Porty, logistyka

Grupa Azoty rozważa wzmocnienie kapitałowe spółki realizującej Polimery Police - poinformował w środę wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski. Dodał, że rozważane są różne warianty i przyznał, że inwestycje grupy będą uzależnione od rozmów z bankami.

Wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski pytany w środę podczas konferencji prasowej, czy Grupa Azoty rozważa sprzedaż udziałów w spółce Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police), odpowiedział, że zarząd analizuje możliwość wzmocnienia kapitałowego. "Jesteśmy na etapie analizowania różnych wariantów" - dodał.

Realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins projekt Polimery Police to nowy kompleks chemiczny Grupy Azoty oparty na technologii Oleflex UOP - produkcji propylenu jakości polimerowej metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz technologii Unipol GRACE - produkcji polipropylenu. Zastosowane technologie zapewniają m.in. niskie zużycie surowców i energii.

Grupa Azoty informowała, że całkowity budżet projektu wynosi ok. 1,8 mld dol. Nowa instalacja będzie produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering.

Skolmowski pytany podczas konferencji o nakłady inwestycyjne Grupy Azoty ogółem powiedział, że zarząd "intensywnie" pracuje nad planem restrukturyzacyjnym, który musi uzgodnić z instytucjami finansującymi działalność spółki. Dodał, że wielkość nakładów inwestycyjnych grupy będzie więc zależała od obustronnych uzgodnień.

To będzie związane z naszymi uzgadnianymi i zależne od możliwości finansowania tych inwestycji"- zaznaczył. Przypomniał, że 2 lutego br. Grupa zawarła umowę stabilizującą z instytucjami finansującymi. Wydłużenie limitów finasowania spółki zgodnie z porozumieniem obowiązywało do 28 maja br. Jesteśmy w trakcie finalizacji negocjacji w celu wydłużenia umowy na kolejny okres - poinformował Skolmowski. Na bieżąco wypełniamy wszystkie zobowiązania wynikające z obsługi umów o finansowanie oraz umowy stabilizującej, a dostępne limity umów o finasowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty - podkreślił.

Grupa Azoty ogłosiła 26 kwietnia br., że podpisała aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi wraz ze zgodami finansujących na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie. "Okres obowiązywania porozumienia został wydłużony do 28 maja 2024 r.

Podpisane porozumienie daje nam cenny czas na wypracowanie finalnego kształtu programu działań naprawczych. (...) Po uzyskaniu akceptacji naszych partnerów finansowych, rozpoczniemy proces wdrażania konkretnych rozwiązań nastawionych na poprawę sytuacji finansowej Grupy Azoty – wskazywal wówczas Skolmowski.

Spółka wyjaśniła, że zawarcie aneksu zapewnia jej dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań, by anulować lub zredukować dostępne limity umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia.

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale br. 333 mln zł straty netto. Strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 260 mln zł, a przychody ze sprzedaży prawie 3,4 mld zł. W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego strata netto spadła o 222 mln zł, strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się o 337 mln zł, a przychody ze sprzedaży spadły o niemal 500 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł minus 50 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie minus 1,5 proc.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa ma 33 proc. akcji.

Anna Bytniewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0598 4.1418
EUR 4.3318 4.4194
CHF 4.5524 4.6444
GBP 5.142 5.2458

Newsletter