Porty, logistyka

Prawie 14 mln zł kosztować będzie wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 Domaradz-Dukla, o łącznej długości ponad 33 km. Droga ta będzie częścią szlaku Via Carpatia.

W czwartek w rzeszowskim oddziale GDDKiA podpisano umowy na wykonanie dwóch Koncepcji Programowych, które wykona firma IVIA.

Obecny na uroczystości dyrektor gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, przypomniał, że idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Smółka podkreślił, że w kolejnych latach do tego pomysłu dołączały się następne państwa. „Bardzo dobrze, że szlak ten powstanie, bo będzie rozwijał środkowo-wschodnią cześć Europy. Skomunikuje cały ten obszar z polskimi portami” – dodał.

Z kolei dyrektor departamentu dróg publicznych w resorcie infrastruktury Jarosław Waszkiewicz zaznaczył, że cały szlak Via Carpatia ma zapewnione finansowanie. „Koncepcja programowa, która powstanie w wyniku dzisiejszej uroczystości umożliwi uruchomienie przetargów. Zakładamy, że cały szlak w naszym kraju będzie gotowy w 2025 r., a najlepiej rok wcześniej” – powiedział.

Dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski podkreślił natomiast, że w przetargu na wykonanie KP na te dwa odcinki najlepszą ofertę złożyła firma IVIA. Dodał, że trwa procedura wyboru KP na ostatni odcinek S19 od Dukli do Barwinka.

„Natomiast jeżeli mówimy o tej trasie na północ od Rzeszowa, to myślę, że do dwóch miesięcy będziemy mogli poinformować państwa o podpisaniu umów już na realizację sześciu odcinków od Lasów Janowskich do Sokołowa Małopolskiego. Tym samym zamkniemy już realizację połączenia drogowego między Rzeszowem, Lublinem a Warszawą” – zaznaczył Tarnawski.

Podpisane w czwartek umowy dotyczą wykonania KP dla dwóch odcinków S19. Pierwszy Domaradz-Miejsce Piastowe ma długość ok. 22,7 km; dokument powstanie w ciągu 22 miesięcy za kwotę 9,3 mln zł. Natomiast dla ponad 10,4 km odcinka Miejsce Piastowe–Dukla KP powstanie w 19 miesięcy za 4,5 mln zł.

W ramach podpisanych umów wykonawca opracuje KP, która zawierać będzie m.in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu.

W ramach KP firma wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadziła monitoring występujących na tym odcinku osuwisk.

Jak powiedział PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, Koncepcja Programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez Dyrekcję założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. „Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących szczegółów projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji” – dodał.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

autor: Wojciech Huk

edytor: Anna Mackiewicz

huk/ amac/

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter