Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozstrzygnął przetarg na rozbudowę dostępu kolejowego do zachodniej części portu. Projekt przewiduje jej przebudowę i elektryfikację. Prace wykona konsorcjum firm Colas Rail (lider konsorcjum) z Gdańska i Colas Rail S.A.S. (partner konsorcjum) z Maisons-Laffitte we Francji. Koszt ich realizacji, jaki zaproponował zwycięzca, wynosi ponad 65 milionów złotych.

W przetargu na roboty budowlane związane z rozbudową dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia wpłynęły łącznie cztery oferty. Złożyły je: sopocka firma NDI sp. z o.o., przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. ze Skierniewic, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Wykonawcze „Spector” z Pruszcza Gdańskiego oraz konsorcjum Colas Rail z Gdańska i Colas Rail S.A.S. z Maisons-Laffitte we Francji. Najkorzystniejsza okazała się ta ostatnia oferta. Pierwotny budżet zaplanowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia na tę inwestycję wynosił 61 mln 500 tys. złotych. Natomiast Colas Rail wykona prace za 65 511 632, 50 złotych.

– Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzymując największą ilość punktów (100 punktów) w jedynym kryterium jakim była całkowita cena ryczałtowa brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez zamawiającego, a treść złożonej oferty jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Oferta firmy NDI opiewała na 70 301 363, 90 złotych. Z kolei przedsiębiorstwo EL-IN zaoferowało 66 932 167, 07 złotych. Oferta została jednak odrzucona, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i okresu ważności wadium. Najniższą kwotę zaproponowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Wykonawcze „Spector”. Oferta została jednak odrzucona ze względu na to, że nie została złożona prawidłowo.

Wybrany wykonawca zrealizuje szereg prac. Wśród zadań do zrobienia jest przebudowa części układu torowego z wybudowaniem dodatkowego toru, regulacją rozjazdu i kompleksową wymianą istniejącej nawierzchni torowej. Będzie musiał też wykonać: przebudowę nawierzchni drogowej, zabudowę płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem a ul. Promową, zbudować sieć trakcyjną nad wszystkimi torami i system sterowania ruchem kolejowym wraz z adaptacją i wyposażeniem na jego potrzeby pomieszczeń w istniejącym budynku. Pozostałe prace to: przebudowa sytemu odwodnienia układu torowego, przebudowa wodociągu, budowa ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową, przebudowa oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów, budowa systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną, zabudowa osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych, roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni kolidującej z realizacją robót oraz uporządkowanie terenu po zrealizowaniu robót. Wykonawca będzie musiał też uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w puli na transport morski z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gdynia.pl / Agnieszka Janowicz

0 Modernizacja kolei w Porcie Gdynia
Duza i potrzebna Inwestycja za duze pieniadze. I pomyslec tylko ze przerwano prace budowlane w Porcie rzecznym KOZLE, z powodu 500 metrow bocznicy kolejowej zarzadzanej przez PKP SA> Inwestor zaproponowal ze rewitalizacje torow pokryje ze swoich pieniedzy. Podobnie ma sie z rozebraniem bocznicy kolejowej w Gdansku . Czy jak cos mniejszego to nie ma racji BYTU?! A co na to PORTAL MORSKI.PL??
24 luty 2019 : 13:11 Stary Kolejarz | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter