Rybołówstwo

W Polsce po raz pierwszy odbywają się obrady grup roboczych Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR).

To jedne z najważniejszych grup roboczych, których zadaniem jest analiza środowiska morskiego wód wokół Antarktyki. Dzieje się tak ze względu na unikatowy charakter przyrodniczy tego akwenu, a także wpływ na zmiany klimatu na kuli ziemskiej. Nasz kraj jest jednym z założycieli istniejącej od 1982 r. organizacji CCAMLR i od początku uczestniczy w badaniach naukowych oraz połowach organizmów morskich w tym rejonie. Na wyspie Króla Jerzego funkcjonuje polska stacja naukowo-badawcza im. Henryka Arctowskiego.

Istotne znaczenie prowadzonych na terenie Antarktyki badań nie tylko dla świata nauki, ale również dla sektora rybołówstwa omówił podczas spotkania z uczestnikami Grupy roboczej ds. monitoringu ekosystemu i zarządzania (WG EMM) sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

- Dane prezentowane podczas spotkań tej Grupy stanowią podstawę do ustanawiania kwot połowu kryla – podkreślił Kazimierz Plocke  i dodał, że bez doradztwa naukowego nie byłoby możliwe skuteczne zarządzanie rybołówstwem. Sekretarz stanu zaznaczył, ze decyzje w zakresie rybołówstwa, podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, powinny być oparte  na możliwie najlepszej wiedzy naukowej.
Głównym celem obrad Grupy roboczej ds. monitoringu ekosystemu i zarządzania (WG EMM) jest zapewnienie racjonalnego zarządzania zasobami żywymi Oceanu Południowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego Antarktyki.

Grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele 16 krajów, będzie pracować w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 17 lipca br. Wśród ponad 50 uczestników z całego świata są polscy naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauki o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Na przełomie czerwca i lipca w Ministerstwie odbywało się posiedzenie Grupy roboczej ds. statystyki, ocen i modelowania (WG SAM). Uczestniczyło w nim ponad 40. przedstawicieli nauki i administracji z 15 krajów.
 Komisja do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) jest największą międzynarodową organizacją rybacką na świecie. Członkami jej jest 25 państw oraz dodatkowo 11 państw posiada status państwa współpracującego.

W trakcie spotkań grup roboczych naukowcy omawiają istotne dla rybołówstwa, szczególnie na wodach wokół Antarktyki, kwestie związane z szacowaniem żywych zasobów i oceną stanu ekosystemów morskich, a także dokonają oceny możliwości połowowych na kolejny rok.

1 1 1 1

Newsletter