Prawo, polityka

W piątek odbyła się uroczystość zawarcia ostatniego już Kontraktu Terytorialnego, tym razem dla województwa pomorskiego. Wśród priorytetowych przedsięwzięć wskazano inwestycje transportowe, w tym kolejowe i drogowe.

– Podpisujemy ostatnie z porozumień i tym samym kończymy proces uzgadniania kluczowych dla strony rządowej i samorządowej celów do realizacji w najbliższych latach oraz najważniejszych przedsięwzięć – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju, Maria Wasiak.

Szacuje się, że w skali całego kraju w latach 2014-2023, zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Pomorzu ok. 30,6 mld zł.

Priorytetami okazały się inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), które poprawią dostępność komunikacyjną regionu oraz połączenia wewnątrz niego. – Najważniejsze z nich to inwestycje na drogach S7 i S6, most przez Nogat w Malborku, obwodnica Kościerzyny, przebudowa estakady Kwiatkowskiego w Gdyni – poinformowała szefowa resortu.

Wśród projektów kolejowych znalazły się m.in. działania rewitalizacyjne na ważnych dla regionu liniach kolejowych nr 405, 207, 229, 211. – Uzgodniono szereg inwestycji, związanych z modernizacją portów morskich oraz poprawiających dostęp do nich zarówno od strony morza jak i lądu. Wskazano także przedsięwzięcia ważne dla właściwej gospodarki wodami, w tym zmniejszające zagrożenie powodziowe – dodała Maria Wasiak.

Ogółem z POIiŚ finansowane są 34 (realizację 8 już zakończono) projekty polskich portów morskich, realizacja 8 z nich już się zakończyła. 27 spośród tych projektów dotyczy infrastruktury, a 7 prac przygotowawczych dla inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywie. Ich łączna wartość to 4,08 mld zł, z czego 2,79 mld zł stanowią Fundusze Europejskie.

„Kontrakt będzie obejmował działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Nastąpi lepsza integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, co przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych” – wyjaśnia MIR. 

1 1 1 1

Źródło: