Offshore

W pierwszym tygodniu grudnia br. statek PSV Sylur z Grupy Kapitałowej Lotos Petrobaltic zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zlecone przez niemiecką firmę RWE, specjalizującą się w odnawialnych źródłach energii.

Prace wykonane statek Sylur poprzedziło sporządzenie projektu robót geologicznych wraz z jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska. W ramach tego projektu wykonano 10 sondowań CPTU, które pomogły określić parametry geotechniczne gruntu in situ oraz 15 otworów geologiczno-inżynierskich. Łącznie wywiercono ponad 475 m.b. otworów pobierając 415 próbek do badań fizyko-mechanicznych.
Dodatkowo w każdym otworze wykonano pomiary geofizyczne przy użyciu sondy 'PS Logger'. Uzyskane dane pozwolą na określenie warunków geologiczno-inżynierskich badanego obszaru, co będzie miało wpływ na typ posadowienia fundamentów pod przyszłe wiatraki. Ostatnim etapem prac będzie sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

O zaangażowaniu Lotos Petrobaltic i jego statku Sylur w badania na obszarze przyszłej morskich farm wiatrowych RWE, jako pierwszy w mediach, informował Portal Morski w materiale z 11 grudnia.

Przypomnijmy, że statek po modernizacji w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding, może pełnić rolę jednostki serwisowej, ratowniczej, badawczej lub specjalistycznej - nie tylko przy pracach związanych z obsługą platform na Bałtyku, ale również przy instalacjach hydrotechnicznych takich, jak rurociągi czy farmy wiatrowe. Podstawowe funkcje Sylura zostały wzbogacone m.in. o możliwość prac geotechnicznych, układania rurociągów podwodnych z użyciem mobilnego systemu rolkowego (MSR-1).

Wbudowany w trakcie stoczniowej modernizacji moonpool pozwala na prowadzenie wierceń w dnie morskim. Zbudowany, demontowalny pokład górny przystosowany został do montażu urządzeń wspomagających prace badawcze oraz do montażu systemu RANA AF-2 do obsługi głębokich nurkowań saturowanych. Poprzez „moonpool” można obsługiwać zdalnie sterowany roboczy pojazd podwodny (WROV) oraz różne rodzaje systemów nurkowych.

LOTOS Petrobaltic od 30 lat operuje na Morzu Bałtyckim. W tym okresie firma zdobyła ogromne doświadczenie a także dysponuje odpowiednim zapleczem i środkami technicznymi oraz doświadczoną kadrą mogącą zapewnić pełną, bezpieczną i odpowiadającą międzynarodowym standardom obsługę morskich platform poczynając od wykonania badań pod posadowienie platform i innych budowli hydrograficznych, poprzez obsługę logistyczną wierceń aż po budowę infrastruktury podwodnej i jej konserwację.

rel (Lotos SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter