Offshore

EDP Renewables (EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych światowych producentów energii wiatrowej, ogłasza podpisanie umowy z ENGIE dotyczącej utworzenia współkontrolowanej spółki joint-venture 50/50, która zajmie się stawianiem morskich farm wiatrowych, zarówno stałych, jak i pływających.

Podpisana umowa jest następstwem ustaleń zawartych w memorandum ogłoszonym przez obie firmy w dniu 21 maja 2019 roku, zakładającym utworzenie nowego podmiotu jako wyłącznego instrumentu inwestycji EDPR i ENGIE w zakresie rozwoju morskiej energii wiatrowej na całym świecie, łącząc specjalistyczną wiedzę branżową i możliwości rozwoju obu firm.

Zgodnie z ustaleniami EDPR i ENGIE łączą swoje aktywa i portfolia rozwijanych projektów w tym nowym podmiocie, zaczynając wspólną działalność od łącznej mocy w budowie 1,5 GW[1] i 3,7 GW[2] w fazie rozwoju, i wspólnie pracują, aby stać się światowym liderem w branży.

Ogłoszona dziś umowa podlega pewnym warunkom zawieszającym, takim jak proces zatwierdzania przez Komisję Europejską. Przewiduje się, że spółka JV rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2020 r.

rel

1 1 1 1