Rybołówstwo

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1), zwane dalej rozporządzeniem 2017/1970.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia, od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, w podobszarach 25 i 26, statkom rybackim zakazuje się poławiania dorsza przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, za pomocą lin dennych, takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek (tzw. zakaz narzędziowy).

Od zakazu używania powyższych narzędzi ustanowiono odstępstwo, zgodnie z którym połowy można prowadzić statkami o długości całkowitej poniżej 12 metrów w podobszarach 25-26, w miejscach, w których głębokość wody wynosi mniej niż 20 metrów (zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej). Ponadto, statki te muszą podlegać dodatkowemu monitorowaniu, np. mogą być wyposażone w system monitorowania statków (VMS) lub w równoważny elektroniczny system monitorowania certyfikowany przez organ kontrolny, lub w papierowe dzienniki pokładowe w połączeniu z ustalonymi procedurami inspekcji i nadzoru.

W związku z powyższym, armatorzy statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m (a więc również jednostek poniżej 8 m), którzy będą korzystać z powyższego odstępstwa, mają obowiązek cotygodniowego raportowania ilości złowionego dorsza.

Informacje te, armatorzy stosujący dziennik połowowy w postaci papierowej lub tzw. miesięczny raport połowowy, przekazują do Centrum Monitorowania Rybołówstwem w Gdyni (CMR) za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w terminach do dnia:

  • 9 lipca br. (za okres 1-8 lipca),
  • 16 lipca br. (za okres 8-15 lipca),
  • 23 lipca (za okres 15-22 lipca),
  • 30 lipca (za okres 22-29 lipca),
  • 6 sierpnia (za okres 30 lipca-5 sierpnia),
  • 13 sierpnia (za okres 6-12 sierpnia),
  • 20 sierpnia (za okres 13-19 sierpnia),
  • 27 sierpnia (za okres 20-26 sierpnia),
  • 1 września (za okres 27-31 sierpnia).
  • W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR.

Przedłożenie tygodniowego raportu nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Ze względu na równe traktowanie rybaków w regionie Morza Bałtyckiego w resorcie rozpoczęto prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1494 i 2010 oraz z 2017 r. poz. 1361) w zakresie rezygnacji prowadzenia ukierunkowanych połowów dorsza tylko przez 5 dni w miesiącu, który dotyczył tylko polskich rybaków. Przepis ten będzie obowiązywał od dnia 1 lipca br.

rel (MGMiŻŚ)

+21 Srutututu
O ile dalej będzie się odławiać szprota (czyli narybku śledzia), szczególnie zaś na połowy paszowe, to wszelkie takie regulacje są zwyczajnym pieprzeniem w bęben... Zjawisko braku dorsza jest zwyczajnym następstwem zerwania łańcucha pokarmowego w środowisku.
21 czerwiec 2018 : 09:36 Konsultant | Zgłoś
+3 Bałtyk bez pokarmu, chlorofil a
[link usunięty]
21 czerwiec 2018 : 10:09 U 517 | Zgłoś
+3 Pogrobowcy skóry podnoszą łby
Choć w Szwecji, Finlandii i Estonii zezwala się na odstrzały wielu fok, a Polska stosuje takie same narzędzia połowowe jakie są stosowane w pozostałych krajach nadbałtyckich to pogrobowcy skóry wymyślili sobie konieczność zastosowania przez polskich rybaków mitycznych narzędzi, które miałyby być przyjazne dla fok.

zobacz :

[link usunięty]
21 czerwiec 2018 : 18:10 iwonka | Zgłoś
+13 Najwyższy czas na unijne fundusze
Bruksela rozpieprzyła rybołówstwo na Bałtyku i prędzej zapłacą odszkodowania niż przyznają się do błędu, do akcji powinni teraz ruszyć otumanieni prezesi grup producenckich i związków rybackich, w Szwecji, Danii i Niemczech małe rybołówstwo już wali w debili z Brukseli.
21 czerwiec 2018 : 20:32 Joszua | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter