Rybołówstwo

Mechanik, motorzysta czy szyper lub kucharz okrętowy zatrudnieni na kutrze rybackim powinni mieć prawo do emerytury pomostowej, tak samo jak rybacy pokładowi pracujący na tych jednostkach. Powinni, ale nie mają...

Rybacy, którzy ukończyli 55 rok życia i wykażą się odpowiednim stażem pracy na jednostkach rybackich mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, tak zwaną pomostową. Emerytura pomostowa wypłacana jest im do 65 roku życia. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Aby otrzymać emeryturę należy mieć wpisane w świadectwo pracy zawód - rybak. Co to oznacza? W skrócie to, że na przykład mechanik lub motorzysta, który również wykonuje prace rybackie na kutrze, ale w świadectwie pracy nie ma wpisanego zawodu „rybak” już emerytury pomostowej nie dostanie. Dzieje się tak na podstawie orzeczenia Urzędu Morskiego w Słupsku z 13 grudnia 2011 roku, w którym jest napisane, że "stanowiska mechanik i motorzysta kutrowy" w żadnym względzie nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem "rybaka", wykonującego swoje czynności na zewnątrz.

Nie zgadza się z tym Kazimierz Plocke, wiceminister do spraw rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zareagował na problemy rybaków morskich ubiegających się o emerytury pomostowe. Poniżej publikujemy w całości jego list wysłany do władz ZUS i Urzędu Morskiego w Słupsku.

"W związku z pojawiającymi się ze strony środowiska rybackiego sygnałami dotyczącymi przypadków odmowy przez Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytur pomostowych osobom zatrudnionym na statku rybackim wykonującym prace rybaka morskiego, uprzejmie informuję.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, z późn. zm.), prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący, co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje, iż wymagany w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych 15 - letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze może ulec skróceniu jeżeli do ubezpieczonego będzie miał zastosowanie art. 8 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt. 20,22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt. 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt. 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 10 lat.

Jednocześnie, stosownie do określonego w załączniku nr 1 do przedmiotowej ustawy wykazu prac w szczególnych warunkach, do rodzaju prac w szczególnych warunkach zakwalifikowane zostały "prace rybaków morskich".

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawodawca w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych nie zdefiniował użytego tam sformułowania "prace rybaków morskich". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziela zapatrywanie wyrażone w części orzeczeń sądów wydanych w przedmiotowych sprawach , iż do oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska tylko rodzaj powierzonej mu pracy.

Komentarze   

+7 BRAWO MINISTER
CZAS UPORZĄDKOWAĆ BAGIENKO Z EMERYTURAMI, GDZIE NIE WSZYSCY RYBACY SĄ TRAKTOWANI JEDNAKOWO, RYBAK I ARMATOR KTÓRY PRACUJE NA STATKU POWINNI MIEĆ MOZLIWOŚĆ PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ W WIEKU 55 LAT. KAŻDE STANOWISKO NA JEDNOSTCE RYBACKIEJ TO PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH. PANIE MINISTRZE NIECH PAN ROZWIĄŻE PROBLEMY EMERYTUR RYBACKICH, KTÓRE OD 20 LAT SĄ NIE DO ROZWIĄZANIA
28 czerwiec 2013 : 06:23 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Plocke powinien napisać ten list do Tuska
tam jest właściwy adresat, może też napisać do siebie samego, jest w końcu ministrem odpowiedzialnym za rybaków.
29 czerwiec 2013 : 11:09 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 cwoku
napisz do kurdupla ,ten konus zna sie na wszyskim
29 czerwiec 2013 : 14:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Robi co może
Zgnoił rybołówstwo a teraz listy pisze , pisarzem pewnie zostanie.
28 czerwiec 2013 : 12:34 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 W poniedziałek w MIRZe zebranie dla rybaków
Temat "katastrofa dorszowa na Bałtyku". Wydaje mi się, że wszyscy rybacy powinni tak jechać, jeżeli oczywiście jeszcze im na czymś zależy.
29 czerwiec 2013 : 07:30 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 A NA ZATOCE POMORSKIEJ DALEJ TRAŁUJĄ PONIŻEJ 3 MIL
Specjalne programie inspekcji i kontroli opublikowane na Bałtyku i Morzu Północnym
(28/06/2013) Dwa specjalne inspekcji i kontroli Programy (SPICS) zostały opublikowane w tym tygodniu przez Komisję Europejską na rzecz Morza Bałtyckiego i Morza Północnego z sąsiednich wodach.
Tak więc ruch jest zgodny z clearence regionu celami uzgodnionymi w ramach ostatnich reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Strategii zarządzania ryzykiem będą koordynowane na poziomie lokalnym poprzez wspólnego planu rozmieszczenia (JDPS) umożliwiając wspólne zakresie inspekcji i nadzoru.
 
Zastosowanie JDPS chcą stworzyć równe szanse w każdym basenu morza i będzie prowadzony przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA) do Vigo. Państwa Członkowskie przekażą ich wyniki oceny ryzyka Agencji i skompilować roczne sprawozdanie na temat skuteczności ich działań kontrolnych Komisji, która wówczas ocenić EFCA i dalszy postęp i skuteczność SCIPs.
Oprócz łososia i dorsza, zakres Bałtyku SCIP jest przedłużony do zasobów śledzia i szprota, które zasługują na szczególną uwagę ze względu na trudności w kontrolowaniu dużych połowów mieszanych syntezy gatunku. Podobnie SCIP na Morzu Północnym i wodach przyległych został przedłużony do soli i gładzicy (oprócz dorsza).
Decyzje były możliwe dzięki skutecznej i konstruktywnej dyskusji na temat istotnych projektów wniosków między Komisją Europejską, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i państwa członkowskie UE. W SCIPs dla obu obszarach morza są ważne do 31 grudnia 2018 roku. Ta skala czasu ustawia solidną podstawę prawną dla bardziej efektywnego średnioterminowego planowania wspólnych działań wszystkich zainteresowanych stron.
29 czerwiec 2013 : 14:02 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Za to trałowanie odpowiada ślepy Jóźwiak z Kołobrzegu
to on kryje ten kryminał.
29 czerwiec 2013 : 21:47 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 jakie tralowanie ponizej 3mil
piepszysz pajacu glupotu jak wiekszosc jezdzi na siatki a reszta ma szpiega.
05 lipiec 2013 : 17:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 kłusole W Darłowie
a w Darłowie trocie łowią kłusownicy z awanportu i nikt nie widzi i nie kontroluje kłusoli którzy codziennie stawiają sieci aż huczy i fajną kasę robią bez licencji...
01 lipiec 2013 : 15:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kłusownictwo to problem umowny, prawny
w takiej Szwecji prawo nie przewiduje takiego pojęcia jak kłusownicy, to problem wykreowany przez esbeckie popłuczyny po komunie. ( 7 dorszy w wędkarstwie morskim, martwy przepis dla głupków inspektorów)
02 lipiec 2013 : 12:48 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 a kto kupuje te trotki
pewnie smażalnie a rybakom cena spadnie. ciekawe co by było jak by skontrolowali inspektorzy smażalnie w Darłówku ile mają faktur na ryby to by był popłoch
03 lipiec 2013 : 10:05 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 RYBACY Z ZATOKI POMORSKIEJ
TEGO JUŻ NIE DA SIĘ UKRYĆ ŻE INSPEKTORZY Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO POZWALAJĄ NA TRAŁOWANIE W PASIE 3 MIL OD LĄDU !!! CZEKAMY NA ROZWIĄZANIE Z DEPARTAMENTU RYBOŁÓWSTWA W WARSZAWIE !!!
30 czerwiec 2013 : 08:18 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Jutro w MIRZe jest spotkanie Ministra z rybakami
tam trzeba poruszyć ten temat
30 czerwiec 2013 : 08:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-17 Piszący debil vel RYBACY
Piszesz debilu takie głupoty,że aż brzuch mnie boli ze śmiechu.Jak masz dowody na swoje dyrdymały idż z tym do prokuratury,na policję i ..j wie gdzie jeszcze,a nie zajmujesz się wypisywaniem tych debilizmów na portalu.Do CMR-u ,sprawdz gdzie kto trałuje.
30 czerwiec 2013 : 13:41 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Zabolało?
ma boleć. Rybak ma rację.
30 czerwiec 2013 : 18:40 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Jesteśmy z wami rybacy
rybacy majom racje aby skończyć z milczeniem trałowania w trzech milach od lądu.
30 czerwiec 2013 : 19:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Jutro o 10 spotkanie w Ustce tam gdzie zwykle
temat: Katastrofa dorsza na Bałtyku
01 lipiec 2013 : 18:04 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Jest dużo szprota i dorsza
dorsz na razie jest chudy ale już jutro będzie tłusty, problemu nie ma zatem szmalu i kasacji też nie będzie.
02 lipiec 2013 : 12:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 MIR będzie rozwiązany
wiadomość pewna.
02 lipiec 2013 : 15:08 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 BRAK RYB
DORSZA NIE MA DO 10MIL FLADRA JEST NADAL CHUDA I CORAZ JEST JEJ MNIEJ NAWET JAK TROCHE ZŁOWISZ TO W SKUPIE CI ZAPŁACĄ 1,20 ZA KG SAME ZIELSKO W SIATKACH TO JEST ZAPOWIEDZ KATASTROFY NA MORZU BAŁTYCKIM
02 lipiec 2013 : 14:50 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 aaa
jak dostaniesz 1.20 nawet nie chcą tyle dawac
02 lipiec 2013 : 17:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 PASZOWCE MAJOM ZAKAZ DO KOŃCA ROKU PRZYŁOWU JAKIEJ KOLWIEK ILOSCI SZPROTY
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU PROWADZENIA POŁOWÓW SZPROTA W PODOBSZARACH 22 – 32 MORZA BAŁTYCKIEGO
02 lipiec 2013 : 15:25 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 odp
Szwedzi mogą Duni też tylko polskie jednostki nie mogą . za mało paszy dla kolegów z północnego Bałtyku by zostało
02 lipiec 2013 : 17:31 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 nie majom
ukierunkowany polow. to nie przylowy
03 lipiec 2013 : 16:35 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 BARDZO MAŁE OCZKO
W połowach tobiasza jest 50 procent szproty jak to majom rozwiązać inspektorzy ?
02 lipiec 2013 : 15:39 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 ALE JAJA
PRZY POŁOWACH ŚLEDZIA I TOBIASZA MAJOM SEGREGOWAĆ SZPROTA I WYRZUCAĆ SPOWROTEM DO WODY BO NIEWOLNO PRZYWIEŚĆ ANI JEDNEGO KILOGRAMA SZPROTA DO PORTU!!!
02 lipiec 2013 : 15:59 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 stop your horses
Ale odkryłeś aferę. Chłopie do połowu śledzia to nie problem po prostu zwiększasz selektywność sprzętu. Lepiej zapytaj się plockiego dlaczego cały miesiąc czekał żeby zamknąć tę przyłowy przecież wszyscy wiedzą że 107 %było na liczniku.
02 lipiec 2013 : 17:28 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 KONIEC POŁOWÓW TOBIASZA
PRZY POŁOWACH TOBIASZA NA PASZE TO JUŻ MACIE WIELKI PROBLEM I TU INSPEKTORZY MAJOM WAS PRZYPILNOWAĆ !!!
03 lipiec 2013 : 09:28 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Jóźwiak ci dopilnuje paszowca
żebyś się nie zdziwił
03 lipiec 2013 : 19:58 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 To jest rybołówstwo bez odrzutów
w wydaniu Jóźwiaka
02 lipiec 2013 : 18:17 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+21 Flądra, następna ofiara połowów paszowych
załamanie ekosystemu Bałtyku zaczęło wpływać na flądrę, lawina ruszyła.
02 lipiec 2013 : 17:40 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Za wyginięcie dorsza odpowiadają foki, kormorany i brak wlewów słonej wody.
za tę katastrofę nie odpowiada MIR, Unia Europejska ani Kazimierz Plocke ,
03 lipiec 2013 : 07:47 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Spokojnie, zaraz do akcji wejdą zieloni
wyboru nie mają, sprawa jest zbyt oczywista. Zawsze tak wołali o ochronę dorsza więc będą mogli się wreszcie wykazać, okazja lepsza jak na Nowej Funlandii.
03 lipiec 2013 : 08:04 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+23 APEL
Panowie decydenci z MIR-u Ministerstwa i Prezesi różnego rodzaju Zrzeszeń Rybackich PRZEBUDŹCIE SIĘ !!!!! Czy nikt nie widzi jakie wielkie spustoszenie wyrządziły połowy paszowe !.Dorsz mały i chudy jak z Oświęcimia ,flądra- już lipiec ,a sama skóra i kości ,cena poniżej krytyki jak długo pływam jeszcze nigdy cena nie była niższa od paszy !.Zbyt , Centrum I Sprzedaży nie jest zainteresowane skupem flądry czytaj ( niema interesu ) chociaż było w tym celu powołane.Najwyższy czas rozliczyć tych ,którzy do tego się przyczynili !.Czas wyciągnąć na światło dzienne poczynania naszych Prezesów ,ile załatwili dla siebie wykorzystując stanowisko a sądzę ,że każdy z nich ma dużo za paznokciami, przestańmy się bać ,bo za rok w Bałtyku nie będzie już nawet meduzy.
02 lipiec 2013 : 23:20 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+20 Gościniak i Kirszling nie jeżdżą nawet na spotkania z rybakami
czasu nie mają, budują swoim rybakom chłodnie na kartofle .
03 lipiec 2013 : 07:49 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+19 Unijny szmal robi działaczom wodę z mózgu
trzeba przejrzeć który ile wziął i będzie jasne, dlaczego olewają rybaków.
03 lipiec 2013 : 08:37 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+19 Każdy statek ma sondę
a na tej sondzie zerowe zapisy, od Świnoujścia do Krynicy, jak można chrzanić, że to nie połowy paszowe wykończyły dorsza?
03 lipiec 2013 : 07:59 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-13 zamienię limit łososiowy na dorszowy
508 77 77 88
03 lipiec 2013 : 08:27 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 Ile masz łososi na wymianę?
.
03 lipiec 2013 : 08:31 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+22 Sonda
Drogi Kolego myślałem ,że może coś dzieje się u nas z prądami morskimi albo nie te kierunki wiatru co roku (od 30 lat ) na wiosnę w Zatoce Gdańskiej były takie silne zapisy na sądzie ,że impuls z sądy nie mógł się przebić przez rybę !. W tym roku na sądzie nie widać nic po prostu PUSTYNIA ,jeżeli piszesz ,że u Was w Kołobrzegu są zerowe zapisy u nas też , to znaczy ,że nie jest to problem lokalny ale KATASTROFA całego Bałtyckiego ekosystemu ! Panie MINISTRZE PLOCKE STOP DLA POŁOWÓW PASZOWYCH !!!!!!!!!!!!!
03 lipiec 2013 : 08:32 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+13 dziekujemy ekologom
ekolodzy potrafili krzyczec przy dorszu,foce,kormoranie ,źle wydawanych funduszach unijnych dla rybaków... artykuły,spotkania,plakaty na plażach, to było wszystko widac i słychac natomiast drapieżne połowy paszowe na tak małym morzu jak Bałtyk nie są w ich centrum zainteresowania, ktoś wie dlaczego? stop połowom paszowym bo w tym amoku mamony na koniec wszystkich nas razem z kutrami przemielą na pasze, pasza potrzebna dla przemysłu spżywczego,kosmetycznego ok ,ale zaraz w morzu zabraknie i tego i co dalej?armatorzy paszowi nastawieni na wydarcie ostatnich milionów a potem załatwią sobie kasaceje za nastepne miliony i bedą zadowoleni.
03 lipiec 2013 : 09:23 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Nie przesadzaj, nie wszyscy zieloni to sprzedajni złodzieje
[link usunięty]
03 lipiec 2013 : 20:00 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Czym zajmują się leśne dziadki z MIRu? 1
[link usunięty]
03 lipiec 2013 : 20:07 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Czym zajmują się leśne dziadki z MIRu? 2
[link usunięty]
03 lipiec 2013 : 20:13 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Czym zajmują się leśne dziadki z MIRu? 3
http://www.portalmorski.pl/morze-inne/ryby-akwakultura/8278-dorsz-baltycki-8211-co-nas-naukowcow-niepokoi
04 lipiec 2013 : 09:55 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Leśne dziadki nie wiedziały
Leśne dziadki jeszcze wtedy nie wiedziały, że za 2 miesiące od tych bzdur program 4 kutrów wywróci ich głupoty do góry nogami, dlatego też program 4 kutrów został przerwany aby nie mącił wypocin leśnych dziadków. Tak działa ta mirowska mafia.
04 lipiec 2013 : 12:20 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 po rybach
Naukowcy przypominają, że niewłaściwa polityka połowowa doprowadziła już wielokrotnie do drastycznego spadku zasobów rybnych. W przypadku wód europejskich, najbardziej znanym przykładem jest casus śledzia norweskiego. Przy minimalnych połowach jego restytucja trwała ok. 20 lat.
04 lipiec 2013 : 10:57 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Zgadza się
niewłaściwa polityka zmiotła z Bałtyku wszystko co żywe.
04 lipiec 2013 : 12:10 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-13 znowu stękacie
troszkę optymizmu
04 lipiec 2013 : 19:54 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 xxx
sa juz wypłat za postój
05 lipiec 2013 : 09:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 xxx
czy to jest pytanie ? czy stwierdzasz fakt że już płacą , jeżeli tak to jaki port już dostał?
05 lipiec 2013 : 09:57 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 xxx
dostali już wszyscy z jeziora Dąbie
05 lipiec 2013 : 16:17 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 A łódki 0,3 GT też już dostały
ciekawe?
05 lipiec 2013 : 20:59 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Za te łódki 0,3 GT minister Plocke znów kwiczy w prokuraturze
i bardzo dobrze.
06 lipiec 2013 : 23:15 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 o co kaman?
to jakis konkret czy prowokacja?trzeba bedzie zwrocic kase za 0,3?bo ponoc jakies zwroty juz powysylali.//.?
07 lipiec 2013 : 16:59 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Plocke powinien się modlić
żeby ci co pobrali kasę jej jeszcze nie wydali, bo inaczej sam będzie ją zwracać.
08 lipiec 2013 : 08:54 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-13 do roboty
a nie tylko kasa za postój
05 lipiec 2013 : 20:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Z MIRU piszesz
courwo?
06 lipiec 2013 : 07:35 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Alfons to Alfons
szkoda z takim gościem dyskutować
08 lipiec 2013 : 15:00 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 xxx
a tobie żal
06 lipiec 2013 : 09:17 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 Re do roboty
Hej NIK-COURWA zamiast pisać na portalu rybackim zmiataj do burdelu lub obciągaj Tirowcom druta !
06 lipiec 2013 : 06:46 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Monopol helskiego foczego szamana przełamany
[link usunięty]
08 lipiec 2013 : 08:52 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Przynajmniej podatki ktoś zapłaci
[link usunięty]
08 lipiec 2013 : 11:56 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 tu nie ma rybaków
tylko płaczki
09 lipiec 2013 : 06:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 To prawda
Szwedzi i Niemcy dostają odszkodowania za chudego dorsza a polski ***** znów wyjedzie do Anglii gary zmywać.
09 lipiec 2013 : 07:53 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Zabór emerytur rybakom
Szanowni koledzy rybacy!
Apeluję do wszystkich, których pozbawiono praw do emerytury pomostowej oraz tych, którzy będą składali dokumenty do ZUS. Musimy się zjednoczyć i działać razem, ponieważ w pojedynkę wykończą nas urzędnicy. Na tym forum wpisujcie się, jak będzie duże zainteresowanie można założyć stowarzyszenie "obrona rybaków przed aktualnym rządem oraz ich urzędnikami".
Jak wszyscy wiecie minister finansów szuka pieniędzy i znajduje je u nas. To ZUS, Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe podejmują działania przeciwko normalnym uczciwym obywatelom, bo ich można spokojne pozbawiać wszystkiego, ponieważ każdy działa sam.
Jeszcze raz apeluję musimy się zjednoczyć i działać razem a na pewno pomożemy politykom, którzy stoją za nami i pomagają w odzyskaniu nabytych praw emerytalnych.
Andrzej Trubiłowicz 604419030 - dzwońcie może coś zacznie się ruszać w tej sprawie.
25 lipiec 2013 : 09:14 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Takie życie !!
Mnie do emerytury jeszcze kilka lat a w tej chwili jako 2 szyper nie mam pracy , ponieważ szyprowie i 2 szyprowie są na emeryturach. Pływają zajmując stanowiska pracy i jeszcze jest podnoszony larum. Ja tego nie rozumiem ! Zdrowy jestem,bez nałogów, a tu jeszcze problem ze znalezieniem pracy ..Zasiliłem kolejna rzeszę ludzi bez robotnych..Pozdrawiam
31 lipiec 2013 : 17:00 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 zło :(
ja też uważam że rybacy są niesprawiedliwie traktowani. warunki dla pomostówki to jest kosmos doprawdy (ktoś nie wierzy?? dowody!! [link usunięty]) Mój tata starał się o wcześniejszą emeryturę, a teraz ma depresję na bezrobociu. brawo, ministrowie!
09 luty 2015 : 08:46 Anna Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1