Porty, logistyka

11 grudnia 2013 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni i Koła Starych Gdynian, w ramach akcji ”Ocalić od zapomnienia”, odbyła się prelekcja pt. „Inż. Tadeusz Wenda – budowniczy morskiego portu w Gdyni”, którą poprowadziła mgr Dagmara Płaza-Opacka.

Prelekcję połączono z uroczystością wręczenia prezesowi Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Januszowi Jarosińskiemu, statuetki za wspieranie i promowanie działań kulturalnych w Gdyni. Ustanowione przez Towarzystwo Miłośników Gdyni wyróżnienie w tym roku zostało wręczone po raz pierwszy – stąd szczególnie miłe, że trafiło właśnie do rąk prezesa ZMPG-a S.A.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter