Prawo, polityka

Połączone sejmowe komisje finansów oraz gospodarki morskiej zajmą się projektem ustawy dot. podatku dochodowego dla marynarzy - zdecydował w środę Sejm. Dzięki nowemu prawu możliwość zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą.

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sejm zdecydował o przesłaniu projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu realizację stanowiska Komisji Europejskiej, przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w ustawie sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, który zmieniał artykuł ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" - powiedział w Sejmie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Jak tłumaczył, "ten środek pomocowy polegał na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów".
Dodał, że Komisja Europejska przepis ten zakwestionowała ze względu na brak pozytywnej decyzji i nie wszedł on w życie. "W opinii Komisji Europejskiej przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), celem zapobieżenia dyskryminacji tych państw. Takie rozwiązanie stosowane jest również w innych państwach członkowskich" - tłumaczy wiceminister.

Jak dodał, w konsekwencji, projekt ustawy zakłada zmianę art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT o statki podnoszące banderę państw członkowskich UE oraz EOG. "Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG" - wskazał wiceminister.

W uzasadnieniu do projektu napisano,

że dodatkowo proponuje się zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego poprzez zastąpienie terminu "okres przekraczający 183 dni" sformułowaniem "co najmniej 183 dni". Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli "co najmniej 183 dni".

"Celem proponowanego rozwiązania jest zachęcenie armatorów do przeflagowania swoich statków spod bander, które gwarantują marynarzom zwolnienia podatkowe, pod banderę polską. Ponadto rozwiązanie to ma dać marynarzom pewność, że po podjęciu decyzji o zatrudnieniu na statku podnoszącym polską banderę, będą mieli prawo do uzyskania zwolnienia podatkowego, nawet w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od siebie (a określonych w projekcie) nie będą mogli wykazać się faktycznym czasem pracy na statku w liczbie co najmniej 183 dni" - tłumaczył Witkowski.

W uzasadnieniu napisano, że marynarze, co do zasady, objęci są obowiązkiem podatkowym, na zasadach określonych w ustawie o PIT, i obowiązek ten nie ulegnie zmianie.

Projekt wprowadza jedynie możliwość uzyskania zwolnienia

z podatku dochodowego marynarzy mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracujących na statkach podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub EOG, którzy spełnią kryteria określone w projekcie. "Przy czym wskazać należy, że marynarze, którzy, co do zasady, większą część w roku przebywają poza granicami kraju i poza granicami kraju osiągają swoje przychody, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadają centrum interesów osobistych, w kraju bowiem są ich rodziny. Zatem w kontekście art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT marynarzy należy uznać za osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano.

Wiceminister wskazał, że proponowane zmiany pozwolą także na wydanie pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską i dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich stosujących "Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego".

Autorzy projektu - powołując się na Międzynarodową Organizację Morską - przekazało, że dziesięć największych rejestrów statków pod względem zarejestrowanego tonażu na świecie to: Panama, Liberia, Wyspy Marshalla, Singapur, Malta, Wspólnota Bahamów, Zjednoczone Królestwo, Chiny, Grecja oraz Japonia. Jak wskazano, państwa posiadające najwięcej statków zarejestrowanych w swoich rejestrach stosują liczne zachęty podatkowe dla armatorów.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter