Prawo, polityka

Polski Rejestr Statków przedstawia warunki i wymogi związane z wdrożeniem od 2020 roku określonego przez IMO limitu maksymalnej zawartości siarki na poziomie 0,5% w okrętowych paliwach olejowych.

 1. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w swojej przełomowej decyzji, zarówno w stosunku do środowiska morskiego, jak i zdrowia ludzkiego, określiła dzień 1 stycznia 2020 r., terminem wdrożenia wymagań dotyczących redukcji zawartości siarki w paliwach olejowych używanych przez statki w żegludze światowej do poziomu maksymalnie 0,5 % zawartości siarki, zgodnie z wymaganiami MEPC.280(70). Zgodnie z nowym globalnym limitem, określonym w prawidle 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, wszystkie statki, pływające poza granicami Obszarów Kontroli Emisji (ECA), będą zobowiązane do stosowania paliw olejowych o maksymalnej zawartości siarki 0,5%, w stosunku do obecnego limitu 3,50%.

  Nowe globalne wymaganie nie zmienia limitów zawartości siarki obowiązujących w granicach Obszarów Kontroli Emisji SOx (ECA) ustanowionych przez IMO, które od 1 stycznia 2015 r. wynoszą 0,10%. Obszary Kontroli Emisji ustanowione na mocy Załącznika VI do Konwencji MARPOL dla SOx to: obszar Morza Bałtyckiego; obszar Morza Północnego; obszar północnoamerykański (obejmujący wyznaczone obszary przybrzeżne Stanów Zjednoczonych i Kanady); oraz obszar Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych (wokół Puerto Rico i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych).

 1. Statki mogą spełnić nowe wymagania przez:

 • przejście z wysokosiarkowego paliwa olejowego (HSFO) na olej napędowy (MGO) i stosowanie paliwa olejowego o niskiej zawartości siarki,
 • wykorzystanie paliw alternatywnych (skroplony gaz ziemny (LNG), gaz płynny (LPG) itp.),
 • użycie alternatywnych technologii, takich jak systemy oczyszczania gazów spalinowych – skrubery, (w tym przypadku takie równoważne rozwiązanie musi być zatwierdzone przez administrację państwa bandery statku).
 1. Jednocześnie IMO wprowadziła z dniem 1 marca 2020 roku zakaz przewozu paliw niezgodnych z obowiązującym limitem 0,5% siarki na statkach i używanych w celu spalania do celów napędowych i eksploatacyjnych, o ile nie stosuje się na nich alternatywnych systemów oczyszczania gazów spalinowych. Wymagania te wprowadza się na mocy rez. MEPC.305(73) - Amendments to MARPOL Annex VI (prohibition on the carriage of non-compliant fuel oil for combustion purposes for propulsion or operation on board a ship)

 1. Biorąc pod uwagę wpływ stosowania paliw olejowych o zawartości siarki 0,50%, na poprawność działania urządzeń i systemów maszynowych na statku, Polski Rejestr Statków zachęca wszystkich Armatorów statków do opracowania zalecanego przez IMO Planu spójnego wdrożenia na statku limitu 0,50% zawartości siarki w paliwie zgodniez postanowieniami Załącznika VI do Konwencji MARPOL (Planu spójnego wdrożenia).

  Plan spójnego wdrożenia powinien być poddany weryfikacji PRS z odpowiednim wyprzedzeniem i tak szybko, jak to możliwe, w celu sprawdzenia możliwości spełnienia przez statek od 01.01.2020 r. wymogu ograniczenia zawartości siarki do 0,50%.

 1. Wytyczne, zawierające zalecenia dotyczące opracowania Planu spójnego wdrożenia zostały określone w okólniku IMO MEPC.1/Circ.878.

  Plan powinien zostać uzupełniony o zapis działań podjętych na statku w celu zachowania zgodności z przepisami w określonym terminie.

 1. Polski Rejestr Statków zatwierdza schematy systemu paliwa olejowego, w których powinny być wyznaczone miejsca pobierania próbek paliwa w celu weryfikacji zawartości siarki. Wytyczne dotyczące pobierania próbek na statku w celu weryfikacji zawartości siarki w paliwie olejowym stosowanym na statkach określone zostały w okólniku IMO MEPC.1/Circ.864.

 1. PRS przypomina, że na każdym statku o pojemności brutto 400 lub większej, uprawiającym żeglugę międzynarodową, dokument dostawy paliwa należy przechowywać na statku przez okres trzech lat po dostarczeniu paliwa na statek, a odpowiednie próbki paliwa olejowego powinny być przechowywane na statku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy zgodnie z prawidłem 18 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Wytyczne dotyczące pobierania próbek i przechowywania paliwa olejowego określono w rezolucji IMO MEPC.182 (59).

rel (PRS)

 

+5 Łubu dubu
Ogranicza się emisję siarki i CO2 na statkach a USA, Rosja i Chiny walą go do atmosfery bez ograniczeń i śmieją się z innych. To jakby w bloku jedno mieszkanie oszczędało ciepło z kaloryferów a wszyscy pozostali lokatorzy mieli otwrte kaloryfery i okna na maksa!!
18 lipiec 2019 : 07:38 Łazuka | Zgłoś
0 dubu łudu....
Poczekaj parę lat.
Smrodzą u siebie ich sprawa. Polska też nie święta.

Zabrano się za siarkę.

Co do flot i armatorów nie będą miały lekko ale trucicieli trzeba szykanowac .
Zostaw to administracjom morskim i towarzystwom klasyfikacyjnym.

Zresztą poczytaj sobie o historii jak i dlaczego koncerny paliwowe uszlachetniły benzynę ołowiem i przez dziesiatki lat dodawanie ołowiu do benzyny wmawiano ze jest nieszkodliwe;-)
18 lipiec 2019 : 16:53 xyz | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter