Offshore

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek strategię dotyczącą odnawialnych źródeł energii na morzu, aby pomóc osiągnąć cel UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Zakłada ona zwiększenie mocy morskich farm wiatrowych z obecnego poziomu 12 GW do co najmniej 60 GW do 2030 r.

Drugi cel to 300 GW do 2050 r. Dodatkowo Komisja chce, żeby powstało 40 GW mocy ze źródeł energii oceanicznej oraz od innych rozwijających się technologii, takich jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne.

Szacuje, że do osiągnięcia proponowanych celów do 2050 r. potrzebne będą inwestycje w wysokości prawie 800 mld euro.

Morskie farmy wiatrowy, jak i również inne technologie wykorzystania energii mórz i oceanów, mają być rozwijane na wszystkich europejskich akwenach.

W dokumencie UE stwierdzono, że wszystkie akweny graniczące z krajami UE - Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Śródziemne i Atlantyk - mają potencjał do wytwarzania energii wiatrowej.

Najwięcej farm wiatrowych znajduje się obecnie na Morzu Północnym, a największym producentem w Europie morskiej energii wiatrowej jest Wielka Brytania.

KE liczy, ze unijne firmy będą liderami w tym sektorze. Ma to stworzyć nowe możliwości dla przemysłu, "zielone miejsca pracy" na całym kontynencie i "wzmocnić globalne przywództwo UE w dziedzinie technologii energii morskiej". Ma również zapewnić ochronę środowiska, różnorodności biologicznej i rybołówstwa.

Aby promować zwiększanie mocy odnawialnych źródeł energii na morzu, Komisja będzie zachęcać do współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi w zakresie długoterminowych projektów. Będzie to wymagało włączenia celów rozwoju morskiej energii odnawialnej do krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które państwa nadbrzeżne mają przedłożyć Komisji do marca 2021 r.

Komisja zaproponuje również regulacje w ramach zmienionego rozporządzenia TEN-E dla długoterminowego planowania sieci morskich, z udziałem organów regulacyjnych i państw członkowskich w każdym basenie morskim.

Podstawą rozwoju OZE na morzach mają być jasne ramy prawne. W tym celu potrzebne są bardziej szczegółowe i ukierunkowane przepisy, które zaproponują unijni urzędnicy.

Komisja chce m.in. zmian wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska oraz dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, które mają zwiększyć opłacalność wykorzystanie odnawialnej energii morskiej.

Ma to pomóc zmobilizować odpowiednie fundusze, aby wesprzeć rozwój sektora. Komisja zachęca też państwa członkowskie do korzystania z przyszłego funduszu odbudowy oraz do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi w celu wspierania inwestycji w energetykę morską za pośrednictwem InvestEU.

Fundusze programu "Horyzont Europa" zostaną uruchomione w celu wspierania badań i rozwoju, zwłaszcza w zakresie mniej dojrzałych technologii.

Strategia podkreśla potrzebę poprawy zdolności produkcyjnej i infrastruktury portowej oraz zwiększenia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Komisja planuje utworzenie specjalnej platformy ds. Odnawialnych źródeł energii morskiej, aby zgromadzić wszystkie podmioty i zająć się rozwojem łańcucha dostaw.

Wiceszef KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział na konferencji, że strategia pokazuje pilną potrzebę zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu.

"Dzięki naszym rozległym basenom morskim i wiodącej pozycji w przemyśle Unia Europejska ma wszystko, czego potrzebuje, aby sprostać temu wyzwaniu. Już teraz morska energia odnawialna jest prawdziwym europejskim sukcesem. Naszym celem jest przekształcenie go w jeszcze większą szansę na czystą energię, wysokiej jakości miejsca pracy, zrównoważony wzrost i międzynarodową konkurencyjność" - powiedział Timmermans.

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius zaznaczył, że strategia pokazuje też, w jaki sposób UE może rozwijać morską energię odnawialną w połączeniu z innymi rodzajami działalności człowieka, takimi jak rybołówstwo, akwakultura czy żegluga, w harmonii z naturą.

"Propozycje pozwolą nam również chronić różnorodność biologiczną i zająć się możliwymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi dla sektorów zależnych od dobrego stanu ekosystemów morskich” - zaznaczył.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

Fot.: EC

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2737 4.3601
EUR 4.5589 4.6511
CHF 4.4385 4.5281
GBP 5.3531 5.4613

Newsletter