Prawo, polityka

Kapitan ż.w. Zbigniew Sulatycki, były wiceminister transportu i gospodarki morskiej, inżynier, publicysta - został patronem Sali Prezentacji Historycznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Uroczyste otwarcie odbyło się wczoraj, 3 września z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i polskiej gospodarki morskiej.

W otwarciu wystawy Sali Prezentacji Historycznych im. Kapitana Żeglugi Wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego udział wzięli: Elżbieta Witek – marszałek Sejmu RP, Jacek Sasin - wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych; Jarosław Kaczyński – prezes Prawa i Sprawiedliwości, Marek Gróbarczyk – minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mariusz Błaszczak – szef MON, bp. Antoni Dydycz - biskup senior diecezji drohiczyńskiej, Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stanisław Karczewski - były marszałek Senatu, Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Giermaziak - dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, jak również przedstawiciele Marynarki Wojennej RP, uczelni morskich, portów, firm i instytucji gospodarki morskiej.

Podczas ceremonii otwarcia, „w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych Polski w społeczeństwie oraz poza granicami kraju”, Kapitan Sulatycki został uhonorowany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka - medalem „Pro Bono Poloniae”, a także jubileuszowym medalem „70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej” oraz medalem „Za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej”.

Druga część uroczystości odbywała się w Pałacu Belwederskim.

Mamy dzisiaj szczególną uroczystość, uczczony zostaje Pan kpt. ż.w., człowiek, który zrobił bardzo wiele dla pewnego działu polskiej gospodarki, ale to nie jest określenie właściwe, bo Pan Kapitan zrobił bardzo wiele dla Polski i to w pewnym, szczególnym, niełatwym okresie – mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiS. – (…) Dziś gospodarka morska jest odbudowywana i naszym celem, tych, którzy dzisiaj rządzą Polską, jest to, by była odbudowana w pełni, aby to ogromne bogactwo, o którym Pan Kapitan mówił zostało do końca wykorzystane. To jeszcze lata drogi, ale drogi, która już się zaczęła. Jeżeli kiedyś historycy będą pytać, kto tę drogę rozpoczynał, kto wskazał, kto walczył, by była podjęta, to nazwisko Pana Kapitana na pewno padnie. Pan Kapitan zapisał się swoją aktywnością, wiarą, swoim głębokim przekonaniem, że można (…). Przekonał wielu ludzi, także takich, którzy bezpośrednio z gospodarką morską i w ogóle z morzem nie mieli nic wspólnego – choćby mnie – do tego, by właśnie tą drogą iść (…). Dzisiaj uczciliśmy kogoś, kto wpisał się złotymi zgłoskami nie tylko w dzieje pewnej części gospodarki, nie tylko w dziele polskiego wybrzeża, ale także w dzieje Polski ostatnich kilkudziesięciu lat i w te dzieje, które jeszcze przed nami. Chciałem za to z całego serca podziękować w imieniu mojego ugrupowania, ale także szerzej, środowiska tych wszystkich, którzy chcą, aby Polska się zmieniała (…).

Po tych słowach, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska odczytała list okolicznościowy od prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

O morzu mawia się, że jest najlepszą szkołą życia i charakteru. Potwierdza to życie Pana Kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, wypełnione nauką i wieloletnią praktyką żeglarskiego rzemiosła, a także służbą publiczną i działalnością społeczną. Pan Kapitan to osoba zasłużona dla sprawy polskiej wolności i chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny, orędownik zwrócenia Polski ku morzu oraz umocnienia i dobrego spożytkowania więzów łączących Polaków rozproszonych po świecie, Inicjator Konwentu Morskiego i Toruńskiego Forum Polonijnego. Jego wiedza, doświadczenie i charyzma inspirują ludzi morza oraz wszystkich, którzy pragną autentycznego, wszechstronnego rozwoju Rzeczypospolitej. Dlatego z radością przyjąłem wiadomość, że w gmachu Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie otwierana jest sala prezentacji historycznych, której Pan Zbigniew Sulatycki będzie patronować (…).

Ogromnie ważne jest wykorzystanie dostępu Polski do Morza Bałtyckiego. Modernizacja Marynarki Wojennej RP, dalszy rozwój inicjatywy Trójmorza, rozbudowa portów i odrodzenie przemysłu stoczniowego, rozwój żeglugi morskiej w połączeniu z nakładami na transport rzeczny, drogowy i kolejowy, a w szerszej perspektywie odnowa i wzmocnienie owego polskiego domu, który zbudowaliśmy po wojnie nad Bałtykiem. To jedne z największych szans, a jednocześnie zobowiązań stojących przed naszym pokoleniem. Ufam, że dzięki patriotom i społecznikom tej miary, co Pan Kapitan oraz dzięki przełomowym przemianom społecznym i politycznym ostatnich lat, świadomość wspomnianych tu wyzwań będzie się upowszechniać”.

W ciepłych słowach, o dokonaniach kapitana Sulatyckiego mówiła także marszałek Sejmu.

Mieliśmy okazję oglądania dziś eksponatów w Izbie, której Pan Kapitan będzie patronował. Patrząc na te eksponaty, które zostały tam zgromadzone, muszę powiedzieć, że Pana życie, Panie Kapitanie, było niezmiernie bogate. Wykazał się Pan wielką determinacją, energią, ale tam znajdowałam także dowody uznania, szacunku i wdzięczności od osób, które z Panem współpracowały (…). Całe życie poświęcił Pan Polsce i polskiemu morzu, dbał o rozwój gospodarki morskiej i o to, aby wzrastała wciąż pozycja Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, czynił Pan to wypełniając wiele różnych ról, jako oficer, publicysta, członek Rządu, a wreszcie jako wychowawca młodzieży i to dla mnie jest szczególnie cenne (…) Bo przyszłość należy do młodego pokolenia Polaków, Polaków mądrych, zdolnych, energicznych, z wielką inicjatywą, których Pan przecież wychowywał, szkolił, poświęcił Pan bardzo dużą część swojego życia, umiejętności i swojej wiedzy – mówiła Elżbieta Witek, marszałek Sejmu.

Pan Kapitan Zbigniew Sulatycki jest dzieckiem II Rzeczypospolitej, jest człowiekiem wychowanym w duchu służebnej postawy wobec drugiego człowieka, wspólnoty i Państwa – mówił z kolei Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. - W czasach niezwykle trudnych, konsekwentnie i z uporem takim, jak mieli Jego poprzednicy, jak mieszkaniec tego miejsca marszałek Piłsudski, jak premier Eugeniusz Kwiatkowski, przywracał wiarę w to, że trzeba działać na rzecz dobra wspólnego, że trzeba odbudować ducha narodu, że trzeba przywrócić elementarne pojęcie służby wspólnocie przedkładanej nad interes własny. Ten medal, który miałem dziś zaszczyt w Bibliotece Lekarskiej Panu wręczyć ma dewizę „Pro Bono Poloniae” i to jest dewiza, która przyświeca całemu pańskiemu życiu: dla dobra Polski.

Na koniec wystąpień, do zgromadzonych gości zwrócił się sam kapitan Zbigniew Sulatycki mówiąc, że te wszystkie słowa skierowane są tak naprawdę do nas wszystkich.

Pracując razem w różnych miejscach, robiąc różne rzeczy, jestem absolutnie przekonany, że tak samo myślimy i tak samo chcemy, aby w Naszej umiłowanej Ojczyźnie ludzie żyli normalnie, kochali się nawzajem i szanowali (…). Jeżeli zaczynam remontować czy budować fundament tej Ojczyzny, to Ty, Bracie i Siostro, nie syp mi piasku, przecież to jest nasz wspólny dom. Musimy być jednością! (…)

Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 w Skarżysku Kamiennej. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrocławiu i Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie, studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie. Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał w 1973 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Pracował m.in. w Polskich Liniach Oceanicznych, Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanacie Portu, a także jako kapitan statków, pilot morski, ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni. W 1990 roku został przewodniczącym zespołu doradców ministra transportu i gospodarki morskiej, a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Współtworzył wiele raportów na temat stanu środowiska Zatoki Gdańskiej, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego. Od 1980 r. – członek Solidarności i Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1995 r. założył Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi na świecie, od 2016 roku przewodniczy Konwentowi Morskiemu. Kpt. Sulatycki został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Agnieszka Latarska, Grzegorz Landowski

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

1 1 1 1

Newsletter