Offshore

Grupa Lotos podpisała warunkową umowę kupna pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za 175,8 mln dolarów - poinformowała spółka w komunikacie. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2013 roku.

- Pakiet aktywów Heimdal to udziały w 14 koncesjach obejmujących: centrum przetwarzania i transportu gazu Heimdal (udział 5 proc.); złożach produkcyjnych Atla (udział 20 proc.), SkirneByggve (udział 30 proc.), Vale (udział 25,8 proc.); złożach do zagospodarowania Frigg GD (udział 10 proc.), Rind (udział 7,9 proc.), Fulla (udział 50 proc., operator LEPN); prospektach poszukiwawczych, w tym wyodrębnionym obszarze prospektu Trell - podano.

Heimdal jest położony na Morzu Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. - Ze względu na centralne położenie, Heimdal stanowi jeden z kluczowych strategicznych obszarów (tzw.hub) eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. Operatorem koncesji jest Statoil Petroleum AS, a pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge - poinformował Lotos.

Cena zakupu wynosi 175,8 mln USD (tj. 536,3 mln zł według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18 października 2013 roku), przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2013.

Znaczna część ceny transakcji, około 45 proc., zostanie rozliczona z przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia.

- W związku z posiadanym aktywem podatkowym Lotos Exploration & Production Norge, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od wymienionych przepływów pieniężnych - napisano w komunikacie.

Spółka zakłada, że na przełomie 2014 i 2015 roku skumulowany strumień przepływów pieniężnych związanych z realizowaną transakcją zrównoważy cenę zakupu.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter