Porty, logistyka

LOTOS Kolej w październiku ustanowiła nowy rekord przewozów towarów zarówno według masy, jak i pracy przewozowej. Tak dużo spółka nie woziła jeszcze nigdy w historii. Co więcej, to kolejny bardzo dobry miesiąc dla LOTOS Kolej po równie udanym trzecim kwartale.

Dotychczas najlepszym miesiącem w historii LOTOS Kolej pod względem ilości nadanych do przewozu towarów był lipiec bieżącego roku – przewieziono wtedy 1 199 tysięcy ton różnego rodzaju produktów. Jednak w październiku ilość nadanych towarów znacznie się zwiększyła, osiągając pułap aż 1 236 tysięcy ton. Rekordowa była także wielkość zrealizowanej pracy przewozowej, która wyniosła 506 milionów tonokilometrów netto.

Świetna kondycja firmy w zakresie przewozów widoczna jest zwłaszcza w zestawieniu z październikiem ubiegłego roku. Liczba przewiezionych ton jest większa o 10%, tj. o 112 tysięcy ton. Praca przewozowa natomiast wzrosła o 9,2%, czyli 43 milionów tkm netto w stosunku do października 2016 roku.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi przewozów LOTOS Kolej od stycznia do października przewiozła łącznie 11 160 tysięcy ton towarów, co jest wynikiem lepszym o 6,2% w stosunku do pierwszych dziesięciu miesięcy ubiegłego roku.

Dodatkowo należy podkreślić fakt, iż wzrost przewozów w stosunku do 2016 roku dotyczy zarówno towarów przewiezionych na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS SA, jak i klientów zewnętrznych.

– LOTOS Kolej w ostatnich miesiącach coraz prężniej buduje swoją pozycję na rosnącym rynku krajowych przewozów towarowych, którego nasza spółka jest wiceliderem. Jesteśmy zadowoleni z tego, że nasze pociągi możemy oglądać na torach zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Te wyniki pokazują, że wspólnie idziemy w dobrą stronę – podkreśla Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej. – Szczególne podziękowania należą się załodze spółki, gdyż bez jej zaangażowania i oddania nie byłoby tak dobrych wyników. 

Spółka LOTOS Kolej powstała w 2003 r. Operowała wówczas 6 lokomotywami i była w stanie przewieźć niecałe 200 tys. ton towarów rocznie. Obecnie firma zarządza około stu elektro i spalinowozami, z których jedna trzecia to najnowocześniejsze pojazdy na świecie, wyprodukowane przez takich producentów, jak BOMBARDIER czy NEWAG. LOTOS Kolej zajmuje 2. miejsce wśród wszystkich przewoźników operujących na polskich torach (wg pracy przewozowej). LOTOS Kolej jest jednocześnie najnowocześniejszym przewoźnikiem kolejowym na polskich torach. Od 2 lat spółka realizuje również przewozy na terenie Niemiec. 

rel (LOTOS SA)

1 1 1 1