Rybołówstwo

Posiedzeniu Rady UE ds. Rybołówstwa i Rolnictwa w Brukseli przewodniczyła prezydencja oraz komisarz Karmenu Vella.

- Przedmiotem obrad było m.in. omówienie planu prac prezydencji związanych z rybołówstwem na pierwszą połowę 2016 r. oraz dyskusja nad projektem PE i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi - informuje Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczący w obradach.

Rozporządzenie, zdaniem KE, miałoby uprościć połowy unijnych rybaków na wodach państw trzecich (poza UE).

Polska negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia - przyznaje Krzysztof Kozłowski. - Projekt bowiem, zamiast upraszczać procedury administracyjne tworzy dodatkowe wymogi biurokratyczne oraz nakłada niepotrzebne koszty na armatorów rybackich.

Strona polska jest otwarta na dyskusję nad tym projektem, niemniej jednak uważamy, że prace powinny zmierzać w kierunku rzeczywistego uproszczenia procedur administracyjnych, a nie tworzenia kolejnych barier biurokratycznych - dodaje Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

rel (MGMiŻŚ)

Czytaj też: Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Fot.: Council of the EU
 

+4 Halo Mars, tu Ziemia!
[link usunięty]
16 luty 2016 : 08:10 Ziel Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter