Prawo, polityka

Zaangażowanie Polski w regionie Arktyki było tematem przewodnim debaty zorganizowanej wspólnie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której uczestniczyła wiceminister Dorota Pyć.

Podstawą do dyskusji była ekspertyza "Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej" opracowana przez polskich naukowców. Rosnąca rola Polski w Europie Północnej stwarza nowe możliwości pogłębienia współpracy na osi północ-południe oraz ugruntowania dobrze rozwijających się relacji bilateralnych z państwami regionu. Udział w procesie zagospodarowania Arktyki stanowi szansę rozwoju między innymi w takich dziedzinach jak wydobycie surowców, pozyskanie zasobów naturalnych, budownictwo, nowe szlaki transportowe, współpraca naukowa, turystyka, usługi.

Promocja polskiej obecności w tym regionie jest istotna także z uwagi na zbliżające się polskie przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (lipiec 2015-czerwiec 2016).

W spotkaniu, które odbyło się 26 marca 2015 r., wzięli udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych.

 

rel (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

1 1 1 1

Newsletter