Porty, logistyka

Pandemia COID-19 i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu miały duży wpływ na działalność portu w Helsinkach. Z tego powodu zarząd portu podjął się drastycznych środków oszczędnościowych, w wyniku których zostanie tymczasowo zwolniony personel.

Tymczasowe zwolnienia mają nastąpić między sierpniem a końcem tego toku, a także na początku 2021 roku. Mają trwać maksymalnie 30 dni. Jak czytamy w komunikacie portu, zarząd postara się zorganizować to jak najpłynniej, aby ta sytuacja nie wpłynęła na działalność portu i sytuację klientów.

Kierownictwo będzie uczestniczyć w tych działaniach, zrzekając się premii urlopowych za rok 2020.

AL, rel (Port of Helsinki Ltd)

1 1 1 1