Inne

W piątek, 24 lipca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dyplom ukończenia studiów odebrali absolwenci z Kuwejtu. Przyjechali do Gdyni, aby studiować na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

W piątek, 24 lipca w audytorium AMW w Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 37 podchorążym z Kuwejtu. Wszyscy byli studentami Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Osiemnastu z nich ukończyło specjalność: straż graniczna, a dziewiętnastu: marynarka wojenna.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę ds. wojskowych kmdr Pawła Podgórnego meldunku o gotowości do rozpoczęcia ceremonii. Po wprowadzeniu do sali sztandaru akademii, odegrano hymny obu państw: Polski i Kuwejtu.

- Studia pierwszego stopnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ukończyło 37 zagranicznych studentów, realizujących program studiów wojskowych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego - zakomunikował kmdr Paweł Podgórny, prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej.

W czasie rozdania dyplomów głos zabrały władze AMW oraz przybyli goście. Studenci odebrali również gratulacje zdalne od przedstawiciela ministra obrony narodowej oraz przedstawiciela ministra spraw wewnętrznych Kuwejtu.

Podczas uroczystości studenci otrzymali dyplom ukończenia studiów wojskowych pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżynier, odznakę absolwenta Akademii Marynarki Wojennej oraz kordzik honorowy oficera Marynarki Wojennej.
Podchorążowie z krajów Zatoki Perskiej kształcą się w gdyńskiej uczelni od 2005. Tegoroczni absolwenci przybyli do Gdyni w 2016. Obecnie w AMW kształci się 76 podchorążych z zagranicy.

- Obecnie mamy studentów z Kataru, Kuwejtu i z Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wybrali naszą akademię, choć rywalizowaliśmy z uczelnią angielską i francuską. - mówi kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej. - Studenci bardzo mocno wtopili się w gdyńskie otoczenie. Można ich spotkać na ulicach, w galeriach handlowych, w restauracjach. Uczą się polskiego, poznają naszą historię, kulturę i zwiedzają kraj.

Zagraniczni studenci podczas swojego pobytu w murach uczelni nie tylko uczą się marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych (w tym języka polskiego) oraz zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Uczelnia oferuje studia na 5 kierunkach wojskowych (nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie), ale również na kierunkach cywilnych: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, wojsko w systemie służb publicznych, studia marynistyczne, stosunki międzynarodowe oraz pedagogika.

rel (Miasto Gdynia / AMW) Uroczystość rozdania dyplomów w AMW:

Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z Kuwejtu
Absolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z KuwejtuAbsolwenci AMW z Kuwejtu
1 1 1 1

Newsletter