Porty, logistyka

Pełną parą idą roboty budowlane w ramach inwestycji przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Terminal z każdym dniem zmienia swoje oblicze.

Obecnie wykonywana jest podbudowa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu od strony ulicy Duńskiej (plac G). Przebudowywany jest też układ torowy na placu przy ulicy Dworcowej, trwają tu roboty kafarowe mające na celu umocnienie tego terenu.

Zakończyły się prace palowe na nabrzeżu 5B. W akwen na długości ponad 186 metrów wbito 550 pali prefabrykowanych oraz ściankę szczelną. Teraz trwa zasypywanie tego nabrzeża. Dalsze roboty kafarowe są prowadzone na odcinku nabrzeża 5A oraz w rejonie przyszłego łoża rampy do rozładunku promów.

Równolegle wykonywane są fundamenty przyszłej estakady przechodzącej ponad torami kolejowymi oraz ulicą Dworcową. W tym celu wbito już 36 pali CFA o średnicy 1 metra stanowiących podstawę podpór estakady.

Inwestycja stanowi element globalnego projektu dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „autostrady morskiej” z portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. i ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m. Obszarem działań objęta jest północna część terminala, tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Roboty budowlane obejmują modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0 m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m. Samo stanowisko nr 5 jest przedłużane o sąsiednie stanowisko nr 6. W rezultacie powstanie jedna linia cumownicza o długości 294 m, umocnione będzie także dno. Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14 m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska 35m szerokości i 180T nośności. Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu. Kwestią kluczową będzie przebudowa istniejących oraz budowa nowych torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Z kolei zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych, natomiast budowa estakady nad stacją kolejową Świnoujście w znakomity sposób skomunikuje zaplecze z terenem terminala. Zakupione będą też cztery ciągniki siodłowe i dwa wózki wysokiego składowania typu „reach stacker” służące do transportu i przeładunku kontenerów na terminalu. Wykonawca przejął plac budowy 19 września ub. roku.

Całkowity koszt robót budowlanych przekracza 185 mln złotych netto, wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) to 75,26% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

rel (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście / Monika Woźniak-Lewandowska)

Fot.: Wiesław Mileńko

+11 Po co terminal w Śinoujściu?
Przyjdzie Trzaskowski i PO terminalu! Po co terminal w Świnoujściu kiedy jest w Hamburgu?
10 czerwiec 2020 : 11:11 roman22 | Zgłoś
-10 Do roman22
Roman! Jesteś tylko durniem, czy durno napisałeś?
10 czerwiec 2020 : 11:16 zbyszek 1111 | Zgłoś
+4 Sam jesteś durniem tak jak...czaskowski
Najbliższe lotnisko mamy w Berlinie
10 czerwiec 2020 : 12:27 Polak | Zgłoś
+7 Do Roman22 - 2
Jednak jesteś durniem!
10 czerwiec 2020 : 16:04 zbyszek 1111 | Zgłoś
+4 Terminal
Realizowany od prawie 15 lat projekt przystosowania świnoujskiego terminala do obsługi dużych promów (L do 220m) wchodzi w ostatni etap. Pierwszym było oddanie w 2015 r stanowiska nr 1 wraz z galerią pasażerską i najnowocześniejszym i największym w Europie rękawem komunikacyjnym. Drugie stanowisko jest bezwzglednie wymagane dla uruchomienia stałej linii. Za rok terminal będzie gotów -tylko brak dużych promów. W Polsce ich projektowanie zaczęto przeszło 15 lat temu. Najpierw były to promy o L=207m Piast i Patria (z napędem klasycznym) dla PŻM, potem wprowadzono zmianę na silniki DF, nastepnie na napęd DE. Obecny rząd 5 lat temu obiecal 6 dużych promów (2 dla PŻB i 4 dla PŻM) . Promów jednak nie ma. Co dalej? Może doczekamy czasów gdy gospodarkę morską zacznie się traktować poważnie i robić rzeczy potrzebne i po kolei. Póki co jedyną inwestycją MGMiŻŚ jest kopanie rowu w poprzek mierzei.
10 czerwiec 2020 : 16:13 Andy | Zgłoś
+3 Dlaczego tak późno
Dlaczego tak późno będzie oddany ten terminal ? Gdzie wobec tego ma być zacumowany , wybudowany w Gryfii prom o długości 240 metrów , którego budowę rozpoczęto trzy lata temu. Było więc wiadomo już trzy lata temu , że w tym roku będzie potrzebne nowe stanowisko w terminalu promowym w Świnoujściu , o długości co najmniej 270 metrów . Kto w tym kraju czuwa nad koordynacją inwestycji z zakresu gospodarki morskiej ?
12 czerwiec 2020 : 09:32 zmartwiony | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter