Rybołówstwo

26 jachtów będzie mogło zacumować przy pływających pomostach, które zamawiane są właśnie przez Urząd Miasta w Ustce.

Pomosty to jeden z elementów projektu unijnego „Rewitalizacja terenów portowych w Ustce poprzez remont i rozbudowę zabytkowego żurawika i jego adaptację na Centrum Żeglarstwa oraz zakup pływających pomostów przenośnych (małej mariny jachtowej)”.

Dodatkowo wyremontowany zostanie również zabytkowy żurawik portowy w zachodniej części usteckiego portu, gdzie powstanie centrum żeglarstwa. Na ten cel w budżecie miasta zapisano 634 tysiące złotych. Całość ma kosztować 729 tys zł z czego 377 tys zł to dotacja unijna, 94 tys. zł dotacja z budżetu Państwa a 256 tys zł to wkład własny miasta.
Pływające pomosty będą zamontowane w zachodniej części portu, w basenie węglowym. Łączna ich długość to 80 metrów. Będą mogły do nich cumować jednostki o maksymalnej długości 12 metrów i szerokości 3 metrów. Pomosty będą montowane w sezonie letnim i demontowane na okres zimy.
Przetarg na zakup urządzeń ma się rozstrzygnąć pod koniec stycznia.
Warto dodać, że ustecki samorząd stara się o dofinansowanie mariny żeglarskiej z prawdziwego zdarzenia. Marina planowana jest również w zachodniej części usteckiego portu. Na ten cel w budżecie woj. pomorskiego wstępnie zaplanowano około 38 mln zł. Wkład miasta to kolejne 7 mln zł.

+14 Jedyny dla rybołówstwa ratunek to de minimis, jak w rolnictwie, planu B nie ma
Cele pomocy:
 Rozwój regionalny

 Badania i Rozwój

 Innowacja

 Ochrona środowiska

 Oszczędność energii

 Ratowanie zagrożonych przedsiębiorstw
 Restrukturyzacj a zagrożonych

 Pomoc na zamknięcie

 Małe i średnie przedsiębiorstw a

 Zatrudnienie

 Edukacja

 Venture capital

 Promocja eksportu i internacjonaliz acji
 Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
 Rozwój sektorowy [3]

 Pomoc socjalna dla indywidualnych konsumentów
 Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi
 Wsparcie dla realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania
 Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Całość tutaj-- 41 milionów euro.

[link usunięty]
16 styczeń 2015 : 15:53 Info rybake49ac Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Piosenka dla nowego burmistrza Ustki ( żeby się w dupę pocałował)
MARINA
(Rocco Granata)

I
Słuchajcie opowieści o Marinie ,
smarkula w całej okolicy słynie .
Z jej ust nie schodzi uśmiech czy wierzycie ,
choć my ze złości rwiemy włosy z głów.

Ktoś spoi osła winem - to Marina .
wybije wszystkie szyby - to Marina .
Umaże masłem szyje - to Marina .
ach z tą dziewczyną kłopot jest za dwóch .

REFREN
Marina , Marina , Marina ,
nie spotkasz dziewczyny jak ta .
Marina , Marina , Marina ,
jest szybka i zwinna jak wiatr .

Jeśli nie ucieknie , zgrabnie się wykręci ,
zawsze ma najlepsze chęci - o nie nie nie nie .
Nawet kto na prośby , zwykle bywa głuchy ,
tego ona jednak wzruszy - o nie nie nie nie .

II
Po wielu latach mówią o Marinie ,
że piękność jej już w całym kraju słynie .
Choć nie przystępna jest jak żadna inna ,
to wszyscy chłopcy się kochają w niej .

Matrony urodziły by Mariana ,
na zawsze swe miasteczko opuściła .
Niech lepiej jedzie choćby do Paryża ,
by wreszcie chłopcy chcieli żenić się .

REFREN
Marina , Marina , Marina ........
16 styczeń 2015 : 16:22 Ustka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Po Baltyku czas na hodowlę ryb
Jak wskazują ekolodzy, intensywne połowy ryb zakłóciły środowisko morskie, stada ryb zostały przetrzebione, a wiele akwenów morskich zanieczyszczona. Akwakultura, czyli hodowla ryb, mięczaków i skorupiaków prowadzona w kontrolowanym lub specjalnie wybranym środowisku wodnym ma być alternatywą dla tradycyjnego rybołówstwa.


Podczas trwających w Berlinie targów żywności Greune Woche, odbywa się konferencja naukowa zorganizowana pod patronatem polskiego ministerstwa rolnictwa pt. "Potencjał akwakultury i strategie rozwoju". Konferencja jest kontynuacją spotkań z lat poprzednich, biorą w niej udział naukowcy z Kanady, Włoch Polski (Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie) oraz Niemiec. Organizatorem konferencji jest Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.

Obecny na konferencji dyrektor Departamentu Rybołówstwa ministerstwa rolnictwa Tomasz Nawrocki podkreślił, że jednym z głównych celów strategicznych Wspólnej Polityki Rybackiej 2014 - 2020 jest zwiększenie konkurencyjności hodowli ryb oraz wsparcie jej rozwoju i innowacyjności.

[link usunięty]
17 styczeń 2015 : 10:40 Koł Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Hodowla karpia nieopłacalna
[link usunięty]
18 styczeń 2015 : 14:41 Pani Karpica Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+15 Morzna?, morzna
Rząd wycofał się z planów likwidacji kopalni

Związkowcy nie chcieli mówić o szczegółach ustaleń. Według nieoficjalnych informacji z rozmów, rząd wycofał się z planów likwidacji kopalń – co było najważniejszym postulatem związkowców - na rzecz daleko idącej restrukturyzacji tych zakładów.
W piątek plan dla KW skrytykowali wojewódzcy radni, którzy przyjęli uchwałę w tej sprawie na nadzwyczajnej sesji. Wezwali rząd do stworzenia długofalowej polityki dla naprawy branży, zamiast doraźnych działań.

Każdego dnia w śląskich miastach są też organizowane pikiety, marsze i blokady dróg.

[link usunięty]
17 styczeń 2015 : 16:15 Czytelnik Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 ZEBRANIE ARMATORÓW WĘDKARSKICH W DARŁOWIE
W PRZYSZŁYM TYGODNIU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE ARMATORÓW WĘDKARSKICH W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO W ZWIĄZKU Z NOWĄ USTAWĄ , KTÓRA MOŻE ZNISZCZYĆ CAŁE MORSKIE WĘDKARSTWO W POLSCE. ARMATORZY ZE WSZYSTKICH PORTÓW SĄ PROSZENI O PRZYJAZD DO DARŁOWA I AKTYWNE POPARCIE PRZYGOTOWYWANYC H PROTESTÓW. TERMIN ZEBRANIA ZOSTANIE PODANY PO JUTRZEJSZYM SPOTKANIU Z BURMISTRZEM DARŁOWA.
18 styczeń 2015 : 10:07 Info Darłowo Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 sdsd
a co do tego ma burmistrz?
19 styczeń 2015 : 13:04 dddd Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Burmistrz to wielki człowiek, bardzo porządny
każda szabla się przyda.
19 styczeń 2015 : 16:04 dar Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Pstrąg nieopłacalność produkcji
Ponieważ rynek polski jest nadal atrakcyjnym rynkiem zbytu pstrąga (dane powyżej), na
którym wolumen sprzedaży tego gatunku po niewielkim załamaniu w 2010 roku, ponownie rośnie
po
mimo kryzysu i znacznie gorszej sytuacji na rynkach innych krajów UE
-
zwiększa się na nim presja
ryb importowanych. Widać to po rosnącym trendzie importu pstrąga do Polski przy jednoczesnej
stagnacji produkcji w kraju. Ponadto spadająca w ostatnich dwóch
latach średnia cena transakcyjna
idzie w parze z gwałtownymi podwyżkami pasz dla pstrągów (25
-
40% w ciągu dwóch lat), a także
wzrostem pozostałych kosztów produkcji. Oznacza to, że zarówno hodowcy polscy

ale i producenci
z innych krajów UE, borykają się
ze znacznym spadkiem opłacalności produkcji, czemu towarzyszy
dalszy spadek produkcji spowodowany świadomą decyzją przedsiębiorców lub bankructwami
(Hiszpania) oraz stagnacja produkcji (Włochy, Dania, Polska). Jeśli cena tureckiego pstrąga
oferowanego na e
uropejskim i polskim rynku, zawiera subsydia

poza aspektami zaburzania
wolnego rynku i konkurencji
-
wpływa to bezpośrednio na realną groźbę dalszego regresu produkcji
pstrąga w Unii Europejskiej. Przy tak wysokiej korelacji cen tureckich do wszystkich p
ozostałych cen
transakcyjnych, zniwelowanie subsydiów mogłoby szybko poprawić sytuację na rynku pstrąga
tęczowego w Europie i Polsce
18 styczeń 2015 : 14:49 Pani Karpica Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter