Offshore

Ocean Winds (OW), spółka joint-venture wyspecjalizowana w morskiej energetyce wiatrowej, należąca w równym stopniu do EDP Renewables i ENGIE, zabezpieczyła 25-letni kontrakt różnicowy przyznany przez polski Urząd Regulacji Energetyki dla 369,5 MW w projektach morskich farm wiatrowych B&C-Wind.

Zawarcie tego kontraktu stanowi kluczowy punkt etapu przygotowywania inwestycji i przybliża OW do ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ODI), a także plasuje B&C-Wind wśród najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych w Polsce.

Obszar inwestycji znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku w odległości ok. 23 km od brzegu. Morskie farmy wiatrowe powstaną na obszarze 90 km2 na wodach o głębokości od 30 do 60 metrów.

Zgodnie z rozporządzeniem polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz ustawą o wspieraniu produkcji energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w kontrakcie różnicowym przyjęto cenę 319,60 zł za MWh, co odpowiada 71,00 euro/MWh (przy obecnym kursie wymiany EUR do PLN równym 4,50 zł).

Przyznanie kontraktu różnicowego pozwoliło nam osiągnąć kluczowy punkt etapu przygotowania projektu B&C Wind, co przyspieszy prace nad podjęciem Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej (ODI) i rozpoczęcie prac budowlanych. Mamy doświadczenie we współpracy z licznymi polskimi wykonawcami przy realizacji projektów w Wielkiej Brytanii, Belgii i w Portugalii. Z przyjemnością będziemy współpracować z nimi (i nie tylko!) w naszym kraju. To dopiero pierwszy krok OW w Polsce, program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej przyspiesza, a my wspólnie z naszymi polskimi partnerami mamy ambicję opracowywać, budować i prowadzić eksploatację wielu nowych projektów - komentuje Grzegorz Górski, COO Ocean Winds i CEO OW Polska.

Po pomyślnym zawarciu kontraktu OW dysponuje obecnie 0,5 GW mocy zainstalowanej w obiektach w fazie eksploatacji oraz 3,7 GW zabezpieczonej mocy w projektach, których realizacja jest przewidziana na rok 2021 i lata kolejne, co oznacza łącznie 4,2 GW mocy w obiektach w fazie eksploatacji i zaplanowanych do realizacji.

Ocean Winds uczyniło rozwijanie projektów w Polsce jednym ze swych priorytetów, z uwagi na dynamiczny rozwój tego rynku i jego solidne podstawy. Decyzja ta odzwierciedla profil OW
jako spółki wcześnie dostrzegającej potencjał inwestycji i nastawionej na budowanie wartości już od początku cyklu życia projektu.

Morskie farmy wiatrowe B&C Wind w znacznym stopniu przyczynią się do transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku neutralności klimatycznej. Za ich sprawą zwiększy się również strategiczne bezpieczeństwo dostaw energii dzięki ograniczeniu zależności kraju od importu paliw kopalnych. Morska energetyka wiatrowa została wskazana jako jeden z kluczowych elementów polskiej polityki energetycznej do 2040 r. (PEP 40), a OW chce odgrywać istotną rolę w jej wdrażaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9735 4.0537
EUR 4.2894 4.376
CHF 4.547 4.6388
GBP 5.004 5.105

Newsletter