Porty, logistyka

W środę 20 maja br. w obecności Arkadiusza Marchewki, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oficjalnie oddano do użytku rozbudowany port rybacki we Fromborku. Po ponad dwóch latach prac, zwiększono możliwości techniczne basenu portowego, przystosowując jego infrastrukturę zarówno dla potrzeb działalności rybackiej, jak i turystycznej.

- To bardzo ważny dzień dla Fromborka i dla społeczności lokalnej, ponieważ oddajemy do użytku wyremontowany port. Nie przyjechałem tu, aby się chwalić, bo to, co tutaj zrobiono, jest efektem pracy wszystkich osób, które były w to zaangażowane w ostatnich latach i za to im wszystkim dziękuję – mówił Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za gospodarkę morską, gospodarkę wodną i żeglugę śródlądową.

Minister podkreślił ważną rolę, jaką pełnią małe porty polskiego wybrzeża, wskazując jednocześnie, że takie inwestycje jak we Fromborku, zwiększają potencjał zarówno gospodarczy jak i turystyczny miasta.

- Chcę powiedzieć jasno, że dla nas, jako rządu, administracji rządowej i morskiej, małe porty są równie ważne. Bardzo często mówi się o portach, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej, tych największych, ale pamiętamy także o tych najmniejszych, takich jak ten we Fromborku. Naszą rolą i zadaniem jest również wspieranie takich inwestycji. Cieszę się, że dzięki zarezerwowanym w budżecie państwa środkom finansowym, zrealizowano tak ważną dla miasta i lokalnej społeczności inwestycję – zaznaczył Arkadiusz Marchewka.

FOTOGALERIA

Port rybacki we Fromborku od wielu lat czekał na modernizację, o czym wspomniała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Basen portowy we Fromborku był w bardzo złym stanie technicznym i wymagał gruntownej przebudowy. O tej inwestycji jako Urząd Morski myśleliśmy od wielu lat. Udało się nie tylko wzmocnić nabrzeża, ale również powiększyć basen portowy, co pozwoli rozwinąć funkcję turystyczną. Mam nadzieję, że przez kolejne dziesięciolecia, będzie to port przyjazny dla wszystkich jego użytkowników – mówiła dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Radości z zakończenia prac nie krył Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni, odpowiedzialny za realizację inwestycji.

- To bardzo znacząca przebudowa tego portu. Zwiększyliśmy nie tylko głębokości techniczne, ale również nośność nabrzeży i ciągów komunikacyjnych do 2 ton na m kw., co umożliwia bezpieczne wykorzystanie portu dla działalności rybackiej i turystycznej. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, bo prace przebiegały przy działającym porcie. Dzięki porozumieniu między uprawiającymi działalność rybakami, a także operatorami białej floty, zapewniającą ruch turystyczny, inwestycję udało się zakończyć w terminie – mówił Andrzej Małkiewicz.

Według samorządowców, nowe otwarcie wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego.

- To wielka inwestycja, która jeszcze dwa lata temu była marzeniem, a dziś stała się rzeczywistością. Dzięki znakomitej współpracy z rządem i jednostkami podległymi administracji rządowej, możemy dzisiaj korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury portowej. Bardzo dziękuję za deklarację współpracy rządu z samorządem w wykonywaniu trudnych do realizacji zadań, bo tylko dzięki wspólnej pracy możemy osiągać wymierne korzyści, czego dowodem jest ta inwestycja. To wyjątkowy dzień dla Fromborka i co warto podkreślić, dzisiaj otwieramy nowy rozdział naszej historii – mówił Damian Krasiński, burmistrz Miasta i Gminy Frombork.

Celem przebudowy portu rybackiego we Fromborku było powiększenie basenu portowego i poprawa złego stanu konstrukcji hydrotechnicznych. W wyniku przebudowy, poprawie uległy parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe, które teraz wynosi 20kN/m2 oraz dopuszczalna głębokość do 2,5 m.

Zwiększono liczbę miejsc postojowych zapewniając jednocześnie cumującym jednostkom ochronę przed nadmiernym falowaniem. Inwestycja objęła również wymianę wyposażenia nabrzeży, odnowienie nawierzchni, przebudowę slipu oraz modernizację infrastruktury technicznej, jak przyłącza, oświetlenie, czy hydranty.

Prace remontowe dotyczyły także falochronu wschodniego i zachodniego. Umowę na przebudowę Portu Rybackiego we Fromborku podpisano 10 grudnia 2021 r.

Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, który na ten cel wyłożył ponad 22 mln zł. Inwestorem przebudowy był Urząd Morski w Gdyni.

LEW
Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

+1 Niektóre sprawy trzeba będzie jednak załatwiać we Fromborku tak, jak dotychczas...
Urząd Morski w Gdyni przećwiczył bowiem temat:
"Jak gruntownie przebudować port, z którego korzystają głównie turyści i jednostki rekreacyjne - nie budując przy tym nawet jednej toalety..."
02 czerwiec 2024 : 12:04 Jerry Rowiński | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0598 4.1418
EUR 4.3318 4.4194
CHF 4.5524 4.6444
GBP 5.142 5.2458

Newsletter