Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał wartą 73,5 mln zł umowę z firmą Energopol - Szczecin S.A. na przebudowę intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Prace będą realizowane w latach 2014-2015.

Projekt pn. "Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia" polega na przebudowie istniejącego terminalu kolejowego w rejonie funkcjonowania BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, w celu obsługi pełnych składów intermodalnych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 96,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 39 mln zł.

Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego.

Przebudowa istniejącego intermodalnego terminalu kolejowego w rejonie nabrzeża Helskiego I polegać będzie na zwiększeniu długości użytkowej torów do minimum 650 m, przebudowie toru podsuwnicowego do długości co najmniej 660 m, przebudowie układu drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej.

- Działania te spowodują uporządkowanie układu torowego i zwiększenie efektywności pracy terminalu poprzez umożliwienie przyjmowania dłuższych składów pociągów oraz większych jednostek skonteneryzowanych. Nastąpi również znaczące ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi, oraz, z uwagi na nowoczesny, intermodalny charakter terminalu, zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów samochodowych - wyjaśnia w oświadczeniu zarząd portu.

To niejedyna inwestycja zwiększająca udział kolei w tym obszarze portu.

Na liście projektów indywidualnych okresu budżetowego 2014-2020 został wstępnie umieszczony projekt pn. "Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia". Zasadnicze znaczenie dla dostępności kolejowej gdyńskiego portu mieć będzie jednak modernizacja szeroko rozumianej stacji Gdynia Port.

W maju PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę z WYG International. Inwestycja do realizacji przewidziana jest także na perspektywę budżetową UE 2014-2020.

0 Niemożliwe!
A ja myślałem, że po inwestycjach terminale stają się mniejsze...
07 sierpień 2014 : 09:37 Mariano Italiano Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło: