Prawo, polityka

28 marca 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się w Warszawie z minister spraw gospodarczych i komunikacji Republiki Estonii Kadri Simson. Tematami spotkania były m.in. kwestie związane z Pakietem Mobilności oraz międzynarodowe szlaki, takie jak Rail Baltica i Via Carpatia.

Minister Adamczyk powiedział, że w kontekście omawianego obecnie na forum unijnym Pakietu Mobilności, państwa członkowskie powinny znaleźć zrównoważone rozwiązania, które będą dostosowane do specyfiki branży transportu drogowego i które będą akceptowalne dla jak największej grupy interesariuszy.

Ministrowie poruszyli także temat międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica.

- Polska jest świadoma znaczenia szlaku kolejowego Rail Baltica dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, państw bałtyckich oraz Unii Europejskiej. Konsekwentnie i zgodnie z naszymi zobowiązaniami realizujemy kolejne zadania na trasie tego korytarza – powiedział minister Adamczyk.W 2017 r. Polska oddała do użytku odcinek Warszawa–Sadowne. Trwają prace na odcinku Sadowne–Białystok, a odcinek Białystok-Ełk posiada zabezpieczenie finansowe ze źródeł UE i będzie modernizowany w kolejnych latach.

Minister Adamczyk podkreślił, że rozwój połączeń transportowych na osi Północ-Południe stanowi znaczący impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest zaangażowana w liczne projekty transportowe, łączące obszar Morza Bałtyckiego z Adriatykiem i Bałkanami. Jednym z takich projektów jest szlak Via Carpatia, który jest kluczowym projektem infrastrukturalnym dla Europy Środkowej, a jego formuła jest konsekwentnie poszerzana.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter