Prawo, polityka

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek zgodnie z zasadami pomocy państwa pięć programów wsparcia na rzecz transportu morskiego zaproponowane przez Polskę, a także Cypr, Danię, Estonię i Szwecję. Chodzi m.in. o zwolnienie marynarzy z podatku. Programy te mają zachęcać do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność europejskiego sektora transportu morskiego bez zakłócania konkurencji. 

Rozwiązania umożliwiające państwom członkowskim stosowanie korzystniejszych warunków podatkowych dla armatorów są opisane w wytycznych KE z 2004 roku. Mają one ograniczyć ryzyko zmiany bandery oraz przenoszenia firm żeglugowych do rajów podatkowych.

W przypadku Polski chodzi o wprowadzenie nowego systemu ulg dla marynarzy. KE oceniła, że przyczynia się on do poprawy konkurencyjności unijnego sektora transportu morskiego oraz zachęci do rejestrowania statków w Europie. Jednocześnie pozwala zachować wysokie europejskie normy socjalne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz zapewnia równe warunki działania.

Europejscy armatorzy masowo korzystają z usług oferowanych przez kraje z tanimi banderami. Flota handlowa większości polskich armatorów także pływa pod obcymi banderami, co ma związek przede wszystkim z kosztami pracowniczymi, czyli podatkiem od dochodów i ubezpieczeniem w ZUS. Marynarze zatrudnieni na statkach zarejestrowanych w rejestrze statków na Bahamach, który jest jednym z najpopularniejszych rejestrów wśród polskich armatorów, zwolnieni są w całości z podatku dochodowego.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) listę dziesięciu największych rejestrów statków pod względem zarejestrowanego tonażu na świecie otwiera Panama. W następnej kolejności są: Liberia, Wyspy Marshalla, Singapur, Malta, Wspólnota Bahamów, Wielka Brytania, Chiny, Grecja i Japonia. Polska - ze względu na niekorzystny system podatkowy i ubezpieczeń społecznych - w tym zestawieniu znajduje się na 109. miejscu. Większy tonaż mają nawet państwa bez dostępu do morza takie jak Mongolia, Szwajcaria czy Luksemburg.

Zmiany, które rząd w Warszawie zaproponował w połowie tego roku przewidują zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy mieszkających w Polsce, pracujących na statkach morskich pod polską banderą oraz pod banderami państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KE zgodziła się też na ulgi dla marynarzy w czterech innych krajach; ponadto zaaprobowała wprowadzenie systemu podatku tonażowego w Estonii i Cyprze.

Przedsiębiorstwo żeglugowe może wnieść o to, by podatki naliczane były od jego hipotetycznego zysku lub tonażu statku, a nie żeby było opodatkowane na ogólnych zasadach. To rozwiązanie również ma obniżać wysokość płaconych podatków.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka

-2 Polska zawiśnie na polskich promach?
Oby, oby.
17 grudzień 2019 : 07:16 Brrr | Zgłoś
+3 Polska bandera zawiśnie na polskich promach?
Czy nareszcie polska bandera zawiśnie na polskich promach?
17 grudzień 2019 : 07:17 Brrr | Zgłoś
-2 ??
Przecież to chodzi o podatki dla marynarzy a nie o przywracanie statków pod naszą banderę. Gdyby były jak najmniejsze podatki dla amatorów to wtedy była by taka opcja. Rozumiecie??
17 grudzień 2019 : 11:13 Yz | Zgłoś
+6 Mr
Witam to poważny krok do przodu ale zwolnienie powinno dotyczyć wszystkich marynarzy i sprawa byłaby prosta a tak skarbówki zostawiły sobie drzwi do gnębienia innych bander marynarz to marynarz stała rozłąka różne losy rodzin itp i tak cała kasa wydawana jest w Polsce wiec powinno to dotyczyć wszystkich raz na zawsze jak było wcześniej i basta.
17 grudzień 2019 : 21:03 Ryszrd | Zgłoś
0 Żart
Czytałem ustawę to jest napisane pod pzm i jej firmy promowe, jasno wskazane flota handlowa i pasażerska, a gdzie ofszor statki badawcze, sejsmiki, ahts, rov, barki konstrukcyjne itp, pytam się jak wy chcecie budować farmy wiatrowe, wiadoma sprawa lepiej wyprowadzać kasę zagranicę i wszystko sprowadzać, to są absurdy dlaczego nie mogą zbudować kilku pogłębiarek za 100milionow tylko miliard płacą francuza i holendra, pod tym się podpisały wszystkie związki w Polsce !! nikt na tym nie zyska poza pracownikami pzm którzy odrazu wjadą pod nowe przepisy, resztę chcą tylko żeby się ujawnili w skarbówce i wtedy po zamiatane kontrole 5 lat wstecz taka prawda ludzie nie wierzcie w to nikogo kto nie pracuje w tej komunie to nie obejmie, pracuje w Niemczech no ROV od zawsze tam jest 0% skąd Ci ludzie biorą przykład chyba z Mongolii, najlepiej wozić węgiel masową bezpośrednio do Bełchatowa wtedy Cię zwolnią ale jak pracujesz na pełnomorskim holowniki to już nie.
27 grudzień 2019 : 19:39 Jasiu | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter