Offshore

EDPR osiągnęła porozumienie z Engie w sprawie utworzenia spółki joint venture 50/50 w celu rozwijania morskich farm wiatrowych. , światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych światowych producentów energii wiatrowej, ogłosił w czwartek, 23 stycznia 2019 r., podpisanie umowy z Engie dotyczącej utworzenia współkontrolowanej spółki joint-venture 50/50, która zajmie się stawianiem morskich farm wiatrowych, zarówno stałych, jak i pływających.

Podpisana umowa jest następstwem ustaleń zawartych w memorandum ogłoszonym przez obie firmy w dniu 21 maja 2019 r., zakładającym utworzenie nowego podmiotu jako wyłącznego instrumentu inwestycji EDPR i Engie w zakresie rozwoju morskiej energii wiatrowej na całym świecie, łącząc specjalistyczną wiedzę branżową i możliwości rozwoju obu firm.

Zgodnie z ustaleniami EDPR i Engie łączą swoje aktywa i portfolia rozwijanych projektów w tym nowym podmiocie, zaczynając wspólną działalność od łącznej mocy w budowie odpowiednio 1,5 GW i 3,7 GW w fazie rozwoju, i wspólnie pracują, aby stać się światowym liderem w branży.

Ogłoszona dziś umowa podlega pewnym warunkom zawieszającym, takim jak proces zatwierdzania przez Komisję Europejską. Przewiduje się, że spółka JV rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2020 r.

EDP Renewables jest czwartym największym producentem energii wiatrowej na świecie. Energias de Portugal SA, główny udziałowiec EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju - jak sama o sobie informuje w oficjalnym komunikacie.
Grupa kapitałowa Engie zatrudnia 160 000 osób. Jej obroty w 2018 to 60,6 mld euro.

rel

1 1 1 1