Offshore

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, pozyskała znaczący kontrakt w segmencie offshore (wydobycie ropy i gazu), na realizację elementów platformy wiertniczej na polu Johan Sverdrup na norweskim szelfie Morza Północnego.Umowao wartości 75 mln zł została podpisana z norweską firmą Aibel – wiodącym dostawcą w obszarze oil&gas i energii odnawialnej. Prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte w tym roku, a zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na koniec 2016 roku.

Prace wykonywane przez Grupę Vistal w ramach umowy obejmą m.in. budowę części modułu wiertniczego, który jest drugim pod względem wielkości, z trzech modułów składających się na platformę wiertniczą. 

- Cieszymy się z podpisania tak znaczącego kontraktu z dużym graczem w branży offshore. Kontrakt ten jest potwierdzeniem realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju. Jego zawarcie nie byłoby możliwe bez inwestycji, których dokonaliśmy w latach 2010-2014, inwestując w rozwój ponad 140 mln złotych, co pozwoliło nam m.in. na zakup własnych terenów w Porcie Gdynia, z bezpośrednim dostępem do morza oraz wybudowanie nowej, unikalnej, w basenie Morza Bałtyckiego, hali produkcyjnej na Nabrzeżu Indyjskim. Na terenie hali możemy budować najbardziej złożone, zaawansowane technicznie, wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, a następnie transportować je drogą morską. To nasza znacząca przewaga konkurencyjna. Kontrakt dla firmy Aibel będzie realizowany właśnie na terenie nowej hali. Prace przy platformie na polu Johan Sverdrup to jeden z największych na świecie projektów w obszarze oil&gas, realizowanych obecnie na świecie - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych o najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na oferowanie różnorodnych typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych, w tym na bardzo wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim. Rozpoczęła działalność 24 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 12 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. 

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto w ramach świadczonych usług znajdują się kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie. Szeroka i kompleksowa oferta stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy VISTAL.

Grupa działa w wielu sektorach rynkowych, główna działalność skupiona jest na następujących segmentach:

- infrastruktura – budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad i barier akustycznych
- marine – budowa kadłubów specjalistycznych jednostek pływających i statków m.in. dla budowy farm wiatrowych, obsługi platform wiertniczych, wydobywczych ropy.
- i gazu, jachtów stalowych, a także dużych dźwigów dla infrastruktury portowej.
- offshore – konstrukcje stalowe związane z przemysłem wydobycia ropy i gazu oraz elementy dla morskich elektrowni wiatrowych.
- budownictwo specjalistyczne (przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne) – wytwarzanie konstrukcji stalowych m.in. dla obiektów sportowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i - innych obiektów użyteczności publicznej
- pozostałe konstrukcje stalowe - wieże linii energetycznych i telekomunikacyjnych, elementy konstrukcji elektrowni i elektrociepłowni, elementy konstrukcji stalowych dla oczyszczalni ścieków, silosów, zbiorników

Zakłady produkcyjne Grupy Vistal są bardzo korzystnie zlokalizowane – Grupa ma dostęp do 6,5 ha terenów portowych, z długością nabrzeża 900 m (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Węgierskim) oraz do szlaków morskich. Pozwala to na prefabrykację konstrukcji i transport drogą morską. Korzystna lokalizacja umożliwiła też Grupie m.in. pozyskanie zleceń na realizacje konstrukcji okrętowych dla norweskich i holenderskich odbiorców.

Tereny należące do Grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oferta VISTAL spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a także specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji offshore, obiektów kolejowych czy dźwigowych. Potwierdzeniem jakości są świadectwa i certyfikaty wraz ze sprawnie funkcjonującym Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami: ISO 9001: 2008 (system zarządzania jakością), ISO 14001: 2004 (system zarządzania środowiskowego), OHS.A.S 18001: 2007 (system zarządzania higieną i bezpieczeństwem prac).

rel (Vistal Gdynia)
 

1 1 1 1

Newsletter