Rybołówstwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że dokonany został podział kwot połowowych i wydane zostały decyzje administracyjne – specjalne zezwolenia połowowe uprawniające armatorów do prowadzenia połowów w 2014 roku na Morzu Bałtyckim. Decyzje zostały w dniu 23 grudnia br. przekazane do Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, skąd za pośrednictwem inspektoratów trafią do armatorów.

Podstawę prawną podziału stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653), w brzmieniu nadanym przez opublikowane w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólne kwoty połowowej (Dz. U. poz. 1544).

Zasadnicza zmiana w stosunku do lat ubiegłych polega na zmodyfikowaniu systemu podziału kwot połowowych śledzia centralnego oraz szprota, umożliwiając przyznanie armatorom polskich statków rybackich indywidualnych kwot połowowych tych gatunków. Zmiany te pozwolą armatorom na planowanie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w ciągu całego roku połowowego. Ograniczają również ryzyko przełowienia kwot.

Łącznie wydano 699 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2014 roku.

1) ŁOSOŚ:

Ogólna kwota połowowa łososia w wysokości 6700 sztuk została podzielona na armatorów statków rybackich, którzy co najmniej raz w latach 2005-2010 posiadali 
w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową łososia oraz dokonali w tych latach odłowienia co najmniej części tej kwoty. Wielkość kwoty indywidualnej wyliczona została na podstawie procentowego współczynnika udziału danego armatora w całkowitych połowach łososia w latach 2005-2010, wyliczonego na podstawie jego połowów z tych lat.

Kwotę połowową łososia do odłowienia w roku 2014 otrzymały 103 jednostki rybackie.

2) DORSZ:

Z sumy ogólnych kwot połowowych dorsza, wynoszącej 19 430 ton, przeznaczono 97,15 ton na cele naukowo-badawcze. Pozostałą kwotę podzielono w następujący sposób:

a) 800 ton – jako kwotę wspólną do odłowienia przez statki rybackie o długości całkowitej poniżej 8 m, przy czym armator statku rybackiego w tym przedziale nie może odłowić więcej niż 15 ton dorsza.

b) 18532,85 ton podzielono wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 8 m.

 

Kwotę połowową dorsza przyznano armatorom statków rybackich, którzy na dzień 31 października 2009 r. posiadali wydane specjalne zezwolenie połowowe na obszar Morza Bałtyckiego oraz według stanu długości całkowitej ich statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2011 r.

Kwotę połowową dorsza do odłowienia w roku 2014 otrzymało łącznie 597jednostek, w tym 437 jednostek o długości co najmniej 8 m i 160 jednostek o długości poniżej 8 m.

3) ŚLEDŹ ZACHODNI:

Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego w wysokości 2570 ton na kwoty indywidualne dokonano wyliczając współczynnik udziału danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego w latach 2005–2010, obliczony na podstawie jego połowów z tych lat.

Kwotę połowową śledzia zachodniego do odłowienia w roku 2014 otrzymało 68 jednostek.

3) SZPROT:

Ogólna kwota połowowa dla Polski na rok 2014 wynosi 70 456 ton, przy czym należało od niej odliczyć:

- kwotę niezbędną do spłaty przełowienia z roku 2013 – ok. 9111,245 ton oraz kwotę niezbędną do spłaty przełowienia z roku 2012 – ok. 477,314 ton (są to wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie),

- rezerwę dla statków modernizowanych – 1000 ton,

- kwotę połowową dla statków poniżej 12 m – 20 ton – jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż tonę.

Pozostałą część ogólnej kwoty połowowej w wysokości 59 847,441 ton, przeznaczono do podziału według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 12 m.

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Kwota połowowa szprota (ton) przypadająca na jeden statek rybacki

12,00–14,99

0,050

53,650

15,00–18,49

0,100

107,301

18,50–20,49

0,250

268,253

20,50–25,49

0,500

536,507

25,50–30,49

0,875

938,888

powyżej 30,49

1,000

1 073,015

Kwotę połowową szprota przyznano armatorom statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013.

Kwotę połowową szprota do odłowienia w roku 2014 otrzymało łącznie 151 jednostek, w tym 132 jednostki o długości co najmniej 12 m i 19 jednostek o długości poniżej 12 m.

5) ŚLEDŹ CENTRALNY:

Ogólna kwota połowowa śledzia centralnego dla Polski na rok 2014 wynosi 28 085 ton, przy czym należy od niej odliczyć:

– kwotę na połowy na Zalewie Wiślanym – 2156,928 ton;

– rezerwę dla statków zmodernizowanych – 300 ton;

– kwotę połowową dla statków poniżej 8 m – 500 ton, jako kwotę wspólną (tzw. kwotę olimpijską), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż 20 ton.

Pozostałą część ogólnej kwoty połowowej w wysokości 25 128,072 ton, przeznaczono do podziału wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia – na statki rybackie o długości co najmniej 8 m.

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Kwota połowowa śledzia centralnego (ton) przypadająca na jeden statek rybacki

8,00–9,99

0,1

33,459

10,00–11,99

0,1

33,459

12,00–14,99

0,1

33,459

15,00–18,49

0,15

50,189

18,50–20,49

0,25

83,649

20,50–25,49

0,5

167,297

25,50–30,49

1,0

334,595

powyżej 30,49

1,0

334,595

Kwotę połowową śledzia stada centralnego przyznano armatorom statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia stada centralnego oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia stada centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013.

Kwotę połowową śledzia centralnego do odłowienia w roku 2014 otrzymało łącznie 363 jednostek, w tym 105 jednostek poniżej 8 m oraz 258 jednostek o długości całkowitej co najmniej 8 m.

6) GŁADZICA:

Ogólna kwota połowowa gładzicy w wysokości 511 ton została przeznaczona do wykorzystania przez wszystkich armatorów statków rybackich, którzy zawnioskowali o kwotę tego gatunku, jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska). Kwotę połowową gładzicy do odłowienia otrzymało 686 jednostek.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

 
0 RYBAKU - BIEDAKU
"NIC NIE BOLI TAK JAK ŻYCIE..."
31 grudzień 2013 : 13:41 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 RYBAKU - BIEDAKU
Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem.
31 grudzień 2013 : 13:43 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 RYBAKU - BIEDAKU
Kto się raz sprzeda, tego zawsze kupisz.
31 grudzień 2013 : 13:48 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Limity!!!
Tak bardzo wszyscy walczyli o indywidualne kwoty połowowe,i co teraz małe rozczarowanie???Czy wielka radość???
31 grudzień 2013 : 14:22 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Myśl
Poprostu sprawiedliwość . Każdemu zabrano po równo
01 styczeń 2014 : 17:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 szczęśliwego nowego roku
A ja życzę całej braci rybackiej szczęśliwego nowego roku i oby był lepszy niż ten biorąc pod uwagę podział limitów a w szczególności: dużo szproty ale pod gotlandem, masę śledzia pod Ystad, od groma dorsza przy Bornholmie za 3 zł i sporo flądry po 1,2 zł i martwego morza na pozostałych rejonach oraz najważniejszego likwidacji rekompensat za postoje.
31 grudzień 2013 : 15:52 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 POPIERAM
Cytuję par:
A ja życzę całej braci rybackiej szczęśliwego nowego roku i oby był lepszy niż ten biorąc pod uwagę podział limitów a w szczególności: dużo szproty ale pod gotlandem, masę śledzia pod Ystad, od groma dorsza przy Bornholmie za 3 zł i sporo flądry po 1,2 zł i martwego morza na pozostałych rejonach oraz najważniejszego likwidacji rekompensat za postoje.

POPIERAM małe darmozjady może usiądą na dupie i zaczną liczyć na siebie - patrz podwijają rękawy i płyną w morze, a nie stoją u bram ARiMR czekając na rekompensaty tylko za to że SĄ za nic innego , no i skończy się handel limitami .
SEGMENTACJA FLOTY nic innego się kłania
31 grudzień 2013 : 16:04 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Dobre życzenia dla MIRU, zajebiste.
Cytuję par:
A ja życzę całej braci rybackiej szczęśliwego nowego roku i oby był lepszy niż ten biorąc pod uwagę podział limitów a w szczególności: dużo szproty ale pod gotlandem, masę śledzia pod Ystad, od groma dorsza przy Bornholmie za 3 zł i sporo flądry po 1,2 zł i martwego morza na pozostałych rejonach oraz najważniejszego likwidacji rekompensat za postoje.


A szczególnie do grabarza rybołówstwa - pseudonaukowca Zbigniewa Karnickiego.
31 grudzień 2013 : 17:27 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 CO TO MA BYĆ
Dlaczego podział do 12 m ma limitu dorsza 33 t a juz 13 metrowa ponad 50 t czy tu ktoś powariował !!!!
01 styczeń 2014 : 11:25 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 ??
Jak zwykle łodziowi po dupie ,nic się ludziska nie uczą od innych,tylko swoje głupie nie ekonomiczne podziały,powariowali
01 styczeń 2014 : 11:27 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 na grzyby zamiast na ryby
wkoncu sprawiedliwosc dopadla armatorow skonczylo sie polowy na kszywy ryj bez podatku kasa i bez limitu
02 styczeń 2014 : 09:22 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 O/K
DOBRZE INSPEKTORZY WIEDZA CO ROBIA BO W KONCU SLEPEJ RYBY W BALTYKU BY NIEBYLO
02 styczeń 2014 : 09:24 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 KOL
JESTEM ZA MI STARCZY MAM MALE POTRZEBY I MALY KUTER
02 styczeń 2014 : 09:25 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter