Inne

Grupa Lotos zanotowała 1 mld 388 mln zł straty netto za pierwsze półrocze 2020 r., podczas gdy rok wcześniej miała 673 mln zł zysku - podała spółka w raporcie za pierwsze półrocze 2020 r. 

Spółka poinformowała też, że za trzy miesiące zakończone 30 czerwca tego roku zanotowała 76,4 mln zł straty netto. Rok wcześniej w tym samym okresie miała 500,5 mln zł zysku netto.

“W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała wynik operacyjny powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO) na poziomie 722,6 mln zł wobec 1 mld 415,3 mln zł w pierwszym półroczu 2019 roku (spadek o 48,9 proc.). Natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła -1 mld 388,0 mln zł, czyli wynik był o 2 mld 61,0 mln zł niższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku” - napisano w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2020 r. rafineria niemal w pełni wykorzystała moce produkcyjne. W okresie tym rafineria Grupy Lotos pracowała optymalnie i niemal w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 5,1 mln ton ropy. .

"Dzięki pełnemu zintegrowaniu instalacji projektu inwestycyjnego EFRA, spółka elastycznie zaadaptowała się do trudnych warunków w czasie pandemii COVID-19" - podkreślono.

W I półroczu Grupa Lotos wygenerowała oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA LIFO na poziomie 722,6 mln zł

W omawianym okresie przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 803,9 mln zł, przy czym z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych, głównie w związku ze spadkiem stanu zapasów oraz spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług.

Na koniec I półrocza 2020 r. zadłużenie netto koncernu kształtowało się na poziomie 2 mld zł, a wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 18,0 proc.

"Zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. było niższe w porównaniu do poprzedniego roku i konsekwentnie utrzymało się na niskim poziomie. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,9x wobec 1,0x na koniec 2019 r., dając bezpieczny bufor w odniesieniu do celu strategicznego spółki" - poinformowano.

Przychody ze sprzedaży GL w I półroczu 2020 r. wyniosły 10,3 mld zł, czyli były o 4 mld zł (28,2 proc.) niższe niż w I półroczu 2019 r., przede wszystkim na skutek znacznego spadku cen z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach.

"Nasza sytuacja jest bardzo bezpieczna i bardzo dobra" - ocenił szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler.

Przerób ropy naftowej przez GL w I półroczu 2020 r. wyniósł 5,1 mln ton. Udział koncernu w krajowym rynku paliw w tym okresie wyniósł 33,6 proc. Część produkcji rafineryjnej spółki (ok. 23 proc.) trafiła także za granicę.

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię Covid-19 Grupa Lotos dostosowała realizowane uzyski produktów do zmieniającej się struktury popytu rynkowego. Skutkowało to np. czasowym zaprzestaniem produkcji paliwa lotniczego, na które popyt uległ największemu ograniczeniu.

"Nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy Lotos pozwoliła na szybkie zbilansowanie niekorzystnych zmian w popycie na rynku krajowym zwiększonymi wolumenami sprzedaży w eksporcie morskim. Umożliwiło to utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii Lotosu oraz zrealizowanie wyższej marży rafineryjnej niż konkurencyjne rafinerie europejskie w szczytowym okresie pandemii" - podano.

Pod koniec czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2020 r.(PAP)

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy Lotos SA, wchodzi obecnie 41 podmiotów. Prowadzą one swoją działalność w Polsce, Norwegii, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Kapitałowa Lotos zatrudniała 5 tys. 468 osób.

Łukasz Pawłowski; Robert Pietrzak

 

-1 Brawo Lotos?
Oto dlaczego Socjalizm przegrał z Kapitalizmem i niestety czeka nas znowu pobudka z tego "snu rozdawnictwa"! Firma Państwowa po zaliczeniu gigantycznej wpadki finansowej w I połowie 2020 roku podejmuje(bezrefleksyjną chyba?) decyzję o przeznaczeniu zysku 2019 roku ... na dywidendę! Śpią na kasie i nie potrzebują tamtych zysków dzisiaj?
13 sierpień 2020 : 11:38 adi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Czytaj ze zrozumieniem
To przez pandemie, ztrzymanie gospodarek a nie przez zadne rozdawnictwo. To nie Lotos rozdaje pieniadze, oni produkuja paliwa. I z tego robia pieniadze. Z wami to jak z Jasiem w dow*****, ktoremu sie wszystko z **** kojarzy.
13 sierpień 2020 : 12:39 Umberto Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter