Offshore

Grupa Lotos planuje, że złoże B8 będzie gotowe do rozpoczęcia wydobycia (z ang. RFO - ready for operation) w czwartym kwartale 2019 roku, a nie jak wcześniej zakładano w drugim kwartale 2019 roku - podał Lotos w komunikacie.

Termin pełnej produkcji ze złoża B8 jest zakładany obecnie nie wcześniej niż w drugim kwartale 2021 roku - wcześniej był to trzeci kwartał 2019 roku.

Jak podał Lotos, główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym.

Spółka zależna Lotos Petrobaltic jest właścicielem koncesji na złoże ropy naftowej B8 zlokalizowanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Złoże B8 położone jest w rejonie koncesyjnym Łeba, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. 

1 1 1 1

Źródło: