Rybołówstwo
Zarząd Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ma powód do zadowolenia. Stowarzyszenie znalazło się na Liście Rankingowej opublikowanej przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w grupie stowarzyszeń wybranych do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Oznacza to, że opracowana przez kołobrzeskie stowarzyszenie strategia przeszła cały proces weryfikacji. Obecnie KLGR czeka na wyznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa terminu podpisania umowy, na podstawie której zarezerwowane zostaną pieniądze na realizację projektów wpisujących się w 4. oś priorytetową programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Przypomnijmy, że nie były to pierwsze starania Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej o zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego na lata 2011-2015. Poprzednio ministerstwo dopatrzyło się braków, które spowodowały, że została ona odrzucona. Po modyfikacji dokumentu spełniono ministerialne wymagania. Teraz KLGR ma szansę na pozyskanie nawet 40 mln zł. Pieniądze rozdzielone zostaną między beneficjentów, których wnioski będą odpowiadały założeniom kołobrzeskiej strategii oraz przyczynią się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze konkursy zostaną ogłoszone wiosną przyszłego roku.
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter