Rybołówstwo

Pod koniec czerwca br. Grupa Ekspertów Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego Komitetu Rybackiego Komisji Europejskiej (STECF) dokonała oceny merytorycznej realizacji narodowych programów zbioru danych rybackich państw członkowskich UE w roku 2016.

W Polsce program ten realizuje Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy. To duży i skomplikowany program, realizowany głównie przez doświadczony zespół pracowników Zakładu Logistyki i Monitoringu, kierowanego przez mgr. Ireneusza Wójcika przy istotnym udziale pracowników innych zakładów naukowych MIR-PIB. Podobnie jak i w latach minionych realizacja programu została oceniona przez Grupę Ekspertów STECF jako wzorowa.

Warto pokreślić, że tak kompletna realizacja polskiego Narodowego Programu Zbioru Danych Rybackich nie byłaby możliwa bez przyjaznej i efektywnej współpracy z armatorami jednostek rybackich, Departamentem Rybołówstwa i Centrum Monitorowania Rybołówstwa MGMiŻŚ.

Fot.: Katarzyna Nadolna-Ałtyn i Wojciech Deluga

rel (MIR-PIB)