Porty, logistyka

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Jest to jeden z dziesięciu projektów realizowanych lub planowanych do realizacji przez Urząd Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Do tej pory Urząd podpisał 6 umów o dofinansowanie, z czego 2 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów:

• „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” – wartość projektu 83,5 mln.

• „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” – wartość projektu 40 mln.

W ramach bieżącej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Urząd planuje:

• przebudowę falochronów osłonowych w Porcie Północnym – 719 mln

• pogłębienie i poszerzenie toru wodnego dla Portu Północnego – 170 mln (powiększenie jego długości o 120 m – docelowa długość 6420 m; szerokości o 250 m-docelowa szerokość w dnie – 600 m; głębokości technicznej o 1 m- docelowa głębokość 18 m)

• przebudowę nabrzeży na Martwej Wiśle i Motławie – 156 mln

• pogłębienie toru wodnego w Porcie Gdynia – 100 mln (pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m – do główek falochronu; poszerzenie toru podejściowego do 280 m – na długości 3734 m);

• wymianę taboru pływającego Urzędu – 83,5 mln

• modernizację systemu oznakowania nawigacyjnego – 40 mln

• budowę morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie – 16 mln

• zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegu morza w Krynicy Morskiej – 35 mln

• wykonanie systemu ostróg na Półwyspie Helskim – 75 mln

• oraz zaktualizowanie mapy zagrożenia powodziowego 0,8 mln

Łączna wartość w/w projektów wynosi 1 395,30 mln

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów >>>

Dane dotyczące projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”:

• wartość projektu – 156 mln

• okres realizacji – 2018-2020

• zakres rzeczowy: budowa toru wodnego na Martwej Wiśle (2 153,7 m), przebudowa i remont nabrzeży (Martwej Wisły) – Flisaków (307,11 m), Retmanów (938,9 m), Szyprów (383,2 m), Polski Hak (355,5 m) oraz (Motławy) – nabrzeże nr XVIII (531,8 m)

• cel projektu – zwiększenie bezpieczeństwa w Porcie Gdańskim.

Ponadto realizacja projektu spowoduje:

• poprawę parametrów technicznych toru wodnego na Martwej Wiśle na długości 2 153,7 m

• zabezpieczenie toru wodnego i akwenów portowych poprzez przebudowanie nabrzeży o łącznej długości około 2 516,51 m.

• wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle,

• powstrzymanie degradacji nabrzeży Martwej Wisły i Motławy wraz z nadaniem im nowych funkcji oraz zmniejszenie zagrożenia dla mieszańców,

• zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

• zwiększenie atrakcyjności zdegradowanych terenów poprzemysłowych zlokalizowanych wzdłuż toru wodnego

W lutym 2018 r. zostały podpisane 3 kontrakty na roboty budowlane na nabrzeża Flisaków, Retmanów i nabrzeże nr XVIII. Okres realizacji – 02.2018 – 08.2019 r.

Podczas tej samej uroczystości podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia”. Jest to Inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., która będzie kosztować prawie 222 miliony złotych. Unia dofinansuje ponad połowę kosztów – blisko 117 milionów złotych. Dzięki europejskiemu wsparciu powstanie nowy publiczny terminal promowy i cała infrastruktura, która potrzebna jest do działania takiego terminalu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.6211 4.7145
EUR 4.6784 4.773
CHF 4.8463 4.9443
GBP 5.549 5.6612

Newsletter