Prawo, polityka

Poławianie ryb bez zezwolenia, błędne oznakowanie narzędzi połowowych oraz brak świadectw zdrowia i dokumentów potwierdzających kwalifikacje - to nieprawidłowości ujawnione 15 października na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym przez funkcjonariuszy Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Podczas patrolowania rejonu portu Świnoujście załoga jednostki pływającej SG-068 ujawniła na jednostce bez nazwy osobę zajmującą się rekreacyjnym połowem ryb. Mężczyzna nie miał na to zezwolenia. Strażnicy graniczni ukarali go mandatem i nakazali zaprzestać połowu.

Prawie milę morską na północ od Dźwirzyna funkcjonariusze z SG-046 skontrolowali łódź rybacką z czterema osobami na pokładzie. Dwóch członków załogi nie miało świadectwa zdrowia oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Pół mili morskiej na północ od kołobrzeskiego portu strażnicy graniczni skontrolowali kuter rybacki. Stwierdzili na nim błędne oznakowanie tyczek połowowych, które miały identyfikacje przypisane innej jednostce rybackiej. Ponadto jeden z załogantów nie posiadał świadectwa zdrowia.

W obu przypadkach naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim komendant dywizjonu Straży Granicznej wystąpi do administracji morskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowań administracyjnych wobec winnych osób. W sprawie naruszenia ustawy o rybołówstwie morskim - także do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

rel (MOSG)

1 1 1 1