Porty, logistyka

Komisja Europejska planuje uchwalenie dyrektywy obligującej 23 główne porty Unii Europejskiej by uruchomiły stacje do zasilania statków w gaz LNG do 2020 roku.

Początkowo mogłyby być to stacje, które oferowałyby statkom zasilanie w metanol. Miałyby być jednak zbudowane w ten sposób by miały możliwość w przyszłości funkcjonowania z LNG. Stacje zbudowane w związku z dyrektywą, która prawdopodobnie zostanie uchwalona w niedalekiej przyszłości miałyby być zunifikowane i działać według ustalonych standardów.

Źródło: dynamar.com

1 1 1 1