Porty, logistyka

Dwa porty europejskie dążą do tego, by na trwałe wpisać Gdańsk w przebieg Via Carpatii. Dlatego też przedstawiciele Portu Gdańsk i Portu Saloniki, przy udziale Artura Lomparta, Ambasadora RP w Grecji, oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, podpisali porozumienie, które pozwoli obu stronom na rozwój, wymianę doświadczeń, a także otworzy nowe możliwości dla transportu ładunków między naszymi krajami w ramach Via Carpatii.

Podczas wizyty w Grecji przedstawiciele gdańskiego portu mieli okazję spotkać się z władzami Portu Saloniki, przedstawicielami Regionu Centralnej Macedonii, a także przedstawicielami Uniwersytetu Arystotelesa. Spotkani miały na celu m.in. wymianę doświadczeń wszystkich grup interesariuszy Via Carpatii oraz Inicjatywy Trójmorza, do której w ostatnich dniach dołączyła Grecja. Szczególnie omawianą kwestią było ustanowienie odnogi Via Carpatii prowadzącej do polskich portów i wskazanie jej jako kolejnej z efektywnych dróg w korytarzu transportowym między Grecją a Polską.

"To kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Trasa będzie docierać m.in. do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Powstanie tego korytarza wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania nowych inwestycji" - mówi Marek Gróbarczyk, Wiceminister Infrastruktury w rządzie RP.

Do podpisania listu intencyjnego między portami doszło podczas Thessaloniki International Fair (TIF), największej imprezy handlowej w Europie Południowo-Wschodniej, która skupia ok. 1500 wystawców i ponad 200 tys. gości z całego świata. 9 września na stoisku Portu w Salonikach podpisy pod porozumieniem złożyli po stronie polskiej Łukasz Malinowski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), po stopnie greckiej - Thanos Liagkos, Prezes Wykonawczego Zarządu i Dyrektor Zarządzający Portu Saloniki (THPA). Zamiarem obu portów jest budowa partnerskich relacji biznesowych oraz promowania innowacyjności jako kluczowego element rozwoju biznesu z podmiotami gospodarczymi.

"Akces Grecji do Inicjatywy Trójmorza jest kluczowym momentem dla wzmocnienia politycznej i ekonomicznej współpracy regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Porozumienie pomiędzy polskimi i greckimi portami otwiera nowe możliwości dla logistyki, co w dalszej kolejności zwiększy wolumen towarów wymienianych między naszymi regionami. Trasy łączące Gdańsk i inne polskie porty z Grecją dzięki Via Carpatii stworzą nowe arterie komunikacyjne, które finalnie wesprą integrację i dynamikę rozwoju obu stron łączących tę trasę" - mówił podczas ceremonii podpisania Listu Intencyjnego Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Ale gdański port ma też wiele innych atutów - nowoczesne terminale przeładunkowe, wydajną infrastrukturę dostępową do portu, bogatą siatkę połączeń żeglugowych. Jest też niekwestionowanym liderem na Bałtyku w przeładunkach kontenerów.

"Podjęcie współpracy między naszymi portami to możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Działania synergiczne jakie z niej wynikną, przyczynią się do rozwoju każdej ze stron i wspólnego osiągania celów na poziomie lokalnym, krajowym, a także podczas prac nad inicjatywami realizowanymi w ramach projektów unijnych. To niezwykle ważne by mówić wspólnym głosem, ponieważ sukces portów to sukces naszych regionów" - powiedział podczas spotkania Thanos Liagkos, prezes Portu Saloniki.

Połączyć Saloniki z Gdańskiem

Przedstawiciele Portu Gdańsk wzięli także udział w biznesowym spotkaniu studyjnym w Porcie Saloniki, gdzie wystąpienie poświęcone potencjałowi polskich portów miał Tomasz Braun, Dyrektor Pionu Strategii ZMPG SA Strona grecka była pod wrażeniem wyników przeładunkowych Portu Gdańsk, przewagami konkurencyjnymi i dynamiką wzrostu.

Kolejny dzień wizyty w Grecji, to Uniwersytet Arystotelesa i spotkanie z grupą ekspertów pracujących nad projektem "Via Carpatia". Ich analizy wykorzystane były podczas prac przy tworzeniem tego korytarza transportowego. Uczestniczący w spotkaniu prof. Grigorios Zarotiadis podkreślił bezsprzeczną rolę aspektów akademickich w każdym z projektów rozwojowych, szczególnie przy projektach łączących wiele obszarów funkcjonowania, jakimi są projekty transportowe.

Port Saloniki jest jednym z największych greckich portów morskich oraz jeden z największych portów na Morzu Egejskim. Roczna przepustowość portu wynosi 16 mln ton. Armatorzy obsługujący port to m.in. BULCON, CMA/CGM, Contship, Ecu-Line, Empros, Evergreen, Hapag Lloyd, K-Line, Lloyd Triestino, LPS, MSC, Norasia, Yang Ming, ZIM.

"Cieszę się na perspektywę tej kooperacji. Via Carpatia daje ogromne możliwości portom Trójmiasta. A skoro zaczyna się w Salonikach, to niech ważnym pod względem biznesowym punktem Via Carpatia będzie też Polska. Może to być silny bodziec do tworzenia zupełnie nowych relacji także transoceanicznych, na których zależy portom w Polsce. Do Gdańska dwa razy w tygodniu zawijają największe kontenerowce świata o pojemności blisko 24 tys. TEU, należące do liderów rynku shippingowego. W ramach oferowanych linii oceanicznych jesteśmy jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. W przeładunkach ogółem na Bałtyku zajmujemy drugie miejsce" - dodaje Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Szansa na połączenie Europy Centralnej i Wschodniej

Aktywności greckie polskich portów morskich zrealizowane zostały dzięki bliskiej współpracy z Polsko-Grecką Izbą Gospodarczą, przy szczególnym zaangażowaniu jej Prezesa, Jerzego Athanasiadisa.

Zwieńczeniem pobytu delegacji Portu Gdańsk w Saloniakach było seminarium pt. "Connecting the Future: Discover Business Opprtunities in Poland”, które zorganizowała Ambasada RP w Atenach, przy współpracy z Polsko-Grecką Izbą Gospodarczą i Przemysłową oraz Uniwersytetem Arystotelesa. Pierwszy blok zatytułowany "Via Carpatia - szansa dla polskich i greckich portów" otworzył prof. Grigorios Zarotiadis z Uniwersytetu Arystotelesa. W swojej prezentacji mówił o Via Carpatii jako szansie na połączenie Europy Centralnej i Wschodniej nie tylko węzłem komunikacyjnym, ale mostem do wymiany doświadczeń i przenikania się kultur, co finalnie wesprze rozwój Polski, Grecji, a także krajów objętych zasięgiem tego korytarza.

W kolejnej części przedstawiciele polskich potów przedstawili swoją ofertę biznesową. W prezentacjach przedstawione zostały wyniki przeładunkowe, oraz trwające i planowane inwestycje infrastrukturalne.

"Port Gdańsk jako hub transportowy to nie tylko miejsce przeładunku towarów. Jesteśmy międzynarodowym partnerem dla biznesu, który myśli dalej, niż wyznaczają to granice portu. Nasi kontrahenci, zarówno krajowi jak i zagraniczni wiedzą, że współpraca z nami oznacza możliwość dla wymiernego rozwoju ich biznesu. Mamy nadzieję, że opcje jakie daje rozwój Via Carpatii skierują was do Gdańska, co skutkować będzie sukcesem również waszych firm" - apelował do przedstawicieli greckiego biznesu Mariusz Wdowczyk, prezes spółki Port Gdański Eksploatacja, największego operatora w Porcie Wewnętrznym.

rel (ZMP Gdańsk)

Fot.: ZMP Gdańsk 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter