dziesięć procent między ilością ryb, które według ciebie łowisz, a tym, co pokazuje kontrola. Wtedy dowódca ryzykuje karę lub grzywnę. W siedmiu przypadkach w naszym przeglądzie duński urząd ds. Rybołówstwa uważa, że zgłaszanie błędów przez szwedzkie statki narusza przepisy i przekazał je policji.
19 czerwiec 2020 : 13:38 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Duńskie organy ds. Rybołówstwa składają również sprawozdania swoim szwedzkim kolegom z Urzędu ds. Morskich i Wodnych - którzy mogą następnie zmniejszyć kwoty połowowe łodzi w oparciu o wyniki kontroli portu.

Kiedy podsumowujemy raporty błędów w badanym okresie, okazuje się, że rybacy zabierają z Morza Bałtyckiego prawie 50 procent bardziej gryzących niż sami twierdzą. I nieco ponad 50 procent mniej śledzia, niż twierdzą. Innymi słowy, duża różnica.

Jeśli badacze ufają liczbom pozostawionym przez rybaków, mogą wraz z innymi wierzyć, że śledzia jest więcej niż w morzu.

Kasper Schou, szef organu regulacyjnego Fiskeristyrelsen, również opracował ostatnie badanie wszystkich szwedzkich łodzi w Skagen. I pokazuje to samo. Z raportem przed sobą pokazuje jedną z wyróżniających się łodzi:

- Oto jeden ze złych facetów ...
19 czerwiec 2020 : 13:38 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Jest to jeden z największych szwedzkich włoków rybackich, jeden z tych złych, które go stawia. Zamiast 1000 ton śledzia podanego przez kapitana statku, na pokładzie było 129 ton śledzia.

Co o tym sądzisz?

- To gwałtowna różnica. Jeśli zrobisz to z pieniędzy, to około 1,4 miliona SEK ”.

Różnica 1,4 miliona SEK?

- W koronach duńskich. To są duże kwoty.

Ponieważ ostatecznie są to duże pieniądze, mówi Kasper Schou, ponieważ profesjonalni rybacy mogą wypełnić swoją kwotę śledzia ostrym śledziem, a tym samym kontynuować połów, ponieważ pozostało niewiele.

Kasper Schou wskazuje więc na postać na dole swojej kompilacji.

- To jest liczba ryb, które przenieśliśmy podczas kontroli. 4358 ton ...
19 czerwiec 2020 : 13:39 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Liczba, tj. Nieco ponad 4300 ton, pokazuje, ile łódek wysłano jako śledzie, podczas gdy w rzeczywistości były to ostre śledzie znalezione przez inspektorów.


Fakt, że profesjonalne połowy zgłaszają swoje połowy, nie jest wiadomością dla badacza morza Joakima Hjelma w Lysekil. Mówi, że badacze wiedzieli, że mogło to trwać nawet do dziesięciu lat.
Ponieważ jednak raporty połowowe są ważną częścią szacowania zasobów w morzu, istnieje duże niebezpieczeństwo przedłożenia nieprawidłowych danych, ponieważ gatunki ryb mogą zostać wyeliminowane. W ten sposób zawodowi rybacy również eliminują dla siebie ważne źródło dochodów.

- Tak jest. I to właśnie zaczęło łowienie ryb. Dlatego bardziej niż dziesięć lat temu obawiają się, że chcą podać odpowiednie dane. To moja opinia.

Tak mówią?

- Tak mówią.

Ale kiedy pokazujemy niektóre raporty kontrolne, odpowiada:
19 czerwiec 2020 : 13:41 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
To był przykład ... co o tym sądzisz?

- Trochę zaskoczony, myślę, że teraz ... rozmawiamy o tym od lat ... Jestem trochę zaskoczony.

Ale czy to prawda, że raporty o błędach trwają od kilku lat? A może wynik kontroli z ostatniej zimy był zbiegiem okoliczności? Postanawiamy kontynuować przegląd kontroli w ostatnich latach i poprosić o więcej informacji od władz.

Witamy w Radzie Rybołówstwa. Jesteś teraz w kolejce po numer dwa.

na pokładzie
W porcie Skagen tego dnia znajduje się szwedzki trawler z zachodniego wybrzeża, co potwierdzają raporty kontrolne Västfjord. Tego dnia łódź zmienia włok, a dźwięk silników łodzi jest silny:

Szwedzi? Możesz przeszkadzać

- Czy szwedzkie radio jest tutaj w Skagen?
19 czerwiec 2020 : 13:42 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Richard Jarander jest jednym z partnerów w łodzi.

Widziałem w dokumentach, że twoja łódź została poddana kontroli.

- Mogę powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolony z kontroli, w każdym razie z jednej z nich. Myślę, że to dziwne, że dochodzimy do tak różnych liczb. Bo jeśli zejdę na ląd i zgłoszę typ 50-50, śledź i ostry śledź, co wymyśliliśmy podczas kontroli na pokładzie.

Jak to robisz?

- Napinamy się, pompujemy, pobieramy próbki. Teraz wstaję i macham, aby nie było to widoczne w radiu, ale pobieramy próbki, gdy wpompowujemy rybę. Ale może istnieć 20 procentowa różnica, gdy liczy się kontrola gruntów.

Więc kiedy wykonasz kontrolę, wypełniasz dziennik połowowy tak dużą ilością śledzia?

- Tak, oczywiście.

(powinniśmy wziąć filiżankę czy? - głos przez radio komunikacji).
19 czerwiec 2020 : 13:43 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Mówimy więc o niezależnym recenzencie, który również sprawdza czeki. Zbyt często i zbyt wiele razy nie osiągamy tego samego rezultatu.

Niemniej jednak jest to system zaakceptowany przez UE.

- Tak, wiesz. Ale kiedy jestem pewien, że poprawnie napisałem zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy na pokładzie, a oni przybyli do innej liczby, to jest to coś nie tak.

Czy nie oszukujesz więc, aby wypełnić swój limit?

- Nie, łowię to tylko dlatego, że kosztuje więcej pieniędzy. W tym roku pozostało nam dużo ostrzejszego śledzia niż śledzia, to nic.

Załóżmy, że mają rację, że się mylisz w swoim ładunku, to błędne będzie zgłaszanie, ile ryb wyjmuje się z morza?

- Tak, może być absolutnie. Najłatwiej jest nam, najbardziej oszczędnym, łowić chrupiące śledzie. Śledzie są trudniejsze do złapania i znajdują się na niższym poziomie i potrzeba więcej oleju.
19 czerwiec 2020 : 13:43 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Aby wypełnić limit śledzia, musisz iść na różne sposoby, łowić ryby w innych miejscach i pozostać dłużej.

- Właśnie

To, że chodzi o oszczędność paliwa, jest również jednym z powodów zgłaszania błędów wspomnianych w raporcie wydanym niedawno przez Urząd Morski i Wodny.


Richard Jarander na łodzi Västfjord ma decydujące znaczenie dla sposobu pobierania próbek. Ale Kasper Schou z Urzędu ds. Rybołówstwa twierdzi, że mają jasne wytyczne UE dotyczące tego, jak powinny wyglądać kontrole:
- Tak, ale mamy doskonale jasne wytyczne dotyczące sposobu pobierania próbek na statkach przemysłowych i do tego się odnosimy.

Czy robisz to, co robisz w całej UE, na co się zgodziłeś?

- Tak, robimy.
19 czerwiec 2020 : 13:44 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Przeglądamy również sprawozdania Duńskiej Rady Rybołówstwa za pierwszą połowę 2018 r. I przez cały 2017 r. I wzorzec ten został rozpoznany.
W jednym przypadku, na przykład, jest tylko jeden procent śledzia w 1000 ton ciężkich ładunków, mimo że szyper stwierdza w swoim dzienniku, że powinno być prawie 40 procent śledzia.

A gdy policzymy wszystkie kontrole dokonane przez szwedzkie łodzie w Jutlandii od 2017 r. Do wiosny 2019 r. - prawie 100 kontroli - okazuje się, że zawodowi rybacy przekazali nieprawidłowe informacje w ponad połowie przypadków.

Niepoprawne zgłaszanie, które może wpływać na decyzje o kwotach, o ile połowów jest dozwolone na Morzu Bałtyckim. Decyzje, które mogą wpływać na życie pod powierzchnią i wrażliwy ekosystem.
19 czerwiec 2020 : 13:45 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
W Fiskebäck w Göteborgu leży największy szwedzki port rybacki. Oto centrum szwedzkiej federacji pelagicznej, organizacji zrzeszającej duże szwedzkie trawlery rybackie poławiające na Morzu Północnym i Bałtyku. Flota pelagiczna złożona z 34 łodzi łowi śledzie i ostre śledzie. Oto dyrektor generalny Anton Paulrud:

- Wiara w przyszłość jest bardzo dobra. Jesteśmy 34 większymi jednostkami pływającymi. Więc jest około 350 do 400 pełnoetatowych pracowników.

I prawie 60 procent wszystkich złowionych przez nich ryb jest zbieranych na Morzu Bałtyckim. Śledzie i ostre śledzie, które są prawie wyłącznie mielone na paszę. I tu właśnie występują problemy z raportowaniem błędów. Staje się jasne, gdy przechodzimy przez ostatnie kontrole:

- To ogromny problem i musimy znaleźć rozwiązanie, aby uzyskać wiarygodność z obu stron. Z pewnością są tacy, którzy przekręcają swoje numery.

Dlaczego to robisz
19 czerwiec 2020 : 13:48 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
- Tak, oczywiście, aby uzyskać właściwy skład kwot.

Urząd ds. Morskich i Wodnych uważa, że istnieją zachęty finansowe do zgłaszania awarii. Jak na to patrzysz

- Tak ... Prawdopodobnie istnieje zachęta dla niektórych rybaków, którzy nie mają odpowiedniego składu kwot, aby to zrobić. Jednocześnie jednak władze zdały sobie sprawę, że trudno jest oszacować śledzie i ostre śledzie. Dlatego nie mają ... Szacowanie błędów nie jest przestępstwem.

Czy więc zgłaszanie błędów naprawdę jest pozbawione ryzyka?

- Ech ... bez ryzyka i bez ryzyka ... tak, bez ryzyka, nadal nie chciałbym powiedzieć ... trudno jest odpowiedzieć na pytanie. Prawidłowe oszacowanie jest raczej problemem. Ale to nie jest pozbawione ryzyka, nie chcesz złej reputacji. Chcesz zrobić dobrze, a każdy chce zrobić dobrze dla siebie. Nie chciałbym wyolbrzymiać tego problemu. Bez czegoś, nad czym pracujemy, musi być dobrze.
19 czerwiec 2020 : 13:49 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Patrzymy na niektóre sprawozdania z inspekcji duńskiego Urzędu ds. Rybołówstwa.

Oto kilka liczb… (pokazuje). Co myślisz, kiedy to widzisz?
- Tak ... tutaj albo spieprzył liczby, albo oszalał.
W końcu jest doświadczonym rybakiem, który istnieje od wielu lat.

- Tak ... albo inspekcja jest nieprawidłowa, albo to, co napisał.

Ale to niesamowicie duża rozbieżność ... prawda?

- Tak, tak, ale ... jest to całkowicie błędne oszacowanie. Albo po prostu stracił zaufanie do inspekcji i po prostu coś pisze.

„On po prostu wkurza się, prawda?

- Wie, że trudno zgadnąć, co należy zrobić. ”

Czy to zgadywanie?

- Tak ... to jest pytanie.
19 czerwiec 2020 : 13:50 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
A raporty błędów powodują problemy, przyznaje Anton Paulrud:

- Problem polega oczywiście na tym, że naukowcy wykorzystują to do tworzenia nowych kwot.

Ale co mówią starzy ludzie na łodziach, kiedy mówisz, że tak nie może wyglądać?

- Masz na myśli tak? Nie, nie atakujesz żadnej osoby. Ale dyskutujemy o tym bardzo, bardzo. Jak powinniśmy ustalić skład kwot?

Anton Paulrud uważa, że trudno jest oszacować, jakie ryby trafiają do włoka i że kontrole nie mówią całej prawdy. Pokazuje zdjęcie wykonane wraz z inspekcją łodzi w Danii, 28 wiader ryb, gdzie odróżnienie gatunku może być trudne po kilku dniach przebywania w przestrzeni ładunkowej łodzi.

- Jeśli weźmiesz jeden palec i potrzesz trochę brzuch, poczujesz, że są na nim metki, w ten sposób możesz oddzielić śledzia od ostrego.


Ma też nadzieję, że w przyszłości łodzie mogą być wyposażone w automatyczny licznik ryb, który daje lepszy obraz tego, co się łowi.
19 czerwiec 2020 : 13:51 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Ale nawet jeśli profesjonalne raporty połowowe są błędne, nie wpływa to na zasoby rybne w morzu, mówi:

- To problem z wiarygodnością, nie jest to problem z zapasami. Nie wpływa to na sposób, w jaki łowimy cokolwiek. Ale nadal jest to problem z wiarygodnością, zwłaszcza gdy dziennikarze go zdobywają.

Ale czy problem pojawia się, gdy dostają go dziennikarze, czy nie jest to problem?

- Więc ... bardzo ważne jest, aby dane dotyczące wycofania się z Morza Bałtyckiego były prawidłowe. Więc jeśli znów usiądę tu za rok, czy będzie lepiej? Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję. Ciężko nad tym pracujemy.

władza
Jak zatem profesjonalne raportowanie błędów połowowych trwa od kilku lat? Władze morskie i wodne w Göteborgu są odpowiedzialne za kontrolę połowów w Szwecji, ale nie za granicą.
19 czerwiec 2020 : 13:52 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Jednak w ubiegłym roku duński organ ds. Rybołówstwa rozpoczął współpracę ze szwedzkimi władzami po tym, jak dostrzegł wyraźne różnice między zadaniami szwedzkich rybaków a tym, co wykazały duńskie kontrole.

Zarząd Rybołówstwa wraz ze Szwedzkim Urzędem Morskim i Wodnym przeprowadził inspekcje szwedzkich łodzi w duńskich portach w Jutlandii w okresie od stycznia do marca tego roku.

Raport stwierdza, że rybacy zwiększają swoje obroty kosztem zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich. I w tym raporcie widać ten sam wzór, który pokazuje opinia Kalibera: raport o powtarzających się błędach. Według Urzędu ds. Morskich i Wodnych rybacy zgłosili średnio 56 procent śledzia w połowie, ale kontrole wykazały coś innego, a mianowicie 27 procent.

Anna Söderblom i Martin Bjerner są kierownikami jednostek do kontroli terenowej w urzędzie:

Czy jesteś zaskoczony tymi liczbami?

- Tak, jesteśmy, myślę, Anno, spodziewałbyś się, że będzie lepiej.
19 czerwiec 2020 : 13:53 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Liczby te są podstawą do oszacowania zasobów w morzu. Czy nie byłoby dobrze, gdyby było prawidłowe i zgodne z rzeczywistością?

- Oczywiście. Gdybyśmy mieli potem możliwość kontrolowania stu procent wszystkich wyładunków i rozliczeń kwotowych, byłoby dobrze. Ale potrzebujemy do tego więcej zasobów.

Czy wiesz, że od wielu lat wyładowuje się ryby w Skagen, Grenå, Hirtshals, Tyborön?

- Nie powiedziałbym, że wiemy, że to było złe. Widzieliśmy to teraz i podjęliśmy działania w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Kiedy to odkryłeś?

- W zeszłym roku, być może lata.

Czy nie powinieneś zrobić tych kontroli znacznie wcześniej?

- Nie, nie sądzę, że powinniśmy to zrobić wcześniej. Dania jest odpowiedzialna za te wyładunki, niezależnie od tego, który kraj przyłowi połów.
19 czerwiec 2020 : 13:54 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
Ale ryby są łowione w Szwecji, wyładowane w Danii przez szwedzkie łodzie.

- W tej chwili być może Dania będzie musiała rozszerzyć swoje działania kontrolne.

Potrzebujesz tego?

- Zależy od tego, jak to widzisz ... ale jasne jest, że przy większej ilości zasobów można by wykonać więcej kontroli i byłoby dobrze.

Badacz morski Joakim Hjelm w Lysekil mówi, że raporty rybaków na temat tego, co jest wyłowione z mórz, muszą być bardziej prawdziwe:

- Muszą zdać sobie sprawę, że korzystają z dostarczenia właściwych informacji. W pełni rozumiem, jeśli popełniają mały błąd, ponieważ są dużymi połowami i rozładowanie może potrwać kilka dni. Potrzebujemy jednak lepszych statystyk.


Joakim Hjelm ma konkretną radę dla Antona Paulruda, dyrektora generalnego szwedzkiej federacji pelagicznej:
19 czerwiec 2020 : 13:55 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Szwedzkie radio ujawnia szwedzkie przekręty paszowe w Skagen
- Zacznij lądować właściwe rzeczy.

W Skagen Kasper Schou, szef działań kontrolnych Urzędu ds. Rybołówstwa w północnej Jutlandii, pozwala spojrzeć w kierunku trawlerów w porcie. Nie tylko trawlery ze Szwecji i Danii, ale z kilku krajów wokół Morza Bałtyckiego. Uważa też, że zgłaszanie usterek dotyczy nie tylko szwedzkiej floty rybackiej.

Błąd zgłaszania, który może prowadzić do wyczerpania i wpłynąć na ekosystem we wrażliwym Morzu Bałtyckim.

- Dla mnie chodzi o zrównoważoną populację, więc łowienie przyszłych pokoleń.

Kasper Schou jest przekonany, że praca inspektorów ma znaczenie dla życia pod powierzchnią i dla przyszłych pokoleń.


sverigesradio.se/artikel/7299143
19 czerwiec 2020 : 13:58 Media bałtyckie Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Pomówienia i insynuacje
Czyż oni nie posiadają niebieskiego znaczka ?
19 czerwiec 2020 : 18:49 wwf bis Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Brak unijnej kontroli wykończył cały Bałtyk
Nie można kontrolować ekosystemu kontrolując połowy tylko jednego kraju do tego z najmniejszą flotą, niedługo wyjdą bokiem wszystkie machlojki Brukseli .
https://www.portalmorski.pl/resources/pdfy/kontrole_Baltyk_2007_2011.pdf
20 czerwiec 2020 : 10:17 Roman Wenerski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Estonia
Mówiąc o jednym kraju z najmniejszą flotą masz na myśli Estonię czy Litwę?
20 czerwiec 2020 : 21:30 Ciekawy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Brak unijnej kontroli wykończył cały Bałtyk
jakie kontrole jakie zakazy?? w kolobrzegu od kilku hodzi kuter wedkarski NUREk czy jakos tak. niby na śledzia hahahaha a na zejsciu chlodnia stoji za winklen i tylko odbiera tego fileta ze sledzia od miesarzy hahaha.
NO I gdzie sa inpektory ?? gdzie sa te funkcionariuszki z GPK??? nikt palcem nie kiwnie
21 czerwiec 2020 : 09:11 kolek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Dorsz
Byłem na przystani w Chlopach i dwie łódki łapią dorsza . Sprzedają na legalu i niczym się nie przejmują. Na przystaniach wolno A w porcie mam kontrolę co zejście.
21 czerwiec 2020 : 09:16 Rybak Polski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 jest i jastrząb
seadler
21 czerwiec 2020 : 09:59 hrabąszcz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 jest i jastrząb
Cytuję hrabąszcz:
seadleri dobrze moze rozpedzi ta holote klusownikuw
21 czerwiec 2020 : 10:24 kolek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Niemiec
Czyli co, trzeba Niemca, żeby zrobić porządek w polskim rybołówstwie i w końcu zaprowadzić tu prawo i sprawiedliwość?
21 czerwiec 2020 : 11:06 Hello Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Niemiec
Cytuję Hello:
Czyli co, trzeba Niemca, żeby zrobić porządek w polskim rybołówstwie i w końcu zaprowadzić tu prawo i sprawiedliwość?na to wyglonda. jak u nas klusowano rybe pod oknem inspektoratu miesarze wykladaja. nikt nie widzi nikt nie slyszy. gdzie sa nasze inspektory???
21 czerwiec 2020 : 12:00 kolek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Telefon
Nasze inspektory mają telefon z Warszawy który mówi im co mają widzieć, czego nie widzieć, kogo kontrolować, kogo nie kontrolować i co pisać w raportach . G.... a nie kontrola.
21 czerwiec 2020 : 12:26 Kontroler Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Pływanie COVID konfident
Byłeś na przystani debilu i nie wiesz nawet ze można mieć przyłów dorsza przy flądrze i każdego wybór czy pływa czy stoi może nie ma wypływane chłop i mu się nie należy pod i gowno ci do tego konfidencie a może ma wyje.. bane na dopłaty przez takie kur,,wy jak ty to się żygać chce jak nie wiesz dlaczego ktoś uprawia rybołóstwo to się nie odzywaj społeczniaku
21 czerwiec 2020 : 12:18 Wałek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Konfident
Ale zes chlopie teraz pohechał. Dla twojej wiadomosci. Mozesz miec przylow dorsza ale wyłącznie w ilosci tego co masz na specjalnym zezwoleniu. Nie czarujcie bandyci ze mozna miec przylow w ojowymkazdej ilosci bo kwota ogolna jest nie wyczerpana. To zlodziejstwo kryje cala polska administracja. Co przrlawiacie szprote, sledzia a teraz przylow dorsza bo liczycie ze minister wam przykryje jak dołoży. Jestescie zwyklymi klusownikami i bandytami rybackimi ktorzy przekraczaja przyznane indywidualne kwoty połowowe bo się ślizgaja sie na ukladzie w departamencie. To samo lodki z dniami i raportami na postojówce. A moze zamiast raportow zacznijcie wykazywac zuzycie paliwa no chyba że na wodę
22 czerwiec 2020 : 13:46 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Nie bądź śmieszny
Ja na specjalnym nie mam limitu dorsza i cały twój wywód można spuścić w kiblu.
22 czerwiec 2020 : 20:28 Włóczykij Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Jak nie masz to nie mozesz miec przyłowu. Jak jedziesz z olimpijki to poprostu korzystasz z kwoty wspolnej
Jak korzystasz z kwoty wspolnej i lowisz wiecej niż limit na lodke okreslony w rozporzadzeniu to tez przekraczasz pomimo ze kwota jest niewykorzystana przez segment. Jak wogole nie masz to nawet z tzw. Puli przylowu masz ograniczenie. Tutaj nie trzeba tlumaczyc przeciez dlatego nie zmieniano polskiego rozporzadzenia bo teraz w calkowitym zakazie nawet przyłowu nalozonym na podstawie rozp. Unijnego polska administracja juz sie tak zgubiła kto co może ze obecnie zarzadza sie kwota przez interpretacje na telefon. Przyklad, bardzo prosze. Wedlug unijnegonrozporz. Wylaczenie zakazu przylowu dorsza dla lodzi do 12m jest uwarunkowane posiadaniem stalego nadzoru np. Przez ais, lub kamery, obserwatora 100 procenyowa kont ole i ewidencje wyładunków bo takie instrumenty kontrolne funkcjonują i nalezy sie dostosowac. A u nas na sile sie gada ze nic nie trzeba bo to lodki do 12 metrow. Klamstwo i wprowadzanie ludzi w błąd lub zwykle kombinatorstwo za które wszyscy zistaniemy ukarani.
23 czerwiec 2020 : 05:12 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 No widzisz
Pokrętnie ale przyznałeś się, że nie masz racji
Ja mam AISa i mogę łowić. A dorsza nie przeławiam powyżej ustalonej kwoty bo do 20m dorsza nie ma. Ale jak złapię przy flądrze 1 lub 2 skrzynki dorsza to nie kombinuję tylko legalnie wwożę do portu. Więc nie pisz, że kategorycznie nie można łapać i że wszyscy kłusują.
23 czerwiec 2020 : 05:57 Włóczykij Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Podsumujmy
Rozpororzadzenie okresla że przylow nie moze byc wiekszy niz 10 %. Tak wiec wiedz ze lamiesz prawo jezeli łowisz fladre a wszyscy wiemy że obecnie przyłów stanowi wiecej niż 40 % dorsza to lamiesz prawo. Jezeli wykorzystasz te swoje 20 ton i dalej masz przylow to lamiesz prawo. I dlatego powinni zmienic zapis o dodatkowych kwotach wylacznie dla tych ktorzy nie przelowili indywidualnej i odrazu wszczynac postepowania administracyjne za to przestepstwo rybackie.
23 czerwiec 2020 : 13:40 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Lowicie fladre tylko po to zeby krasc dorsza bo ona sie obecnie na pasze tylko nadaje
Kurtyna
23 czerwiec 2020 : 13:41 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Jednak
Jednym słowem masz problem z logicznym rozumowaniem. Skąd wiesz, że wyłowiłem 20 ton i kiedy według ciebie to zdążyłem zrobić, jak wszyscy wiedzą, że pod lądem dorsza nie ma
23 czerwiec 2020 : 19:22 Włóczykij Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 To się nie mogło udać
Jeżeli główna instytucja doradcza od lat robiła sobie jaja z pogrzebu więc efekty są takie jakie są
21 czerwiec 2020 : 12:51 SRICES Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Pływanie COVID konfident
Cytuję Wałek:
Byłeś na przystani debilu i nie wiesz nawet ze można mieć przyłów dorsza przy flądrze i każdego wybór czy pływa czy stoi może nie ma wypływane chłop i mu się nie należy pod i gowno ci do tego konfidencie a może ma wyje.. bane na dopłaty przez takie kur,,wy jak ty to się żygać chce jak nie wiesz dlaczego ktoś uprawia rybołóstwo to się nie odzywaj społeczniakurozumie ze wedkarze tez moga miec przuluw dorsza do sledzia??? buahahahahaha podobo zakaz bezwgledny a taki NUREK sobie jezdzi i lapie z miesarzami
21 czerwiec 2020 : 13:18 kolek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 A może jakiś komentarz...
MSC, WWF, Greenpeace, Oceana , Gajii lub MARE do wiadomości, że u bałtyckich dorszy stwierdzono znaczącą ilość środków antykoncepcyjnych (hormony), a także antydepresantów ?
21 czerwiec 2020 : 13:57 ciekawy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 do RYBAK POLSKI
ty chyba rybakiem nie jestes . przeczytaj sobie ,,,MGMiŻŚ wskazało, że od zakazu obowiązywać będzie odstępstwo. Dotyczyć ono ma statków do 12 m długości, które prowadzą połowy z użyciem narzędzi biernych (nie trałują), oraz łowią w miejscach, gdzie głębokość jest niższa niż 20 m. Z zakazu połowów wyłączone są też obszary morskich wód wewnętrznych (np. Zalew Szczeciński czy Zalew Wiślany).,,,,
pare artykółów wstecz. z dupy sie urwałes kretynie, nic nie wiesz ,nic nie czytasz , jakbys buł rybakiem to bys wiedział o łodziach do 12m dłogosci...
kretynie. brak słów.
21 czerwiec 2020 : 21:49 stefan Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Stefan
250 kilo dorsza do 30 kilo fladry to chyba nie jest przylow tylko klusownictwo. Wiem że można łapać ale chyba trzeba mieć system AIS.
22 czerwiec 2020 : 06:39 Rybak Polski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Do rybak nie morski
Baranie jeden przeczytaj sobie pismo z departamentu które wisi na płocie obok giełdy ze nie musimy mieć aisa taki z ciebie rybak jak Jarka ojciec i mąż
22 czerwiec 2020 : 07:17 Wałek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 Zrób zdjęcie tego pisma z giełdy a później przeczytaj unijne rozporządzenie
żeby nie było później płaczu, jak nie dostaniesz rekompensaty
22 czerwiec 2020 : 12:47 Imię ojca Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 najpierw krzyczałeś o ochrone
a teraz napieprza pół środkowego dorsza aż milo bo można... Można ale nie należy przecież próbujemy go odratować tak? Tacy rybacy wielcy z dziada pradziada a każdy szuka furtek by przywozić dorsza. Za postój masz zapłacone więc dal spokój temu dorszowi jeden z drugim.
22 czerwiec 2020 : 13:11 jeremiasz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Ais
Według inspektoratu Słupsk czyli głównego wystarczy na wyjściu i wejściu wysyłać SMS
23 czerwiec 2020 : 06:33 Łódka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Żenada. Tyle kasy na kontrole a wy sms wysyłacie
Poczytaj projekt roozporzadzenia o kontroli. Te sms to sobie w nos mozesz wlozyc. Doczekacie sie obserwatorow z unii i znowu zbiorowej odpowiedzialnosci. Zobaczycie. 7 milionow na kontrole polskiego rybołówstwa a to rybak ma ze swojego trlefony wysylac sms. To tak jakby zlodziej mial informowac bank o tym ze bedzie robil skok na kasr. Ogarnijcie sie ludzie w koncu
23 czerwiec 2020 : 14:48 Rybacki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1