Rybołówstwo

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY 2007 -2013.

Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a także na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.

Ważne jest, że do objęcia dofinansowaniem będą brane pod uwagę jedynie te koszty kwalifikowalne, które zostaną poniesione do 31 lipca 2015 r. Wnioski o przyznanie wsparcie na "Działania wspólne" można składać od 10 marca do 23 marca 2015 r. w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o pomoc. Wsparcie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o przyznanie pomocy.

Termin oraz warunki przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne" podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego 19 lutego 2015 r. w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. H. Bierndgarski

 

 
+9 Proponuję dobudować kilka chłodni na "bałtycką rybę"
to jest obecnie absolutny priorytet dla rybaków.
19 luty 2015 : 14:57 Ręce opadają. | Zgłoś
+7 PROPONUJĘ !!!
Jeżeli projekt dot. refinansowania działań "wspólnych" - powinien zostać skrupulatnie policzony i rozdysponowany na wszystkie Centra Pierwszej Sprzedaży Ryb w Polsce, a konkretnie na uposażenia dla pracowników fizycznych oraz umysłowych. Koniecznością samą w sobie będzie wypłata zaległych 13-stek i 14-stek dla Zarządów LCPER-ów. Osoby te poświęciły kawał życia i litry potu, aby polskiemu rybakowi wiodło się lepiej. Pozostała część kasy powinna zostać wysłana do Wa-wy - dla wszystkich pracowników Departamentu Rybołówstwa jako forma podziękowania za okazaną i pełną kompetencji pracę, która przyniosła wymierne efekty dla środowiska rybaków. Specjalna nagroda należy się Panu Kaziemirzowi P. (myślę, że równowartość 10-cio letniego uposażenia posła RP) za szczególny wkład, który zmienił oblicze polskiego rybołówstwa czy to z perspektywy Unii Europejskiej, czy też zwykłego szarego, nic nie pojmującego "RYBAKA FRANKA". Motto na kolejny program PO RYBY - By Frankowi z Polski żyło się lepiej. (Pozdrawiam wszystkie Frankowe rodziny z całego wybrzeża).
19 luty 2015 : 15:40 Szczery do bólu | Zgłoś
+13 Blokady aż do skutku, jedyne wyjście
[link usunięty]

na kolana z dziadami.
19 luty 2015 : 16:28 Władek. | Zgłoś
-16 Zablokuj drzwi do kibla a nie porty!!!!
Jedyne wyjście Władek to odblokować sobie łeb i korzystać z dobrodziejstw, jakie Unia daje.
20 luty 2015 : 16:05 Wał korbowy | Zgłoś
+21 Jarosław Wałęsa dziś w Gdyni
Jarosław Wałęsa dziś w Gdyni - " W przyszłym tygodniu złożę formalny wniosek do Komisji Europejskiej o dopłaty dla bałtyckich rybaków w związku ze złym stanem zasobów ryb na Morzu Bałtyckim"
20 luty 2015 : 16:09 Z Gdyni. | Zgłoś
+3 Jarosław Polskę zbaw
A za nienormalny podział limitów też będą rekompensaty ?
20 luty 2015 : 17:39 Bolek | Zgłoś
0 Eupopejski Bank Centralny....
właśnie pełną parą drukuje EURO bez jakiegokolwiek pokrycia , a więc z doplatami nie powinno być wiekszego kłopotu.
21 luty 2015 : 02:18 drukarz | Zgłoś
+5 Jest ważniejszy powód wypłat
Unia zniszczyła Bałtyk i musi płacić, łaski nie robi
21 luty 2015 : 11:28 kkk | Zgłoś
-6 Panowie Rybacy !!!
Czytając wasze różnego typu wywody na temat pobożnych życzeń związanych z dalszą egzystencją, pragnę poinformować, że Wasze chciejstwa są jedyną formą wywierania niby presji na naszą administrację. Bez skutku !!!
Wynika to z faktu, że decydenci z Warszawy odpowiedzialni za restrukturyzację oraz odpowiednie dostosowanie nakładu połowowego do zasobów obszaru Morza Bałtyckiego nie do końca odrobili lekcję w opinii Komisji i spowoduje to bardzo bolesne konsekwencje w kwestii finansowania kolejnych działań związanych z polskim rybołówstwem.
Oto dowody na w/w tezę:
20 luty 2015 : 16:58 Szczery do bólu | Zgłoś
0 C.D.
Zgodnie z art. 22 Wspólnej Polityki Rybołówstwa każde państwo członkowskie jest zobowiązane przesłać do Komisji Europejskiej a następnie upublicznić swoje sprawozdanie. Dokument taki powinien być sporządzony dokładnie według wytycznych przygotowanych przez Komisje. Ze względu na opóźnienie w przygotowaniu tych wytycznych termin złożenia raportu został przesunięty z maja na wrzesień 2014 roku. Do tej pory sprawozdanie przygotowane przez Polskę nie jest udostępnione publicznie. Greenpeace udało się jednak do niego dotrzeć.

Po przeanalizowaniu treści raportu należy stwierdzić, że nie jest on przygotowany zgodnie z wytycznymi Komisji. Przedstawione w raporcie dane utrudniają analizę porównawczą, ponieważ obejmują różne lata, a użyte wskaźniki oceniające poszczególne aspekty działalności floty rybackiej są inne, niż te wskazane w wytycznych Komisji. Raport stwierdza, że w polskiej flocie rybackiej istnieją nadmierne zdolności połowowe. Nie przedstawia jednak planu działań, mających je wyeliminować.
20 luty 2015 : 16:59 Szczery do bólu | Zgłoś
+4 C.D.
Jedną ze zmian, jaką przyniosła nowa WPRyb jest obowiązek uwzględnienia kryteriów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych przy podziale kwot połowowych. Odnosi się do tego art. 17 Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Bazując na informacjach dostępnych publicznie, można stwierdzić, że ministerstwo nie podjęło jednak nawet próby zdefiniowania takich kryteriów, a kwoty połowowe zostały rozdzielone na podstawie rozporządzenia z 2011 roku, czyli regulacji, która obowiązywała jeszcze przed wejściem w życie Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Możliwości połowowe powinny być przyznawane tym rybakom, których połowy mają najmniej szkodliwy wpływ na środowisko, jednocześnie przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i budowy nadmorskiej tkanki społecznej. Brak uwzględnienia takich kryteriów wskazuje, że kwestie środowiskowe i społeczne są dla Ministerstwa drugorzędne.

Zgodnie z art. 288a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Takim aktem prawnym Unii Europejskiej jest właśnie WPRyb. Jednak po roku obowiązywania tego rozporządzenia jasno widać, że Polska nie wypełnia jego wymogów.
20 luty 2015 : 17:00 Szczery do bólu | Zgłoś
+5 Zbyszek Kanicki, Tomasz Nawrocki ...
DO RAPORTU WYSTĄP !!!

Panowie Rybacy !!!

DO RAPORTU WYSTĄP !!!

Panie Kazimierzu Plocke !!!

DO RAPORTU WYSTĄP !!!

DO LEWATYWY MÓZGU !!! MARSZ !!!
20 luty 2015 : 17:06 Szczery do bólu | Zgłoś
0 Łódż Rybacka Wydzierżawię
tel-601494380
20 luty 2015 : 18:53 ... | Zgłoś
+14 Kazimierz Rotta - prorok paszowy ---W dniach 22-23.01.2005 do portu helskiego wpłynęły duńskie kutry poławiające na wodach wspólnotowych, chroniąc się przed sztormem. To właśnie takie kutry 45 metrowe o niesamowitej dzielności morskiej poławiające w tukę,
[link usunięty]
20 luty 2015 : 19:46 Helll | Zgłoś
-18 Czy to przypadek, że zawsze katastrofa jak nowa kasa
na horyzoncie. Czy nie dociera do was łapacze kasy unijnej, że wszyscy doskonale wiedzą, dlaczego takie wrzaski - bo rybakom trzeba nowej kaski - na kolejne pensjonaty, smażalnie, fury. No k.....wa nie ma jak żyć bez tego, tylko głód i nędza. Wstyd!!!!
20 luty 2015 : 19:55 Kara Boska | Zgłoś
0 Zostań rybakiem- Kara Boska
Będziesz miał ryby , miód i dopłaty
23 luty 2015 : 07:03 fan | Zgłoś
+6 po dzisiejszym okraglym stole w gdyni
nalezy pogratulowac pomyslu zmniejszenia wymiaru ochronnego do 32 cm autorstwa pana jacka szomborga
20 luty 2015 : 20:22 ..... | Zgłoś
+4 SZACH I KAT ...
"Z.Karnicki zwrócił także uwagę, że w kontekście rybołówstwa morskiego jedną z kluczowych kwestii są dalsze działania w zakresie dostosowania potencjału połowowego floty do wielkości zasobów. Kluczowym jest podjęcie decyzji, czy i
ewentualnie, w jakim zakresie przeprowadzać dalsze złomowanie jednostek rybackich. Zdaniem Z. Karnickiego wizji w tym zakresie brakuje i powinna zostać jak najszybciej wypracowana wspólnie przez sektor i administrację, tym bardziej,
że złomowanie jednostek może być prowadzone jedynie do
końca 2017 roku."

WIDAĆ TEN PAN DR. Z.KARNICKI ALBO UDAJE GREKA, ALBO TYTUŁ NAUKOWY OTRZYMAŁ ZA ZASŁUGI NA INNYM POLU (POLITYCZNYM).

WYPOCINY JEGO AUTORSTWA PRZEDSTAWIAJĄCE PEŁNĄ ANALIZĘ DOSTOSOWANIA NAKŁADU POŁOWOWEGO DO 2013 I STANOWIĄCE KLUCZOWY DOKUMENT POLSKI DLA KOMISJI EU W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ WYDATKOWANIA PIENIĘDZY UNIJNYCH NA LATA 2007-2013, KTÓRYCH EFEKTY INWESTYCJI W MODERNIZACJĘ ORAZ REDUKCJA NAKŁADU POŁOWOWEGO MIAŁY DOPROWADZIĆ DO UTWORZENIA ŚCIŚLE OKREŚLONEJ ILOŚCI JEDNOSTEK W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH DŁUGOŚCIOWYCH, KTÓRE W EKONOMICZNYM POJĘCIU MOGŁYBY REALIZOWAĆ EKSPLOATOWANIE NATURALNYCH ZASOBÓW BAŁTYKU Z UWZGLĘDNIENIEM I POSZANOWANIEM TYCH ZASOBÓW UWZGLĘDNIAJĄC ICH ŚMIERTELNOŚĆ POŁOWOWĄ.

FINAŁ JEST TAKI, ŻE BIEDA ZAGLĄDA WSZYSTKIM W ODBYT - WSZYSTKIM TYLKO NIE PANOM DOKTOROM I PANOM DYREKTOROM.
"FACHOWCY" MAJĄ SIĘ DORZE - PENSJA REGULARNIE CO MIESIĄC WPŁYWA NA ICH KONTO...
20 luty 2015 : 20:23 Szczery do bólu | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter