Prawo, polityka

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) włączyła Morze Północne i Morze Bałtyckie w obszar kontroli emisji tlenku azotu - NO Emission Control Area, NECA. Ustalenia mają wejść w życie wraz z początkiem 2021 roku.

Jak czytamy na stronie World Maritime News, osiągnięte podczas 70. Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee, MEPC) rozporządzenie NECA, które ma być zastosowane do wszystkich statków po 2021 roku, wymaga redukcji emisji tlenku azotu o 80% w stosunku do obecnego poziomu emisji. 

W praktyce oznacza to, że nowo budowane statki będą musiały zostać wyposażone w nowe systemy lub używać skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem.

AL
 

1 1 1 1

Newsletter