Inne

W Związku Pracodawców Forum Okrętowe, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora biura tej organizacji. Od środy, 26 bm. funkcję tę pełni Ireneusz Karaśkiewicz.

Nowy dyrektor biura Forum Okrętowego wywodzi się z branży okrętowej, w której pracuje od 30 lat. W 1988 roku ukończył Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej (dzisiejszy Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa).

Karierę w branży zaczynał jako projektant statków w biurze konstrukcyjnym Stoczni Gdańsk. W roku 1991 wyemigrował na 9 lat do Australii, w której pracował w tamtejszym przemyśle okrętowym, m.in. jako projektant w stoczniach Ken Brown Marine Pty. Ltd. w Sydney i Austal Ships Pty. Ltd. w Perth.

W latach 1996 - 2000 w Australijskim Departamencie Obrony w Canberze pełnił funkcję projektanta/inżyniera projektu, sprawując nadzór na budową okrętów wojennych.

Brał także udział w słynnych regatach Sydney - Hobart, jako sternik na jachcie Catriona McDonald w 1991 r.

Po powrocie do kraju w 2000 r. został zatrudniony w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A., w której był m.in. kierownikiem biura projektowego. Od 2007 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w kilku spółkach grupy kapitałowej Remontowa Holding (m.in. Remontowa Marine Design & Consulting). 

Od stycznia 2017 r. był dyrektorem ds. technicznych w Stoczni Remontowej Nauta S.A. w Gdyni.

Forum Okrętowe to stowarzyszenie skupiające największe firmy branży okrętowej w Polsce, w tym stocznie, biura projektowe, producentów i dostawców wyposażenia na jednostki pływające. Prezesem Forum jest Piotr Soyka, a organizacja należy do SEA Europe (Shipyards' & Maritime Equipment Association) z siedzibą w Brukseli.

GL

1 1 1 1

Newsletter