Porty, logistyka

Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.

Dzięki tej wielkiej inwestycji poprawi się potencjał gospodarczy Portu. Minimalizacja ryzyk pogodowych, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz efektywności żeglugi zwiększa jego atrakcyjność i konkurencyjność. Już dzisiaj Port Gdańsk uzyskuje najlepsze wyniki spośród portów bałtyckich, co jest wielkim sukcesem ostatnich lat. Rozwijamy się i przynosi to dobre skutki. Modernizacja układów falochronów jest kolejnym na to dowodem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt modernizacji oraz budowy nowych falochronów, wraz z innymi prowadzonymi przez Urząd Morski w Gdyni, wchodzi w zakres naszych zadań ustawowych, polegających na zapewnianiu odpowiedniej i nowoczesnej infrastruktury dostępowej do portów od strony morza. Jest to wkład administracji morskiej w budowanie pozycji Portu i zwiększanie jego wydajności – stwierdził kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni od 2016 roku prowadzi inwestycję pod nazwą „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Planowane zakończenie prac to rok 2023. Całkowita wartość projektu wynosi 795 mln zł, w tym 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Aktualne zaawansowanie finansowe wykonania projektu to około 70%. Projekt jest realizowany w Porcie Północnym w Gdańsku na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych to 145 ha). W ramach projektu rozbudowywany jest układ falochronów, odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

Rdzeń budowli hydrotechnicznej tj. rozbudowywanych falochronów, składa się ze specjalnie prefabrykowanych skrzyń pływających, które zostały wyprodukowane na celowo do tego projektu sprowadzonym z Hiszpanii i przystosowanym dla gabarytów projektu suchym doku. Analogiczne rozwiązanie było zastosowane pierwszy raz przy budowie Portu Gdynia, a kolejny przy budowie Portu Północnego w latach 70-tych XX wieku. Tym razem jednak, skrzynie nie są prefabrykowane na plaży, jak to miało miejsce w przypadku historycznej, gdyńskiej budowy. Do budowy skrzyń wykorzystano technologię ślizgową, która pozwala na prefabrykację elementów w cyklu około siedmiu dni (od 6 do 10, zależy to w dużym stopniu od temperatury zewnętrznej) przy pracy 24/7 – powiedziała Anna Stelmaszyk-Swierczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

Zakres prac, realizowanych w ramach projektu w kilku odrębnych kontraktów, dotyczy:

- budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853 m) – realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o. - obecnie w końcowej fazie, zakończenie planowane na sierpień 2021 roku
- remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) – postepowanie przetargowe w toku
- budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem - obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
- budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826 m) - obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
- wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego – przetarg (drugi z kolei) zostanie ogłoszony na przełomie maja i czerwca br.

Projekty hydrotechniczne o wysokim stopnfiu skomplikowania stanowią ważną część portfolio PORR. Doświadczenie zdobyte przez nas w tym obszarze budownictwa zapewnia wysoki poziom i terminowość wykonania, czego przykładem jest pomyślna realizacja kontraktu realizowanego w gdańskim Porcie Północnym. Wspólnie z naszym konsorcjantem Rover Maritime S.L. – Roverpol, z dużą satysfakcją wykonujemy powierzone nam zadanie, które przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz przepustowości żeglugi w porcie – powiedział Krzysztof Laskowski, członek zarządu PORR S.A., odpowiedzialny za budownictwo infrastrukturalne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem mgr. inż. Łukasza Małkiewicza, dyrektora projektu z konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., wykonawcy większości robót w ramach całego projektu, a mianowicie:

• robót budowlanych w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego
• robót budowlanych w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego.

rel (Urząd Morski w Gdyni)

Fot.: Wykonawca kontraktu

+3 gdzie mapa
???
19 maj 2021 : 12:40 romek | Zgłoś
0 No proszę
Cisza zupełna była dotąd a tu się sporo dzieje. Mam tylko pytanie, czy ma to sens w kontekście planowanej za kilka lat budowy Portu Centralnego ?
19 maj 2021 : 19:33 Mac | Zgłoś
-11 koniec plazy
Wschodni odcinek to początek końca plaży od Stogów do Wisły Śmiałej, degradacja postępuje szybko, a efekt będzie jak w Sopocie gdzie molo na piasku a nie na wodzie ! Pieniądze z unii dostajemy za łatwo i je głupio wydajemy. Wschodni odcinek jest jak te wybrukowane polbrukiem rynki w wielu miasteczkach. Drogie, "nowoczesne" pustynie bez zieleni i życia!
20 maj 2021 : 07:01 Leonek | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter