Prawo, polityka

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku tonażowym, która dostosowuje polskie przepisy do zaleceń Komisji Europejskiej - poinformowała w czwartek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa ta dotyczy zmian niektórych zasad korzystania z podatku tonażowego odprowadzanego od dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych (armatorów), eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej" - napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że celem ustawy jest wprowadzenie do polskich przepisów ws. podatku tonażowego zaleceń i zastrzeżeń wydanych w decyzji Komisji Europejskiej. KE uznała, że podatek tonażowy w Polsce jest formą pomocy publicznej zgodną z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej.

W komunikacie poinformowano, że zgodnie z nowelizacją osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej (nieposiadająca osobowości prawnej, np. spółka cywilna czy komandytowa - PAP), która podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie może odliczać od wysokości podatku tonażowego kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych w trakcie danego roku podatkowego. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym nie będą też podlegać, płacone w trakcie danego roku podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne.

Nowelizacja przewiduje, że "wykonywanie prac przez holowniki i pogłębiarki może zostać objęte podatkiem tonażowym w przypadku zastosowania odpowiedniego kryterium czasu pracy w świadczeniu usług transportu ładunku lub pasażerów holownikiem i transportu wydobytego materiału przez pogłębiarkę w danym roku podatkowym".

Ponadto nowela mówi, że przedsiębiorca zarządzający z terytorium państwa Unii Europejskiej cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz, na podstawie umowy i mający ważny tzw. Dokument Zgodności, musi zapewnić, aby większość osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statkach stanowili obywatele państw członkowskich UE.

Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorstwo objęte podatkiem tonażowym powinno podlegać tego rodzaju opodatkowaniu przez 10 lat, a nie jak dotąd przez pięć lat.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter