Offshore

Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Zamet Industry S.A., jako pierwsza w Polsce, otrzymała certyfikat spełnienia wymagań normy ISO/TS 29001:2010 wydany przez DNV GL Polska. DNV GL jest jedną z wiodących organizacji certyfikujących, a zarazem największym towarzystwem klasyfikacyjnym instalacji morskich na świecie.

Norma ISO/TS 29001:2010, której oryginalny tytuł brzmi "Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Sector-specific quality management systems. Requirements for product & service supply organizations", określa system zarządzania jakością w organizacji oraz standardy wymagań dla dostawców w zakresie usług i produktów wytwarzanych na potrzeby przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produktów petrochemicznych. Na całym świecie jedynie 88 przedsiębiorstw posiada certyfikat normy ISO/TS 29001:2010 wydany przez DNV GL.

Certyfikat, który otrzymała spółka Zamet Industry, potwierdza kompetencje i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie produkcji konstrukcji stalowych urządzeń, wyposażenia jednostek do podwodnego wydobycia ropy i gazu, jak również konstrukcji stalowych dźwigów, urządzeń dźwigowych, przeładunkowych, wyciągowych oraz urządzeń do przeróbki surowego materiału. Przyznanie certyfikatu jest konsekwencją dążenia spółki do poprawiania jakości oferowanych produktów oraz stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów w zakresie świadczonych usług.

Zamet Industry S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych, w tym wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, m.in. na potrzeby sektora offshore. Wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa i energetyki. Zamet Industry S.A. jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn S.A., która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn m.in. dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.

rel (Zamet Industry)

1 1 1 1

Newsletter