Offshore

Polenergia SA i Equinor rozpoczęły przygotowania do wypracowania łańcucha dostaw dla dwóch morskich projektów wiatrowych na polskim Bałtyku o łącznej mocy 1,44 GW. Ostatnio prowadzono też na obszarze tych przyszłych morskich farm wiatrowych badania dna morskiego z wykorzystaniem specjalistycznego statku, którego tymczasową bazą stał się port w Gdyni.

Od 20 lub 21 sierpnia 2020 r. do końca września prowadzone były podwodne prace badawcze dna morskiego (seabed survey) w obszarach przyszłych MFW Bałtyk II i Bałtyk III oraz na trasach łączących je z lądem, czyli - jak się należy domyślać - na przyszłych trasach przebiegu eksportowych kabli energetycznych.

Prace prowadziła jednostka Topaz Tiamat. Statek korzystał z portu Gdynia jako swojej bazy logistycznej na czas badań przeprowadzanych na obszarze przyszłych morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Uzupełnial w Gdyni zapasy, zdawał wody zaolejone, etc. Zawijał do portu Gdynia cumując 26 sierpnia oraz 8 i 23 września odpowiednio na ok. 9, 12 i 7 godzin.

Urząd Morski w Gdyni, który otrzymuje prośby o zezwolenia lub wyprzedzające zgłoszenia działalności (z dokładnym opisem zakresu prac) od podmiotów przeprowadzających wszelkie prace czy badania w polskich obszarach morskich odmówił nam informacji na temat zakresu i rodzaju badań przeprowadzanych z wykorzystaniem statku Topaz Tiamat powołując się na konieczność zachowania poufności (tajemnicę przedsiębiorstwa realizującego badania). Systuacja ta kontrastuje z wcześniejszym przypadkiem, w którym - w analogicznhych okolicznościach - Urząd Morski w Słupsku udzielił nam podobnego rodzaju informacji zamieszczonych w materiale o badaniach przeprowadzanych przez statek Normand Flower w 2018 roku.

Zwróciliśmy się kilka dni temu także do przedstawiciela Polenergii z zapytaniem o rodzaj i zakres badań dna wykonywanych przez statek Topaz Tiamat na obszarach MFW Bałtyk II i Bałtyk III oraz na trasach łączących je z lądem, jednak do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak ujawniono na początku listopada 2018 roku - nowo-zbudowany wtedy statek został wyczarterowany na okres dwóch i pół roku od lutego 2019 r. (z trzema jednorocznymi opcjami przedłużenia) przez firmy Reach Subsea (Norwegia) i MMT (Szwecja) od armatora Topaz Energy and Marine (należącego, poprzez przedsiębiorstwo żeglugowe P&O Maritime Logistics do kapitału ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich).

Statek jest eksploatowany w ramach umowy zbiorczej (pool vessel agreement) pomiędzy MMT a Reach Subsea.
Reach i MMT wykorzystują wspólnie statek oferując usługi z zakresu badań dna morskiego, prac podwodnych / głębinowych (subsea), prac IMR (inspekcji, konserwacji i napraw np. instalacji subsea, rurociągów podmorskich, podwodnych części obiektów offshore, etc. - inspection, maintenance and repair) oraz lekkich prac konstrukcyjnych.

Statek jest wielofunkcyjną plarformą dla zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych (ROV / MPSV) zaprojektowaną specjalnie do obsługi rynku subsea offshore.
Wyposażony w 120-tonowy żuraw z aktywną kompensacją nurzania oraz zintegrowane hangary z dwoma robotami podwodnymi (ROV), statek jest zaprojektowany i zbudowany specjalnie do wykonywania operacji podwodnych zarówno przez burtę, jak i poprzez moonpool (studnię w kadłubie) o wymiarach 7,2 × 7,2 m.
Zoptymalizowany kształt kadłuba pozwala na pracę w każdych warunkach pogodowych. Przenoszące dużą moc, ale ekonomiczne pędniki azymutalne w połączeniu z systemem pozycjonowania dynamicznego zapewniają bezpieczną i ekonomiczną eksploatację.

W załodze statku są także Polacy. Według najnowszych dostępnych oficjalnych informacji, z połowy stycznia br., załoga Topaz Tiamat składała się z 7 Norwegów, 7 Polaków, 4 Ukraińców, 1 Łotysza i 1 Rosjanina.

Polenergia i Equinor posiadają po 50 proc. udziałów w MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o., spółkach celowych realizujących morskie projekty wiatrowe (morskie farmy wiatrowe) Bałtyk II i Bałtyk III.
Farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III o oczekiwanych mocach 720 MW - każda, znajdują się w odległości około 27 i 40 kilometrów od portu Łeba na akwenach o głębokościach 20-40 metrów.

Equinor, jako deweloper, będzie zarządzał fazami wstępnego opracowania i projektu, budowy oraz eksploatacji tych dwóch projektów.

W październiku Equinor przeprowadzi serię warsztatów online, aby zapoznać głównych kontraktujących (wykonawców i dostawców pierwszego poziomu - Tier 1) z lokalnym łańcuchem dostaw.

Łącznie, od 21 do 29 października, odbędą się cztery warsztaty, z których każdy będzie koncentrował się na innym segmencie: turbinach wiatrowych, fundamentach, systemach elektrycznych, w tym podstacjach lądowych oraz na podstacjach morskich.

Farma wiatrowa Bałtyk III ma dostarczyć pierwszy prąd w 2025 roku, a Bałtyk II w 2027 roku.
Polenergia i Equinor wspólnie opracowują również projekt morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I o mocy 1 560 MW.

PBS

Fot., video: Piotr B. Stareńczak
fot., rys.: Topaz, Reach, MMT  

Topaz Tiamat - charakterystyka podstawowa:
typ statku - DP2 Survey and ROV Support Vessel
nr IMO - 9792527
państwo bandery - Wyspy Marshalla
stocznia - Vard Brattvåg AS, Norwegia (główny kontraktujący, stocznia wyposażająca), Vard Tulcea SA, Rumunia (częściowo wyposażony kadłub)
stoczniowy nr budowy - 840
projekt - Vard 308
przekazanie przez stocznię / wprowadzenie do eksploatacji - 17.01.2019
armator / właściciel - Topaz Energy & Marine Ltd-BER, Bermudy / Norwegia
armator zarządzający - Topaz Energy & Marine Ltd-BER, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Norwegia
operator - Topaz Energy & Marine Ltd-BER, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Norwegia
armator zarejestrowany - Team VI Ltd-MAI, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Norwegia
armator zarządzający - Topaz Energy & Marine Ltd-BER, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Norwegia
długość całkowita - 98,10 m
długość między pionami - 89,692 m
szerokość maksymalna - 20,048 m
szerokość konstrukcyjna - 20,00 m
zanurzenie maksymalne - 6,00 m (6,012 m*)
zanurzenie konstrukcyjne - 5,50 m (5,40 m*)
wysokość boczna - 8,50 m
nośność przy zanurzeniu 5,40 m - 3286 t (3303 t*)
tonaż pojemnościowy brutto - 6133 (6231*)
tonaż pojemnościowy netto - 1840
tonaż pojemnościowy netto - 3000
pojemność zbiorników balastowych - 2690 m³ (2660 m³* / 2682 m³*)
pojemność zbiorników paliwowych (paliwo lekkie) - 1619 m³ (16 000 m³*)
pojemność zbiorników na wodę słodką / wiertniczą - 730 m³
napęd główny - 2 × 2000 kW, pędniki azymutalne napędzane silnikami elektrycznymi, RRM
łączna moc napędu głównego - MCR 6389 kW (8688 KM), CSR 5430 kW (7383 KM)
prędkość maksymalna - ok. 15 węzłów przy zanurzeniu 5,0 m
prędkość eksploatacyjna - ok. 14 węzłów
silniki zespołów prądotwórczych elektrowni okrętowej
2 × 2350 kW/1800rpm - Caterpillar 3516TA C
2 × 944 kW/1800rpm - Caterpillar C32 ACERT
1 × 1786 kW/1800rpm - Caterpillar 3512 C
prądnice zespołów prądotwórczych elektrowni okrętowej
2 × 2000 kW/1800rpm - MRJM 500MC4B20
2 × 832 kW/1800rpm - MJRM 400 MB B20
1 × 1512 kW/1800rpm - MRJM 450 LB4 B20
zużycie paliwa
dla prędkości maksymalnej - 17,4 m³ / 24 h @ 14 w. przy zanurzeniu 4,6 m; 25,5 m³ / 24 h przy zanrzeniu 6,0 m
dla prędkości eksploatacyjnej - 10,0 m³ / 24 h @ 11 w. przy zanurzeniu 4,6 m; 10,7 m³ / 24 h przy zanurzeniu 6,0 m
w trybie DP (warunki standardowe, DP2) - 8,5 m³ / 24 h
w porcie - 2,5 m³ / 24 h
awaryjny zespół prądotwórczy - 1 × 274 ekW - Leroy Somer LC / CAT C9
dziobowe stery strumieniowe - 2 × 1650 kW (2243 KM) / 1200 rpm - Rolls Royce TT 2400DPN CP
dziobowy, chowany w kadłubie, pędnik azymutalny - 1 × 1500 kW (2039 KM)
dziobowy ster strumieniowy - 1 × Veth 600 kW
moonpool - 7.5 m × 7.5 m
system pozycjonowania dynamicznego – 5,5 mW diesel electric DP system DP2 Rolls Royce type RR Icon (ERN: 99,99,99,97; systemy referencyjne: Sonardyne Ranger 2 Pro USBL, 2 × DGPS, primary - 1 × Fugro Seastar 9205 L1/L2, secondary - 1 × Fugro Seastar 9205 L1/L2)
żurawie pokładowe:
- główny żuraw offshore - DOR 120 T na wysięgu 16 t / 25 T na wysięgu 32 m, z wysięgnikiem łamanym (knuckle jib), do pracy na głębokościach do 3000 m, MacGregor
- pokładowy żuraw pomocniczy - DOR 3 t na wysięgu 15 m, na prawej burcie
wciągarki cumownicze - 2 × 13 T + 2 × 10 T, elektryczne, prod. NDM
kotwice - 2 × 4000kg, typu Stockless Bow
powierzchnia pokładu roboczego - 1000 m², dop. obciążenie 10 T / m² od wręgu nr 70 ku rufie
ładowność pokładu roboczego - 1400 t (COG = 1,00 m above deck)
urządzenia określania pozycji i nawigacyjne:
primary positioning system - Seapath 380 with G2 corrections; secondary positioning system: Fugro Seastar with XP2 corrections; primary gyro and INS - Seapath 380-5; secondary gyro and INS - IxBlue Octans; underwater positioning - Sonardyne Ranger 2; secondary USBL - Sonardyne Ranger 2; survey navigation system - QPS QINSy; sound velocity profiler - Valeport SVX2; surface pressure sensor - Vaisala Pressure Sensor
oprogramowanie:
Chesapeake SonarWiz, SMT Kingdom, Triton Imaging, Oasis Montaj incl UXO Marine, QPS/IVS Processing Suite, TerraPos, IXSEA DelphINS, Autodesk AutoCAD Map 3D, Arc GIS, Wish software Autochart
Visual Soft Visual Works, EIVA NaviSuite
próbkowanie dna i inspekcja podwodna:
primary positioning and INS System - IxBlue Rovins; secondary positioning and INS System - IxBlue Octans 3000; sound velocity sensor - Valeport miniSVS; conductivity, temperature, depth (CTD) probe - Valeport miniCT; pressure gauge - Va lepor t IPS; obstacle avoidance sonar - Gemini 720is; altimeter - Tr itech PA500 (500 kHz); USBL transponder - Sonardyne WSM 6+; doppler velocity log (DVL) - Nortek 1000; multibeam echo sounder - R2Sonic 2024 200-400 kHz (optional 700 kHz); side scan sonar - EdgeTech 2200 (300/600 kHz); sub-bottom profiler - EdgeTech DW-106 (1-10 kHz);
gradiometer - Innovatum Smartsearch (3 sensors), Subvision GMA 1000 (up to 12 sensors); pipe and cable tracker - Teledyne TSS440; cable tracker - Teledyne TSS350; optimal ranging - Orion; sub-bottom imager - PanGeo SBI; SIT camera - Imenco LowLight-HSC; colour camera - Imenco Mini Colour; subsea camera, colour and zoom camera - Imenco 18 × Zoom; subsea camera, underwater lasers - Dual DSPL Sealaser 100; LED flood light - 4 × Cathx Aphos 4 (7000 lm), 2 × ROS Q-LED III (3500 lx); LED Spot Light - 4 × ROS MV LED (890 lm); hydraulic dredge pump - DeepC 8”; manipulators - Schilling T4 and Rigmaster.
wyposażenie nawigacyjne:
Inmarsat - C 1 × Sailor 6110 Mini C with SSAS; GMDSS - 2 × Sailor 6222 GMDSS A3; V Sat system - 1 × Fleet Broadband, Sailor 250; radary (ARPA) - 1 × X band radar + 1 × S band radar, make Furono; GPS - 2 × Sailor 6570 DGNSS System; ECDIS - 2 × Furono FMD 3200; AIS - 1 × Sailor 6280; autopilot - 1 × Furono FAP 3000; Navtex receiver - 1 × Sailor 6391 Navtex; gyro compass - 1 × Gryo Compass, Anschutz Standard 22; gyro repeaters - 1 × Repater Compass, 2 x earing Repeater.
wyposażenie komunikacyjne:
data / fax / phone - 1 × Sailor 6006 Telex; MF / HF Radio - 1 × Sailor 6310 MF/HF; SSB NA; VHF - 3 × portable Sailor SP3520 VHF radios; echo sounder - 1 × FE800; depth indicator - 1 × FE800; doppler speed log - 1 × Furono DS 60 Speed Log; SART - 1 × Tron SART 9 GHz; EPIRB - 1 × Tron 60SX.
Wyposażenie ratunkowe:
- łodzie ratunkowe - 2 × 41-osobowe, Harding
- szybka łódź ratownicza - 1 × FRC 15-osobowa, Harding
pomieszczenia załogi:
- miejsca w kabinach - 82 (24 kabiny jednoosobowe, 29 kabin dwuosobowych)
- sala konferencyjna, biuro klienta, biuro pokładowe, szpital, sala gimnastyczna
klasyfikacja - DNV-GL (Det Norske Veritas)
notacja klasy - (+) 1A1, Offshore service vessel, E0, Dynpos-Autr, DK(+), Heldk, SF, Clean Design, CRANE, NAUT-AW, Comf-V(3)-C(3), BWM-T, SPS

________
* wartość według innego źródła

Topaz Tiamat - plan ogólny
Topaz Tiamat w Gdyni
Topaz Tiamat w Gdyni
Topaz Tiamat w Gdyni
Topaz Tiamat w Gdyni
Topaz Tiamat - plan ogólnyTopaz Tiamat w GdyniTopaz Tiamat w GdyniTopaz Tiamat w GdyniTopaz Tiamat w Gdyni

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter