Żegluga

Podczas targów SMM w Hamburgu towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL ogłosiło pierwszy program zatwierdzeń klasyfikacyjnych dla producentów stosujących wytwarzanie przyrostowe (ang. additive manufacturing - AM). 

Wytwarzanie przyrostowe to termin obejmujący procesy przemysłowe, które tworzą trójwymiarowe obiekty poprzez dodawanie kolejnych warstw materiału. Dotyczy takich technologii, jak m.in. druk 3D, szybkie wykonywanie prototypów (ang. rapid prototyping) i bezpośrednią produkcję cyfrową (ang. direct digital manufacturing). 

- Wytwarzanie przyrostowe to bardzo obiecująca dla przemysłu morskiego technologia - mówi Knut Ørbeck-Nilssen, dyrektor generalny DNV GL - Maritime. - Naszym zadaniem, jako światowego lidera w dziedzinie klasyfikacji, jest zapewnienie producentom jasnej drogi, którą mogą podążać, aby oferować swoje innowacyjne produkty. 

Program AoM ma na celu weryfikację zdolności producentów do konsekwentnego wytwarzania materiałów i produktów zgodnie z podanymi specyfikacjami i zgodnie z wymogami przepisów DNV GL. W ramach ubiegania się o AoM, producenci muszą najpierw wykazać, że posiadają wykonalną technologię i produkty.

- Wprowadzenie programu AoM otwiera nowe możliwości zarówno dla producentów, jak i użytkowników tych produktów, tworząc potencjalne korzyści w zakresie logistyki i łańcuchów dostaw, a także konserwacji i napraw na pokładzie - mówi Knut Ørbeck-Nilssen. - Przede wszystkim jednak musimy zapewnić przestrzeganie norm bezpieczeństwa i jakości, a ten nowy program umożliwia producentom zademonstrowanie swojej przydatności w branży żeglugowej.

DNV GL od 2014 roku bada możliwości i wyzwania stawiane przez AM. W 2017 roku towarzystwo opublikowało pierwszą wytyczną dotyczącą wykorzystania AM w przemyśle morskim, naftowym i gazowym. Na początku tego roku DNV GL otworzyła w Singapurze Global Additive Manufacturing Centre of Excellence, inkubator i stanowisko testowe dla badań i rozwoju technologii produkcji dodatków uszlachetniających dla sektora naftowo-gazowego, offshore i morskiego.

AL, rel (DNV GL)

1 1 1 1