Prawo, polityka

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużający o 6 miesięcy termin realizacji przedsięwzięć realizowanych przez rolników i rybaków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) trafił do konsultacji - poinformował w czwartek resort rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że głównym celem proponowanej zmiany jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięć z obecnie obowiązujących 12 miesięcy do 18 miesięcy.

Chodzi o rozporządzenie z 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Według uzasadnienia projektu, zmiana pozwoli ograniczyć potencjalne ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć objętych wsparciem, związane przede wszystkim z problemami zgłaszanymi przez rolników i rybaków.

Przyczyniają się do tego kwestie związane w szczególności z terminami, dotyczącymi realizacji zamówień w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, dostępnością ekip budowlanych, a także wydłużających się procedur uzyskania m.in. pozwoleń budowlanych - wskazano.

Dodano, że brak realizacji przedsięwzięć w terminie spowoduje, że nie będzie możliwy zwrot środków pomocowych przez Komisję Europejską.

Proponowana zmiana (...)znajduje swoje uzasadnienie w informacjach przekazywanych przez Jednostkę Wspierającą KPO, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR zgłosiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypadki wydłużania przez ostatecznych odbiorców wsparcia terminów realizacji przedsięwzięć i w konsekwencji, późniejszego składania wniosków o płatność końcową - zaznaczono.

Jak poinformował resort rolnictwa, projekt zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi, będą miały zastosowanie zmienione rozporządzeniem przepisy.

Uszczegółowiono też przepis, zgodnie z którym przedsięwzięcie objęte wsparciem, dla którego zawarto umowę, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie dłuższym niż 18 miesięcy i przed upływem terminu 31 października 2025 r.

Zmiana w tym zakresie nie zmienia zobowiązań wnioskodawcy dotyczących utrzymania okresu trwałości przedsięwzięcia do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy - podkreślono w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z chwilą ogłoszenia.

autor: Grzegorz Kacalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8934 3.972
EUR 4.2481 4.3339
CHF 4.4033 4.4923
GBP 5.0519 5.1539

Newsletter