Porty, logistyka

Od lipca do września 2013 roku kolej w systemie transportu intermodalnego przetransportowała 176,3 tys. sztuk jednostek (kontenerów i naczep), co stanowiło równowartość 285,3 tys. TEU (kontenerów dwudziestostopowych).

W porównaniu z analogicznym kwartałem ubr., ich liczba liczona w TEU wzrosła o blisko 12 proc., informuje Urząd Transportu Kolejowego.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku w przewozach intermodalnych przewieziono łącznie 6,33 mln ton towarów w kontenerach, o 6,7 proc. więcej r/r, a przewoźnicy kolejowi wykonali pracę przewozową blisko 2,24 mld tonokilometrów, o 0,5 proc. niższą, z powodu spadku w drugim kwartale (o 5,7 proc.).

Warto podkreślić, że z kwartału na kwartał rosła liczba towarów przewożonych w kontenerach i naczepach, w przeliczeniu na TEU, odpowiednio w porównaniu r/r: I kwartał - o 4,7 proc., II kwartał - o 6,3 proc., III kwartał - o 11,6 proc.

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym po trzech kwartałach osiągnął poziom 3,7 proc. (według masy) i 6 proc. (według wykonanej pracy). Przypomnijmy, że w całym 2012 r. udział ten wynosił odpowiednio: 3,5 proc. oraz 6,2 proc.

W III kwartale br. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 9 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo, PKP LHS, Lotos Kolej, DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics, CTL Rail, Rail Polska, STK Wrocław oraz Ecco Rail.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter