Offshore

Wniosek nowego zarządu ST3 Offshore o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego został pozytywnie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. Zarząd spółki niezwłocznie wycofał wniosek o upadłość złożony przez swoich poprzedników. Oznacza to formalną możliwość wdrożenia programu naprawczego i ustabilizowania sytuacji spółki.

- Wydana w ostatnim tygodniu października decyzja sądu pozwala na normalną działalność firmy. To dla nas bardzo dobra informacja - mówi prezes zarządu ST3 Offshore sp. z o.o. Andrzej Czech. – Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego. 

Nadzorca sądowy będzie czuwał nad przygotowaniem i realizacją postępowania układowego. Zostanie zaktualizowany i przedstawiony sądowi m.in. plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Firma jednak już na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50% wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęty układ pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych.

Podpisane w ubiegłym miesiącu porozumienia z właścicielami i klientami ST3 Offshore otworzyły nowy rozdział w funkcjonowaniu fabryki. Dotychczasowy mniejszościowy właściciel  - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS - objął 80% udziałów w spółce i tym samym przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.  W wyniku negocjacji z Dong Energy – głównym zleceniodawcą spółki - ustalony został nowy harmonogram realizacji kontraktu. Prace postępują według ustalonego planu, a zakończenie kontraktu planowane jest na połowę przyszłego roku. 

Przedmiotem działalności fabryki ST3 Offshore jest produkcja fundamentów, platform pośrednich i innych konstrukcji stalowych, przeznaczonych na morskie farmy wiatrowe. Spółka dysponuje wybudowaną w 2015 r. fabryką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do produkcji oraz najwyższą w Europie suwnicę o wysokości 120 m wykorzystywaną do załadunku elementów na łodzie. W roku 2016 spółka przerobiła około 25 tys. ton stali. Dzięki doskonałej lokalizacji fabryki na wyspie, na Odrze, możliwy jest bezpośredni załadunek produkowanych konstrukcji na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego. 

Czytaj także: "Prognozy dla ST3 Offshore bardzo optymistyczne"

Czytaj także: Spółka ze Szczecina na skraju upadłości?

rel (ST3 Offshore sp. z o.o.)

Komentarze   

+16 odpowiedzialnosc
przyrost biurokracji syndrom w Polsce który jest nagminny i bardzo duży na skale światową
08 listopad 2017 : 16:14 seba Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1